Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debatinterview

Administrationsreform: Hun synes, hun har set det hele før

Temperaturen på TAP — TAP Charlotte Zoey Søndergaard ved, hvad løbende omstruktureringer og besparelser gør ved en arbejdsplads. Nu frygter hun både sjusk og fusk i kølvandet på administrationsreformen.

Der er et Søren Kierkegaard-citat, som Charlotte Zoey Søndergaard vender tilbage til, når hun skal beskrive sine bekymringer for den administrationsreform, som ventes vedtaget 19. juni. Citatet er det måske mest kendte Kierkegaard-citat overhovedet: Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.

»Det siger man jo, men …« tilføjer Charlotte Zoey Søndergaard, »der må også være grænser.«

Med ‘grænser’ mener hun, at der må være grænser for, hvor lidt man kan tage ved lære af dem, der har levet (og lavet reformer) forlæns før en selv. Hun savner med andre ord, at Københavns Universitet i arbejdet med administrationsreformen tager ved lære af andres fejl.

Charlotte Zoey Søndergaard er kontorfunktionær på Biologisk Institut, men har gennem årene bestredet flere stillinger i KU-regi. Hun har både været på Rockefeller Komplekset under Geofysik og Astronomi, det daværende Teoretisk Astrofysik Center og arbejdet i Studienævnet på SCIENCE.

Skrækscenarie Aalborg

Alligevel er det en ansættelse på et andet universitet, som Charlotte Zoey Søndergaard taler om, når snakken falder på administrationsreformen: For små ti år siden arbejdede hun i fem år på Aalborg Universitets afdeling i Sydhavn.

»Der oplevede jeg præcis det, jeg synes, vi er ved at se på KU: At ting bliver styret oppefra, og hvor folk længere nede i hierarkiet ikke får ret meget indflydelse på de beslutninger, der tages.«

På Aalborg Universitet var der ikke tale om en gennemgribende reform som den, Københavns Universitet står overfor, men derimod løbende omstruktureringer og nedskæringer. Blandt andet blev flere kandidatuddannelser nedlagt, mens Charlotte Zoey Søndergaard arbejdede i Sydhavn.

LÆS OGSÅ: Hvad betyder administrationsreform for arbejdsmiljøet?

I sine år på Aalborg Universitet oplevede Charlotte Zoey Søndergaard et tiltagende dårligere arbejdsmiljø. Som tillidsrepræsentant så hun kolleger, der udviklede tinnitus, angst og i nogle tilfælde sagde op. Til sidst udviklede hun også selv stress.

»Altså … stress gør noget ved mennesker,« konstaterer Charlotte Zoey Søndergaard.

Problemerne kulminerede i et undersøgelsespåbud fra Arbejdstilsynet i 2016 på baggrund af et kritisk dårligt arbejdsmiljø blandt de videnskabeligt ansatte. Man konkluderede – blandt andet på baggrund af en rapport udført af konsulenthuset CRECEA og fokusgruppeinterview – at flere faktorer havde udfordret arbejdsmiljøet for de videnskabeligt ansatte: blandt andet dårlig kommunikation mellem universitetet i Aalborg og de otte institutter i København, fraværende ledelse og tiltagende mere tid brugt på administration.

Desuden fremgår det af en evaluering af det videnskabelige personales arbejdsmiljø på Aalborg Universitets afdeling i Sydhavn udført af CRECEA i 2018, at man oplevede, at det var »stadig vanskeligt at få skabt varige samarbejdsrelationer til specielt de administrative supportfunktioner i Aalborg …«.

»Jeg får deja-vu,« opsummerer Charlotte Zoey Søndergaard og refererer her til KU’s plan om at placere flere administrative medarbejdere i det, som man indledningsvis har kaldt servicecentre, men som der nu arbejdes på at finde et nyt ord for.

Virkelighedens Excel-ark

Hvor programstyregruppen synes, den er gal med navnet, synes Charlotte Zoey Søndergaard, at den er gal med hele idéen. Den vurdering føler hun sig ikke alene om: Hun har siddet i en af de brugergrupper, som har været en del af administrationsreformens designfase, og hun har oplevet stor enighed om det uhensigtsmæssige i at samle TAP-funktioner i tre større administrationsenheder.

Nærhed er ikke noget, du kan gøre på en skærm

Charlotte Zoey Søndergaard

»Nærhed er ikke noget, du kan gøre på en skærm,« pointerer hun og uddyber: »For det utrænede øje kan vores arbejde måske reduceres til en linje i et Excel-ark, men der ligger meget arbejde bag at få udfyldt sådan en linje. Sparekrigere tænker ’jamen, det er piece of cake, det kan folk selv gøre – registrere ferie og fridage og sådan noget’. Det kan folk bare ikke.«

Charlotte Zoey Søndergaard nævner flere eksempler på arbejdsopgaver, som hun tror bliver sværere at løse, hvis hun ikke befandt sig i nærmiljøet. Der er studiecaféerne, som oprettes i de fag, hvor dumpeprocenten bliver for høj – så ansættes ældre studerende til at give ekstra undervisning – hvor blandt andre Charlotte Zoey Søndergaard og en af hendes kolleger sørger for alt det praktiske. Der er feltturene, som er en fast del af biologiuddannelsen, hvor Charlotte Zoey Søndergaard sammen med den kursusansvarlige sikrer, at de studerendes specialhensyn i form af allergier, sociale fobier eller lignende bliver imødekommet. Og så er der alle de daglige udfordringer, der klares ved lige at kigge forbi et kontor. Lige før sit møde med Uniavisen, har hun været forbi en undervisers kontor for i fællesskab med underviseren at få opsat en fri evaluering af vedkommendes kursus, hvilket de sammen hurtigt fik klaret.

