Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KA-studerende kommer i klemme i karaktersag

BEDØMMELSE - Sagen om de forsvundne karakterer kan forlænge studierne for de overbygningsstuderende.

Udover at vi studerende på Faglig Formidling 2011 føler os forurettede, kan historien om de forsvundne karakterer få konsekvenser for flere af de KA-studerende.

LÆS: Instituttet har slettet vores karakterer

Da der er regler for, hvor stor en procentdel af eksaminer, der må være bedømt som bestået/ikke bestået, er det af største vigtighed, at de studerende bliver informerede. Vi er nogle, som på det igangværende semester har valgt fag, der bedømmes som bestået/ikke bestået.

Hvis vi ikke selv havde opdaget den ændrede karakter i Faglig Formidling, var vi gået til eksamen her til sommer for dernæst at opdage, at vi havde opbrugt eller overskredet den tilladte procentdel. Det ville få betydning for vores valg af fag på efterårssemestret 2012.

I værste fald kunne konsekvensen være, at vi ville blive nødsaget til at forlænge vores kandidat, eller at vi ville blive presset ud i en anden profil end den tiltænkte, hvis ikke de relevante fag blev udbudt med bedømmelse med karakter.

Hemmelig revision af studieordning

Vi er i dybeste forundring over at en karakter, der allerede er noteret i vores system, bare sådan kan ændres.

Det skaber bestemt ikke trygge rammer for de studerende, at en karakter pludselig forsvinder uden nogen form for forklaring. Hvor meget kan ellers bare ændres?

Det at studieordningen er blevet læst grundigt inden fagets start, og at vi har fået eksamensvejledning af vores underviser er åbenbart ikke en forsikring for, at det er de regler, der gør sig gældende.

Desuden er vores eksamensform pludselig ikke længere anført i studieordningen fra 2008, men denne ændring er ikke anført nogen steder.

Det der gør hele scenariet endnu mere absurd er, at det tilsyneladende ikke er muligt at få den hjælp og afklaring, vi har brug for. Det er uacceptabelt – det er bestemt ikke de studerende, der har begået en fejl.

Det at informationerne om ændringen ikke bliver delt, og at vi nu står alene i sagen, er simpelthen chokerende.

Seneste