Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Derfor stiller Inddrag Forskerne! op til bestyrelsen

Godt i gang — Gennem fire år har vi repræsenteret VIP’erne i bestyrelsen, og det er et arbejde, vi slet ikke er færdige med. I den kommende valgperiode vil vi kæmpe for VIP’ernes trivsel, nærhed i administrationen og bedre karriereforløb for ph.d.er og postdocs.

Se alle underskrivere i bunden af indlægget.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Som landets største universitet mødes KU konstant med forventninger og krav fra omverdenen. De seneste år har skiftende regeringer pålagt os reform efter reform. Nogle forventer, at forskning forvandles til fakturaer, og at vores uddannelser bliver mere arbejdsmarkedsrettede. Andre vil have mere innovation, mindre kønsforskning, flere verdensmål eller noget helt fjerde.

LÆS OGSÅ: Inddrag Forskerne!: Der er sindssygt meget på spil ved det her valg

I det lys er det vigtigt at holde hinanden fast på, at på KU’s kerneopgave er uafhængig forskning og uddannelse. Det kan lyde enkelt. Men praksis viser, at det kræver sammenhold og dedikation at holde universitetets fokus på det, som bør være allervigtigst. Nemlig at skabe de bedste betingelser for forskere og undervisere – fra ph.d.er til professorer.

Protestparti i dialog med alle

Listen Inddrag Forskerne! opstod i 2019 i protest mod en stigende afstand mellem forskere og ledere. VIP’er havde oplevet en række uheldige beslutninger om blandt andet fusioner og fyringer, som blev gennemført uden reel inddragelse af de berørte.

Som listens navn antyder, er demokrati og inddragelse fokus for vores arbejde

På baggrund af et 12-punkters valgprogram blev listen valgt ind i bestyrelsen med to ud af to VIP-pladser. Først med Eske Willerslev og Jesper Grodal, siden med Jesper Grodal og Pia Quist. Med listen i ryggen og et godt samarbejde i bestyrelsen er det lykkedes os at skubbe på forandringer til det bedre i relation til alle 12 punkter. Vi stiller op til genvalg med et opdateret program, som kan findes her.

LÆS OGSÅ: Stjerneforskere: Stem på Inddrag Forskerne!

Som listens navn antyder, er demokrati og inddragelse fokus for vores arbejde. I den forgangne periode har listens 18 medlemmer holdt online møder før hvert bestyrelsesmøde, ligesom vi systematisk har holdt møder med studerende og TAP’er i bestyrelsen. Tanken har været at kunne præsentere en samlet intern trup ved bestyrelsesmøderne.

Vi har også mødtes med de akademiske råd, Hovedsamarbejdsudvalget og lokale tillidsrepræsentanter. Vi har været i dialog med VIP’er på tværs af KU om alt fra en pludselig plan om flytning af KU’s smådyrshospital til Mørkhøj, over udfordringer med akademisk frihed og eksterne angreb på KU’s forskere, til en alarmerende rød APV på SAMF.

Vi er overbeviste om, at det er denne meget inddragende arbejdsform, som er årsagen til, at det er lykkedes os at bringe VIP’ernes perspektiv i centrum, når universitetets vigtigste beslutninger har skullet tages.

Vores tre mærkesager

Hvis vi bliver valgt til bestyrelsen, vil vi arbejde målrettet videre med vores program. Og vi vil profitere af al vores opbyggede viden om KU – herunder vores indsigter i administrationsreformen, kandidatreformen, KU’s bæredygtighedsvisioner, budgetmodeller og campusplaner.

LÆS OGSÅ: Her er, hvad vi laver i universitetsbestyrelsen

Særligt tre områder har vores bevågenhed:

1) Større trivsel for VIP’er
Stress og udbrændthed er et stigende og alvorligt problem blandt VIP’er på KU. Vi bliver dårligere forskere og undervisere, når rammerne for at udføre vores arbejde ikke er gode nok. Det er derfor en bestyrelsesopgave at sikre de bedst mulige betingelser for VIP’ernes trivsel.

Årsagerne til stress og mistrivsel er komplekse. Det er løsningerne også, men grundlæggende er forudsætningerne for trivsel større tryghed i ansættelse og transparente ansættelsesprocesser, god ledelse og meningsfuld inddragelse, samt administrativ support af en kvalitet, som understøtter frem for at besværliggøre VIP’ernes arbejde.

Tid er en essentiel faktor for trivsel. Vi vil derfor følge op på KU’s nye strategiske vision om at sikre »tid til fordybelse«.

2) Nærhed i administrationen
KU har igangsat en stor reform af universitetets samlede administration. Der er meget, der kan gå galt, og der er grund til årvågenhed over for både proces og resultat. Vi er allerede i gang med at præge begge dele, så godt vi overhovedet kan.

