Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Giv løstansatte forskere bedre vilkår

Inddragelse — Der bliver flere og flere ph.d.er og postdocs, men det afspejler vores plads på universitetet ikke. Vi går til valg på at sikre større indflydelse, magt over bureaukratiet, bedre trivsel og mere forskningsfrihed for ph.d.er og postdocs på KU.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Andelen af ph.d.er og postdocs på KU er vokset markant i de senere år. Og vores bidrag til både forskning og undervisning er betydeligt. Men vores inddragelse i universitetets indre liv er ikke fulgt med udviklingen. Det vil vi lave om på.

Talrige eksempler viser, hvordan ph.d.er og postdocs bliver udnyttet som arbejdskraft. Vi ønsker derfor bedre kontrolinstanser og vilkår til beskyttelse af en gruppe på universitetet, som det er nemt at drive rovdrift på.

LÆS OGSÅ: Lad være med at stjæle mit arbejde

Derfor har vi lavet valglisten ’Inddrag ph.d.er og postdocs!’, som er en støtteliste til ’Inddrag forskerne!’. Vi går til valg på at sikre bedre vilkår til løstansatte forskere.

Giv os et samarbejdsforum

Vi vil etablere et samarbejdsforum, hvor ph.d.er og postdocs i samarbejde med Inddrag forskerne! kan præge de dagsordener, der påvirker vores hverdag.

Et konkret skridt, vi vil arbejde på, er at give ph.d.-studerende større indflydelse på deres uddannelse. Vi ønsker, at de skal have mulighed for at styre de obligatoriske kurser, herunder fagspecifikke undervisningsforløb.

Desuden vil vi forankre HR lokalt på institutterne og dermed sikre hurtigere sagsbehandling og afslag på ansøgninger.

Bedre forhold for løstansatte

Stress er en af de udfordringer, der går mest igen blandt ph.d.er og postdocs.

Vi vil efterse de eksisterende muligheder for indberetning af chikane

Det kan være svært at undgå, men meget kan der gøres. Konkret vil vi arbejde for bedre muligheder for forlængelse af ph.d.-studiet for studerende, der er ansat uden eksterne bevillinger. Som det er nu, er det ofte bevilling frem for behov, der afgør om en studerende kan forlænges.

Vi vil efterse de eksisterende muligheder for indberetning af chikane. Og vi vil arbejde for en uafhængig kontrolinstans, der altid har ph.d.er og postdocs til at se på hver sag.

Vi vil sikre, at vores stemmer bliver hørt og værdsat, og alle ph.d.-studerende får en vis grad af forskningsfrihed. Selv om man er ansat på en ekstern bevilling, bør man have mulighed for at arbejde på et selvstændigt projekt en del af tiden.

Vi vil trives og inddrages

Trods en markant vækst i antallet af ph.d.er og postdocs på universitetet, er strukturerne ikke fulgt med. Vi ønsker at integrere ph.d.er og postdocs organisatorisk i relevante udvalg, herunder lokale samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg.

Vi tror på en inklusiv og retfærdig universitetskultur, hvor hver enkelt forsker – uanset ansættelsesforhold – har mulighed for at trives og bidrage til forskningen på sine egne præmisser.

Disse tre temaer er i overensstemmelse med Inddrag Forskerne!’s 12-punkters valgprogram. Sammen går vi til valg på disse principper og håber på din støtte til at skabe et mere dynamisk og inkluderende universitetsmiljø.

LÆS OGSÅ: Derfor stiller Inddrag Forskerne! op til bestyrelsen

Stem på ’Inddrag ph.d.er og postdocs!’ eller ’Inddrag forskerne!’ – for en universitetsstruktur, der inddrager alle forskere.

Seneste