Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Pensionsselskab dropper beskidte investeringer efter pres fra KU-ansat

Etiske penge — For tre år siden satte en miljøbevidst lektor ved KU sig for at forhindre, at de ansattes pensionsopsparing blev investeret i såkaldte beskidte energikilder. Nu sker der noget.

Tilbage i 2015 stillede lektor ved Institut for Idræt og Ernæring Thomas Meinert Larsen og 125 andre medlemmer af Ansvarlig Fremtid, forslag om at droppe klimaskadelige investeringer ved en generalforsamling i pensionskassen MP Pension. Cirka 100.000 magistre, psykologer og gymnasielærere har deres opsparing i MP Pension – herunder mange KU-ansatte. Dengang blev forslaget vedtaget med 57 procent, men alligevel ville den daværende formand ikke love at droppe de miljøskadelige investeringer.

Det kommer dog til at ændre sig nu. MP Pension siger et endeligt farvel til olie, kul og tjæresand og sælger alle fossilaktier samtidig med, at pensionskassen ekskluderer over 1.000 selskaber fra investeringsuniverset.

Vi synes, det er utrolig positivt. Det er virkelig et vendepunkt

Thomas Meinert Larsen, Ansvarlig Fremtid

Thomas Meinert Larsen, der selv er medlem af MP Pension og talsperson for Ansvarlig Fremtid er begejstret.

»Vi synes, det er utrolig positivt. Det er virkelig et vendepunkt. MP Pension siger, at de tror på den grønne omstilling og det, synes jeg, er meget godt. Hvis man tror på den grønne omstilling og gerne vil indfri Paris-aftalen og dens målsætninger, må det følge, at man skærer ned på investeringer i risikable fossile selskaber,« siger han.

MP Pension frasælger selskaber inden for kulindustri og tjæresand i år og selskaber inden for olieindustrien senest ved udgangen af 2020. Frasalget vil frigøre over en milliard kroner, som kan investeres andre steder.

Ingen fremtid i sort energi

I 2016 besluttede Københavns Universitet at droppe de sorte investeringer og i stedet holde sig til at investere i grønne tiltag. Samme år besluttede Københavns Kommune også at afvikle alle investeringer i sort energi og efterfølgende er bankerne begyndt at tilbyde kunder at købe sig ind i investeringsporteføljer, hvor aktieposter i sort energi er taget ud.

Alligevel kalder Thomas Meinert Larsen PM Pensions beslutning for ‘historieskrivning’ – det er nemlig første gang, at en pensionskasse i Danmark beslutter at trække sig ud af de fleste fossile investeringer.

»Man har givet sig selv omkring 2,5 år til at komme ud af de fossile investeringer. Det er historieskrivning i Danmark. Lignende beslutninger er taget i udlandet, men det er første gang, vi ser det så ambitiøst her i landet, og jeg er sikker på, at flere følger efter. Om det lige bliver i morgen, eller om der går nogle år, ved jeg ikke. Men jeg er sikker på, at flere vil følge.«

[...] jeg er sikker på, at flere følger efter. Om det lige bliver i morgen, eller om der går nogle år, ved jeg ikke.
Thomas Meinert Larsen

I 2016 valgte MP Pension, at selskabets investeringspolitik skulle understøtte Paris-aftalens målsætning om, at temperaturen på kloden højst må stige med to grader. Hvis det skal realiseres, kræver det, at mindst to tredjedele af de kendte olieforekomster skal blive i jorden.

I en artikel på selskabets egen hjemmeside fortæller direktør Jens Munch Holst mere om beslutningen:

»Vores ambition er at sikre vores medlemmer det højst mulige afkast baseret på ansvarlige investeringer,« siger han blandt andet.

Tilbage i 2015 gjorde Thomas Meinert Larsen også opmærksom på, at det for ham ikke udelukkende handlede om miljøhensyn og om at begrænse klimaforandringerne, men også om at beskytte afkastet af sin pension. Investeringer i kul, olie og gas er nemlig økonomisk risikable, og han påpegede dengang at sådanne investeringer i de senere år har været tabsgivende.

Seneste