Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Humanister bedst til at være forsinket

Der er stor forskel på hvor mange spøgelsesstuderende der er på de forskellige fakulteter på KU. Humaniora topper listen med flest forsinkede studerende

Mens man på nogle fakulteter stort ikke kender til problemer med studerende der er bagud i forhold til den normerede tid, kæmper andre fakulteter med markante forsinkelser for op mod en fjerdedel af de indskrevne studerende. Det viser en optælling af studietiderne på Københavns Universitet.

På det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har man ifølge studiechef Lisbeth Roland Hansen ikke problemer med spøgelsesstuderende.

»Det skyldes altovervejende at vi i mange år har opereret med studieordninger hvor der er meget klare frister for hvor lang tid de studerende må være om at gennemføre de forskellige fag. Bliver man forsinket, bliver man kontaktet, og hvis man ikke har en god forklaring på forsinkelsen, bliver man skrevet ud,« forklarer Lisbeth Roland Hansen.

På Det Humanistiske Fakultet har man først inden for det seneste års tid indført lignende aktivitetskrav, og fakultetet topper listen med 3.300 spøgelsesstuderende. Og det er ifølge prodekan Hanne Løngreen et stort problem da spøgelserne tager resurser der kunne have været brugt på bedre undervisning og forskning.

»Det er klart at hvis en fjerdedel af vores studerende er forsinkede, så får vi både en dårlig gennemførelsestid og skal bruge mange ressourcer på de lovpligtige samtaler med de studerende – penge som vi kunne anvende mere fornuftigt. Desuden fylder spøgelsesstuderende jo op, og vi er nødt til at dimensionere vores aktiviteter efter dem,« lyder det fra Hanne Løngreen.

Forskel på spøgelser
Ligesom der er forskel på hvor mange spøgelser der er på de enkelte fakulteter, er der også stor forskel på spøgelserne.

»Nogle er allerede kommet videre og har bare glemt at melde sig ud af systemet. Og så har vi nogle gamle specialesumpere. Nogle af dem vil gerne genoptage studiet mens andre ikke er interesserede,« forklarer Hanne Harmsen.

Ifølge Ea Feldfos, studie- og karrierevejleder på Det Humanistiske Fakultet, reagerer folk meget forskelligt på brevet fra fakultetet.

»Nogle bliver skide sure og beder mig om at blande mig uden om, for de har styr på tingene. Andre bliver glade og siger at det var rart at få et spark bagi,« har studievejlederen udtalt til Politiken.

mahp@adm.ku.dk

Seneste