Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Hun formidler retshistorien i små film med Ditlev Tamm

Studieliv — Postdoc og entreprenør Sabba Mirza laver videoer om juridiske spørgsmål til undervisningen på Det Juridiske Fakultet. Hun håber, at de også kan hjælpe på de studerendes trivsel.

Sabba Mirza, der er jurist fra Københavns Universitet, har udviklet et videokoncept, hvor en dygtig formidler behandler et emne inden for den til tider kringlede jura på et kvarters tid.

Videoerne er målrettet de cirka 950 førsteårsstuderende på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, men mange andre har haft lyst til at se med:

»På Facebook kan jeg se, at den første serie om retshistorie fra 2020 er blevet set af over 20.000 mennesker. Det siger noget om interessen og behovet for digital videoformidling af juridiske fag,« siger Sabba Mirza.

Kendt juraprofessor blev samarbejdspartner

Hun har allieret sig med juraprofessor Ditlev Tamm, der gik på pension for to år siden, men som har mange års erfaring med at undervise i retshistorie ved Det Juridiske Fakultet i København, hvor han i dag er professor emeritus.

De senere år er Ditlev Tamm blevet folkeeje for sine gode formidlingsemner og legesyge tøjstil.

LÆS OGSÅ: Dobbeltmennesket Ditlev Tamm

De to jurister har sammen lavet en ny serie om retshistorien – Retshistorie 2 – på 20 episoder, der er begyndt at udkomme i 2021, og som er en opfølger på 2020’s 10 episoder om samme emne.

Sabba Mirza er i dag ansat som postdoc ved Roskilde Universitet, og ved siden af er hun direktør for sit eget firma, My Law Story, der producerer videoerne.

LÆS OGSÅ: My Law Story. Ombudsmanden talte fra hjertet om jura

Erik Klipping og Margrethe den Første on location

En af videoerne i den ny serie omhandler den danske dronning Margrete den Første og om den måde, hun regerede Norden på i 1375-1412.

Hun ligger begravet i Roskilde Domkirke, og derfor tog de to jurister dertil for at fortælle retshistorien med afsæt i selve domkirken.

Artiklen fortsætter.

Nyborg Slot under videoproduktionen: Ditlev Tamm taler med museumsinspektør Vivian Etting.
billede: My Law Story
My Law Story i Højesteret, hvor Ditlev Tamm taler med højesteretspræsident Thomas Rørdam.
billede: My Law Story

En anden af videoproduktionerne handler om den danske middelalderkonge Erik Klipping, der i 1282 blev tvunget til at indgå den første håndfæstning med adelen. Det skete på Nyborg slot, og de to jurister tog til Fyn for at lave udsendelsen på slottet, så Ditlev Tamm kunne udfolde sit fortælletalent.

»Jeg synes, det er sjovt at fortælle,« siger Ditlev Tamm. »I begyndelsen famler man sig lidt frem, men så finder man en god form,« siger professoren, der har en del erfaring med de levende billeder, blandt andet fra sin medvirken i flere kulturprogrammer på tv.

»Skægt, at ingen har fundet på det før«

Når det gælder målgruppens udbytte af videoerne, siger Sabba Mirza, at videoerne skal kompensere for det, som undervisningen i jura ofte mangler. Det har Ditlev Tamm taget til sig.

20 videoer i retshistorie 2

Søg videoerne med Ditlev Tamm frem via YouTube. Nr. 8 udkommer 24. marts.

1. Erik Glipping og Nyborg Slot
2. Reformationen
3. Margrete den første og kongens retterting
4. Festsalen på Københavns Universitet
5. Fangekælderen på Københavns Universitet
6: Højesteret
7. Oplysningstiden
8. Struensee og Kastellet
9. Københavns Byret
10. En juridisk vandring i Ørstedsparken
11. Grundloven og dens historie
12. Danske statsministre
13. Lensafløsningen
14. Retsopgøret
15. Regulering af finansverdenen
16. Dansk Retsvidenskab
17. Politimuseet
18. Romerret I: Den romerske forfatning
19. Romerret II: Romersk privat ret
20. Romerret III: Romerske jurister

»Hun har nok ret i, at ikke alt, hvad man læser på Jura er lige spændende. Derfor er det vigtigt, at der er elementer i videoerne, der virkeliggør det, som ellers kun står i lærebøgerne. Det har Sabba Mirza fat i, og hun videreformidler med videoerne også erfaringer inden for juraen med mange andre end lige de studerendes egne lærere,« siger Ditlev Tamm.