»De har ikke været ude at opleve, hvordan det fungerer i det virkelige liv,« siger Charlotte Zoey Søndergaard og henviser både til konsulenterne fra BCG, der i sin tid udformede en rapport som oplæg til administrationsreformen og universitetets egen programstyregruppe.

Frygt for sjusk og fusk

Én ting er imidlertid, hvad det kommer til at betyde for Charlotte Zoey Søndergaard og hendes kolleger, hvis de helt eller delvist skal udføre deres arbejde langt fra det nærmiljø, de kender og i stedet arbejde i det, der tidligere blev kaldt servicecentre. Noget andet er, hvad det kommer til at betyde, at der som led i administrationsreformen også skal skæres betragteligt i antallet af TAP-årsværk.

Også her er der erfaringer fra Charlotte Zoey Søndergaards gamle arbejdsplads på Aalborg Universitet, som giver anledning til bekymring nu. På Aalborg Universitet var det nemlig ikke kun arbejdsmiljøet, der led under en presset administration.

LÆS OGSÅ: Studerende i KU’s bestyrelse om reform: »Det har bekymret os, hvor lidt de studerende er blevet hørt«

Der har også været udbetalinger til dyre studierejser, som er blevet mødt af kritik. Senest blev to chefer på Aalborg University Business School hjemsendt sidste år, mens økonomiafdelingen granskede deres aktiviteter og dispositioner. De to chefer havde haft rejseudgifter for sammenlagt 750.000 på knapt tre år.

»Når folk har for travlt, kan de jo ikke gå i detaljer med, hvad der godkendes. Ting kommer til at ske for hurtigt,« siger Charlotte Zoey Søndergaard, der dog ikke var ansat i den periode, de pågældende chefer har foretaget deres kritiserede rejser. Alligevel er det den slags sager, som hun frygter, vil ramme KU, hvis administrationen svækkes.

»Det kan godt være, de synes, de kan spare os væk, men det er noget, der kan komme til at koste os dyrt. Det er min store bekymring,« siger hun.

Hun påpeger desuden, at hendes frygt ikke kun drejer sig om overlagt snyd. Hun mener også, at risikoen for fejl vil stige, hvis resultatet af administrationsreformen bliver, at VIP-ansatte og studerende skal klare mere administrativt arbejde selv via TastSelv-løsninger, og man dermed reducerer antallet af øjne på den enkelte sag – det være sig eksamens- og projektafleveringer, afregninger, udlæg og administration i forbindelse med studiestart.

»Det, at der er flere tjek på noget, er jo ikke for at genere mennesker,« uddyber hun. »Den praksis skal sørge for, at tingene bliver leveret korrekt. Vi tjekker og dobbelttjekker, så der bliver lavet færre fejl første gang.«

»Alle var vigtige«

Selvom Charlotte Zoey Søndergaard imødeser den kommende administrationsreform med bekymring, håber hun, at hun får lov at blive på den anden side af reformen.

»Jeg bliver, så længe jeg kan, for jeg har nok aldrig haft så god en kollegagruppe, som jeg har nu. Jeg er virkelig glad for mine kolleger, og vi har et utroligt godt samarbejde. Vi er gode til at sparre med hinanden,« forklarer hun.

Jeg har altid syntes, at man på KU har kunnet deltage og sige sin mening

Charlotte Zoey Søndergaard

Og så er der også de andre kolleger, dem blandt det videnskabelige personale.

»Jeg er glad for det her miljø. Jeg er virkelig opslugt af det, de forsker i. Det er jo en del af glæden. At kunne hjælpe dem, som forsker i noget, der er spændende og værdifuldt for vores natur, biodiversitet, klima og samfund som sådan.«

LÆS OGSÅ: »Jeg ser mig selv som Eske Willerslevs sneplov«

Selvom der kun er ganske få dage til, administrationsreformen bliver vedtaget af bestyrelsen, håber Charlotte Zoey Søndergaard alligevel, at man fra ledelsens side vil sadle om og erkende, at det, der er lagt op til i det nuværende udkast, ikke vil fungere optimalt. Det er, siger hun, det »bedste«, der kunne ske og runder samtalen af:

»Jeg har været på andre uddannelsesinstitutioner, og jeg har altid gerne villet vende tilbage til KU. Blandt andet fordi der har været et fladt hierarki. Jeg har altid syntes, at man på KU har kunnet deltage og sige sin mening. Man har haft følelsen af, at alle var vigtige. Men nu føles det lidt, som om det er væk.«

Seneste