Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Fire skridt mod et bedre studiemiljø

DEBAT - Efter at have talt med et væld af KU's studerende, har prorektor Lykke Friis kogt indtrykkene ned til fire punkter, der kan gøre studielivet bedre.

Som ‘velkommen-tilbage-gave’ modtog jeg i juni i disse spalter en invitation af Studenterrådet til at besøge alle fakulteter og Studenterhuset. Rundturen sluttede den 1. november og var mildest talt nyttig.

Uden turen ville jeg næppe have opdaget, at KU’s selvbetjening kun er på dansk, og at der sågar mangler stikkontakter i nybyggeri, for slet ikke at tale om, at mange studerende helt har opgivet KU’s IT-systemer og nu udvikler deres egne hjemmesider eller udelukkende bruger Facebook.

Som en Samf-studerende malende udtrykte det: »KU er som en stor opslagstavle, hvor alt bare er smasket op. Og jeg har ikke altid tid til at lede. Jeg skal bestå eksaminer.«

De gode oplevelser

Men heldigvis har jeg også ved selvsyn kunnet glæde mig over studiemiljøet, når det er allerbedst. Tag den garvede fysiker, der i fysikernes sociale hule ‘Det Absolutte Rum’ brugte fredag eftermiddag på at hjælpe en russer med matematik, eller de HUM-studerende, der har oprettet et velfungerende mentornetværk for udenlandske studerende.

Eller tag ‘Jernhesten’ på SCIENCE, hvor studerende mødes på tværs af studieretningerne for at ordne cykler eller de SAMF-studerende, der har organiseret forskerfrokoster i Kommunen. Kreativiteten mangler absolut ikke på KU. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om en 69-timers studenterbar, hvor man lige regner ind, at man vinder en ekstra time på grund af overgang til vintertid (Studenterklubben SUND). I det hele taget har jeg oplevet en fællesskabsfølelse og et brændende ønske om at gøre KU til et endnu bedre universitet, som jeg kun kan tage hatten af for.

Efter rundturen, fokusgruppeinterview og analyser er KUUR (KU’s uddannnelsesråd) nu trukket i arbejdstøjet for at skrive universitetets første samlede studiemiljøplan, som KU’s bestyrelse skal behandle til december. Fra min stol er der fire pejlemærker for det videre arbejde.

KU skal ikke lukke tidligt

For det første skal universitetet i langt højere grad leve op til vores egen retorik om, at vi tilbyder ‘fuldtidsstudier’.

Det kræver nemlig også, at man kan være på KU hele dagen – med alt, hvad det indebærer fra stikkontakter, grupperum, køb af mad efter kl. 15.30 og ikke mindst lokaler til sociale og faglige aktiviteter. Undersøgelser viser desværre, at mange studerende føler sig ensomme, og her kan et fast socialt tilhørssted være løsningen. En studerende på Biokemi slog hovedet på sømmet, da han forklarede mig, hvordan studiemiljøet bogstaveligt talt tørrede ud, da de studerende i en periode mistede deres klub til oversvømmelserne.

Pludselig gik de studerende bare hjem frem for at mødes i ‘m-BAR’ for at diskutere dagens forelæsninger, hjælpe hinanden med eksamenstilmelding eller bare drikke en kop kaffe.

It-systemer, der ligner gymnasiets

For det andet skal det være langt mindre bøvlet at være studerende på KU. Kort sagt: Der skal ryddes op på den opslagstavle, så I kan koncentrere jer om at studere frem for at jage oplysninger på KU’s mange forskellige IT-systemer med mange kodeord. Målet må være, at I ikke oplever en brat overgang fra de systemer I kendte fra gymnasiet.

For det tredje skal det være en del af studiemiljøet, at forskere og studerende i langt større grad ikke kun mødes i undervisningslokalet, men også til eksempelvis uformelle forskerfrokoster eller andre studenterbårne faglige arrangementer, og at det i højere grad bliver en del af kulturen, at bruge ‘træffetiden og ‘den åbne dørs politik’, som mange undervisere faktisk praktiserer.

Endelig må vi gøre en indsats for, at vi på KU har ét studiemiljø – og ikke ét for danske og ét for udenlandske studerende. Det kræver flere mentornetværk, men i høj grad også, at vi dropper traditionen med at invitere udenlandske og danske studerende til to separate immatrikulationsseancer i Festsalen.

Hør om den samlede studiemiljøplan 16. december

Så, kære studerende: tak for rundturen! Hermed inviteres I til opsamlingsmøde på Frue Plads den 16. december, hvor I kan høre om den samlede studiemiljøplan, og hvor vi i fællesskab kan diskutere, hvordan vi omsætter visionen i konkrete handleplaner. Og så vil jeg også løfte sløret for, hvor langt vi er med nogle helt konkrete projekter, personligt skema, single-sign-on og en app. På mit andet modersmål siger man ‘einmal ist keinmal’.

Så selv om det er lidt uhøfligt at invitere sig selv, håber jeg I er med på at gøre rundturen til en fast årlig tradition. Den nye satsning på studiemiljøet er netop ikke nogen enlig svale men starten på en mangeårig strategisk satsning.

Seneste