Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Eske Willerslev og Jesper Grodal vandt forskerpladserne i bestyrelsen

Univalg 2019 — Begge pladser til forskerne i Københavns Universitets bestyrelse gik til kandidater fra listen 'Inddrag forskerne!' Studenterrådets Olivia Boesen vandt de studerendes mandat, og Dorte Brix blev valgt af de teknisk-administrative medarbejdere.

Universitetsvalget i 2019 fandt sted på en baggrund af principielle diskussioner for Københavns Universitets forskere, administrative og tekniske ansatte og studerende.

Forskerne debatterede inddragelse og topstyring på universitetet, og endte med at vælge to markante eksponenter for mere forskermagt.

De øvrige ansatte debatterede fagforeningsmagt over for udsigten til at få en person med en ledelsesrolle valgt ind som repræsentant. Og hos de studerende søgte et utraditionelt valgforbund af socialdemokratiske Frit Forum og den borgerlige liste Konservative Studerende at gøre krænkelseskultur til det store valgtema.

Forskerne: Fem lister, men én liste løb med det hele

Fem lister kæmpede om forskernes to sæder i Københavns Universitets bestyrelse, og begge pladser gik til listen Inddrag forskerne!, hvis spidskandidat er professor i geogenetik Eske Willerslev. Nummer 2 på listen, professor i matematik Jesper Grodal, blev også valgt.

Willerslev og Grodal gik til valg på markant øget indflydelse på universitetets væsentlige beslutninger til forskerne. I et valginterview til Uniavisen gav de en kras kritik af den nuværende ledelse.

»Det er kørt af sporet med en meget kraftig topstyring. Ikke nok med at forskerne ikke driver beslutningerne, de bliver slet ikke inddraget, før de her kæmpe omlægninger bliver spillet ud. Det vil vi tage fat i,« sagde Jesper Grodal.

LÆS OGSÅ: »Det er, som om dem, der tager beslutningerne, ikke ved, hvad de laver.«

Willerslev fik 142 personlige stemmer, og Grodal fik 104, et lavere antal end det, der tilfaldt såvel professor Flemming Dela, som var eneste kandidat på KU-SUND listen, og fik 218 personlige stemmer, som lektor Ravinder Kaur fra listen Demokratisk Universitet – der fik 202. Når begge mandater gik til Inddrag forskerne!, skyldes det et stort antal listestemmer (448), ligesom de enkelte kandidater på listen også trak en del stemmer, der kom makkerparret Willerslev og Grodal til gode.

Ravinder Kaurs liste var i valgforbund med listen Måske KU vi?, og det var tæt på at give et mandat – i alt fik de to lister 471 stemmer. Havde de fået 528 stemmer i forening, ville mandat nummer to være gået til Kaur.

Stemmeprocenten blandt forskerne til bestyrelsesvalget var 29,2 procent. 2.047 afgav stemme.

Studerende: Knusende sejr til Studenterrådets kandidat

Kun 16,8 procent af Københavns Universitets omkring 40.000 studerende deltog i valget af de studerendes repræsentant i den magtfulde bestyrelse.

Det er en typisk stemmeandel for studenterbefolkningen, og dermed blev Frit Forum og Konservative Studerendes kampagne i år imod fremkomsten af såkaldt krænkelsesparathed på campus ikke en sag, der fik universitetets mange studentersofavælgere op fra hynderne.

Studenterrådets spidskandidat Olivia Boesen vandt en sikker sejr med 1.438 personlige stemmer ved bestyrelsesvalget. Mere end Frit Forum og Konservative Studerenes lister fik i alt til sammen. Dertil kom flere tusind listestemmer til Studenterrådet og deres støttelister.

»Jeg er rigtig glad for at se, at der er så stor opbakning til Studenterrådet. Det er fantastisk,« siger Olivia Boesen.

»Jeg har nu brugt mange måneder på at snakke om, hvad jeg vil gøre, så det er dejligt, at jeg nu rent faktisk får mulighed for at gøre det.«

Hvad er de første emner, du vil forsøge at få på dagsordenen?

»Et studieliv uden stress og ensomhed og klimadagsordenen.«

LÆS OGSÅ: Det skal være lettere for studerende at gennemskue forventningerne til dem.

7.151 studerende stemte.

TAP-mandat gik til Dorte Brix, som slog leder

1.461 – svarende til 33,9 procent af de heltidsansatte teknisk-administrative medarbejdere – afgav deres stemme. Resultat: Klar sejr til Dorte Brix, som er laboratoriekoordinator.

Brix havde stor opbakning fra universitetets tillidsrepræsentanter og repræsenterer selv HK Dansk Laborant-Forening i universitetets hovedsamarbejdsudvalg. Hun fik 406 personlige stemmer, og hendes 1. suppleant Alexander Memedi fik 287.

Modkandidat Anne Marie Shuhaiber Clemensen fik 157 personlige stemmer.

Valgkampen mellem de administrative ansatte handlede om repræsentation. I en e-mail skrev fællestillidsrepræsentant for HK Laboranter Joan Lykkeaa, at hun frarådede et valg af Clemensen, fordi hun er mellemleder (hun er institutadministrator). »Vi ønsker ikke, at en leder skal varetage vores interesser i bestyrelsen, vel?« Skrev Lykkeaa – et budskab hun gerne gentog i Uniavisen.

LÆS OGSÅ: Tillidsrepræsentanter advarer mod kandidat: »Lederne kan ikke repræsentere alle medarbejdere«

Anne Marie Shuhaiber Clemensen slog omvendt på, at hun selv var uafhængig af en faglig organisation.

I sit valginterview til Uniavisen sagde Dorte Brix, at hun vil arbejde i bestyrelsen for at få de administrative ansatte til at fylde mere i universitetsledelsens bevidsthed – for loyaliteten har i de senere år lidt et knæk, siger hun.

Øvrige valg

Ud over bestyrelsesvalget har Københavns Universitets befolkning også valgt et væld af kandidater til akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg.

Her kan man blandt andet se, at Konservative Studerende fik et godt valg på Det Juridiske Fakultet, hvor de vandt pladser i Akademisk Råd og studienævn for både bachelor- og kandidatuddannelser.

En liste over alle valgresultaterne findes her (pdf).

Seneste