Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Et kinesisk professorat og 2,4 millioner kroner til Hans Thybo

Navne — Forhenværende professor ved Københavns Universitet Hans Thybo er 1. januar 2019 tiltrådt et professorat ved Kinas Universitet for Geovidenskab og har fået en kinesisk 'Tusind Talenters Pris'.

Professor Hans Thybo oplyser, at han er blevet tildelt en kinesisk ‘1000 Talenters Pris’ for sin videnskabelige indsats inden for geovidenskaberne. Med prisen følger et beløb på 2.5 millioner yuan renmimbi (2.428.599,18 kroner).

Prispengene er fordelt, så Hans Thybo personligt får 500.000 yuan, mens 2 millioner yuan er øremærket forskning og udstyr.

Hans Thybo blev afskediget fra sit professorat ved Københavns Universitet i 2016, en kontroversiel fyring, der blev fundet uberettiget ved en faglig voldgiftsret. Siden har han været professor ved Universitetet i Oslo og ved Istanbul Tekniske Universitet.

Opbygger egen forskningsgruppe

Hans Thybo er fra 1. januar 2019 yderligere tiltrådt et professorat ved Kinas Universitet for Geovidenskab, hvor han gennem de kommende år vil opbygge en forskergruppe inden for geofysik.

Hans Thybo oplyser til Uniavisen, at han bliver boende i Danmark, og fortsætter i både Oslo og Istanbul sideløbende med aktiviteterne i Kina. Hans primære opgave bliver at opbygge en geofysisk forskergruppe på højt internationalt niveau inden for de kommende fem år.

Prisen til Hans Thybo er i den helt tunge ende. Muligvis er kun Crafoord Prisen større målt i kroner.

Nyt magasin i standerne 8. februar.

Seneste