Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Jurastuderende er mest ensomme

Trivsel — 28 procent af de jurastuderende siger, at de føler sig ensomme til daglig på studiet. Det er markant flere end blandt de teologistuderende, som de deler bygning med.

I 2017 flyttede jura- og teologistuderende væk fra deres historiske bygninger i Indre By for at blive forenet i det nye KUA3 på Amager. Men selv om Det Juridiske Fakultet og Det Teologiske Fakultetet deler bygning, er der ifølge en ny studiemiljøundersøgelse forskel på, hvor glade fakulteternes studerende er for deres studiemiljø.

28 procent af jurastuderende svarer i undersøgelsen, at de føler sig ensomme til daglig på studiet. Blandt teologistuderende er det 18 procent. Omtrent en femtedel af alle studerende på Københavns Universitet siger, at de føler sig ensomme i hverdagen.

Tallene har fået universitetets ledelse til at reagere:

»Det er vigtigt for os, at de studerende ikke isolerer sig og bliver ensomme,« skriver prorektor Bente Stallknecht til Uniavisen i en mail. Derfor har ledelsen nedsat et nyt stresspanel for at nedbringe ensomhed og stress blandt studerende.

Flere ensomme – især på kandidaten

Sidste studiemiljøundersøgelse blev foretaget i 2016, hvor 16 procent af de studerende svarede, at de var ensomme i hverdagen. I år er det tal steget til 21 procent.

Dengang var de mest ensomme studerende også at finde på Det Juridiske Fakultet, men det tal er på tre år vokset fra 22 procent til 28 procent. Det er en generel tendens på hele universitetet, at flere føler sig ensomme.

Der er også forskel på, hvor ensomme studerende er på bachelor- og kandidatuddannelserne. 24 procent af kandidatstuderende siger, at de er ensomme til dagligt, mens 19 procent af bachelorstuderende svarer det samme.

Medlem af Universitetsbestyrelsen Rebecca Ingemann Madsen er både jura- og kandidatstuderende. Hun siger, at skiftet fra bachelor til kandidaten kan gøre studerende mere ensomme. På jurastudiet har man fx indført obligatorisk gruppearbejde på bacheloren, men det er svært at gøre på kandidaten:

»På bacheloren er man vant til at mødes med andre studerende i løbet af ugen og sparre med dem fagligt. Men den undervisningsform findes ikke på samme måde på kandidaten.«

LÆS OGSÅ: Jurastuderende, pas på hinanden

Ingen kandidatstudiestart

Rebecca Ingemann Madsen siger, at ensomheden blandt kandidatstuderende på Københavns Universitet også kan skyldes, at få institutter står klar til at tage imod de studerende, når de begynder på kandidaten:

Nogle studerende får en dårlig introduktion til universitetet og føler sig særligt ensomme, når de starter på kandidaten

Studerende Rebecca Ingemann Madsen

»Vi kender til kæmpe studiestartsprogrammer på bacheloren, men der er ikke særlig mange steder på universitetet, hvor man har en struktureret kandidatstudiestart. Det kan betyde, at nogle studerende får en dårlig introduktion til universitetet og føler sig særligt ensomme, når de starter på kandidaten.«

LÆS OGSÅ: Peter tog ti rusture som et middel mod ensomhed 

Ledelsen er klar over, at især kandidatstuderende kan savne et fællesskab. Derfor har Københavns Universitet besluttet sig for, at der skal være nye rammer for kandidatstudiestarten fra næste år, skriver Bente Stallknecht:

»Vi har her et mål om, at der i løbet af kandidatstudiestarten skal skabes grundlag for engagement samt god social og faglig integration. Det kan bidrage til, at de studerende får opbygget et godt netværk på uddannelsen.«

Stress og ensomhed hænger sammen

De studerende er ikke bare mere ensomme i dag, de er også mere stressede. 48 procent af de studerende svarer i studiemiljøundersøgelsen, at de har haft fysiske stresssymptomer i hverdagen. Derfor har Københavns Universitet valgt at nedsætte tænketanken.

LÆS OGSÅ: Studenterpræst: Unge skal leve op til sindssygt mange idealer

Stress og ensomhed kan godt hænge sammen, skriver Bente Stallknecht. Derfor skal tænketanken også forholde sig til ensomhed:

»25 procent af de studerende, der har oplevet stress, siger at ensomhed er et væsentligt forhold for oplevelsen af stress. Når studerende har stresssymptomer reagerer 56 procent ved at trække sig fra de sociale aktiviteter. Det vil vi også se nærmere på i tænketanken om stress og studietrivsel.«

Seneste