For ham er det indlysende, at man her i 2021 skal prøve at komme lidt videre end bare at sidde og læse i en bog:

»Det er lidt skægt, at ingen har fundet på det før,« siger han.

Virker videoerne? Lærer de studerende noget af dem?

»Man skal være lidt langsom for ikke at få noget ud af dem. Vi tager ud til de steder, hvor tingene skete. Videoerne er ikke bare underholdning. Det er kompetente mennesker, der forklarer retshistorien, og det må være en gave for de studerende, når de skal forstå den,« siger Ditlev Tamm.

Hun bruger videoer om romerretten i undervisningen

På Det Juridiske Fakultet er professor Helle Vogt begyndt at bruge to af My Law Story’s videoer i sin undervisning i retshistorie. Der er dels tale om en video om den romerske formueret og dels en om de romerske jurister.

Helle Vogt har selv været med til at lave de to videoer, i samarbejde med Ditlev Tamm og My Law Story.

»Videoerne er en del af undervisningen, og de er blevet brugt til en gruppebaseret forelæsning. De virker godt, for de er lavet, så de passer til undervisningen i romerretten,« siger Helle Vogt.

Men de øvrige videoer kan ikke erstatte undervisningen, siger hun:

»Jeg kan fx ikke sige, at de studerende skal se en hvilken som helst video fra My Law Story, for de andre er ikke pensum,« siger hun.

Fint at forklare tingene med flere farver

Helle Vogt kan især lide, at videoerne kan hjælpe de studerende til at opnå et bredere funderet vidensniveau.

»Det er jo i forvejen meget forskelligt, hvad de studerende kommer med, når de begynder på Københavns Universitet. Derfor er det godt, at der nu er lavet undervisningsmateriale til de jurastuderende, der forklarer tingene på en lidt mere farvestrålende måde end den traditionelle,« siger hun.

»Noget, de studerende kan gå tilbage til«

Når Sabba Mirza selv bliver spurgt, hvorfor hun producerer videoerne, svarer hun, at der er et behov for at gøre mere for de studerendes trivsel:

Læs mere

My Law Story har hjemmesiden mylawstory.org.

På den kan du finde mange andre videoer om jura, også produceret af My Law Story.

Hjemmesiden har flere indgange til de mange videoer, og selv om Retshistorie 2-serien ikke er lagt op endnu, ligger der en indgang til Retshistorie 1-seriens 10 episoder på denne underside (nummer tre videolink).

Alle My Law Story’s videoer er gratis for alle, og Retshistorie 2-serien er økonomisk støttet af Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond.

»Det er min opfattelse, at der på Jura er en løbende kritik af undervisningen. For mange studerende er i fare for at falde fra, især under nedlukningen på grund af covid-19. Det er min tanke, at My Law Story kan tilbyde de studerende noget, som de altid kan gå tilbage til, hvis de ikke har forstået, hvad læreren sagde i første omgang,« siger Sabba Mirza.

Hun håber, at My Law Story kan være med til at skabe forandring på Det Juridiske Fakultet.

»Jeg håber, at fakultetet lærer af det og får nye idéer til at forebygge mistrivsel på studiet,« siger Sabba Mirza.

Med det sidste henviser hun blandt andet til Trivselsundersøgelsen 2019. Den viste, at stress og ensomhed er en stigende tendens på hele universitetet, men at det står værst til med trivslen på Det Juridiske Fakultet, hvor 28 procent af de studerende svarede, at de følte sig ensomme.

LÆS OGSÅ: Jurastuderende er mest ensomme

 

Ditlev Tamm fortæller om de historiske vægmalerier i Københavns Universitets festsal på Frue Plads
billede:

Seneste