Kampen om, hvordan den nye administration skal se ud, bliver hård

Derfor er det vigtigt, at vi får mulighed for at fortsætte arbejdet i den kommende bestyrelsesperiode. Vi vil kæmpe for en nær og tilgængelig administration, der bedre opfylder VIP’ernes behov, og som tager ansvar for, at deres sager bliver løst.

Kampen om, hvordan den nye administration skal se ud, bliver hård. Men vi har allerede sat vores fod ned, da vi ved bestyrelsesmødet i september afslog at blåstemple rektoratets første plan.

3) Ph.d.er og postdocs
Selv om ph.d.er og postdocs udgør størstedelen af KU’s videnskabelige ansatte, bliver de ofte glemt i systemet. Vi vil sikre bedre karriereveje og forhold for ph.d.-studerende og postdocs, uanset baggrund.

Vi har siden 2019 haft fokus på denne medarbejdergruppe, som også inkluderer mange internationale forskere. Dette arbejde styrkes i næste periode, hvor vi har oprettet en aktionsgruppe bestående af ph.d.er og postdocs til at hjælpe os.

Vi ønsker både tydeligere stillingsopslag og klarere længder af stipendier og forlængelser, så ansættelse bliver baseret på transparens og kvalitet. Vi kæmper desuden videre med at få indført en ombudsperson, så der er et tydeligt sted at henvende sig, hvis ting går galt.

Det har vi opnået i bestyrelsen

Nedenfor følger nogle af de ting, vi er mest stolte af at have fået igennem i bestyrelsen.

  • Vi har trukket rektoratet i en retning med mere fokus på grundværdierne, nemlig forskning og uddannelse. Der har været mindre kaos end i den foregående fireårs periode, som var præget af fyringer og sammenlægninger og en zigzagkurs på mange områder.
  • Vi har sat fokus på, at ledere skal være forskere, og startet en proces for at få mere inddragende ledelse på hele universitetet. Vi har fået gennemført, at VIP’er skal inddrages bedre og mere i for eksempel ansættelser gennem forskerkollegier. Og vi har fået stadfæstet, at forpersonen for Akademisk Råd skal være en VIP.
  • Vi har arbejdet med klarere karriereveje for alle ansatte og opnået forbedringer, for eksempel i forfremmelsesprogrammerne – som dog stadig lader meget tilbage at ønske.

 

Derfor er det vigtigt, at vi får mulighed for at fortsætte arbejdet

LÆS OGSÅ: Nu får VIP’er større indflydelse på ledelsens beslutninger

Vi har også afsat tydelige aftryk på en række andre områder – fra budgetmodeller og campusplaner til håndtering af krænkende handlinger. I det hele taget har vi været aktive i at sætte bestyrelsens dagsorden og følge op, hvor det var nødvendigt.

Hvis vi kommer i bestyrelsen, vil vi fortsætte arbejdet og med stædig dedikation sikre de bedste betingelser for forskere og undervisere – til gavn for den frie forskning og den allerbedste undervisning.

Inddrag Forskerne! består af:

Claus Thustrup Kreiner, professor, Økonomisk Institut
Eline Lorenzen, professor, Globe Institute
Gemma Solomon, professor, Kemisk Institut
Hans H Wandall, professor, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Henrik Vigh, professor, Institut for Antropologi
Janus Mortensen, professor, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed
Jesper Grodal, professor, Institut for Matematiske Fag (bestyrelsesmedlem)
Michael Broberg Palmgren, professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Michael Kjaer, professor, Institut for Klinisk Medicin
Morten Heiberg, professor, Institut for Engelsk, Germansk, og Romansk
Nanna MacAulay, professor, Institut for Neurovidenskab
Petrine Wellendorph, professor, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Pia Quist, professor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (bestyrelsesmedlem)
Randi Starrfelt, professor, Psykologisk Institut
Rebecca Adler-Nissen, professor, Institut for Statskundskab
Stine F. Pedersen, professor, Biologisk Institut
Thomas Gammeltoft-Hansen, professor, Center for Global Mobility Law
Timo Minssen, professor, Center for Advanced Studies in Bioscience Innovation Law

Samt gruppen ’Inddrag ph.d.er og postdocs!’, som er koordineret af:
Albert Sneppen, ph.d.-studerende, Niels Bohr Institutet
Boris Bolvig Kjær, ph.d.-studerende, Institut for Matematiske Fag
Frederik Ravn Klausen, postdoc, Institut for Matematiske Fag
Nena Batenburg, ph.d.-studerende, Institut for Matematiske Fag

Seneste