Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kandidater til bestyrelsen: Progressiv Agenda

VALG 2013 – Progressiv Agendas to sideordnede kandidater til bestyrelsen, Martin Garcia og Mads Glahder forklarer, hvorfor de fortjener din stemme.

Hvorfor har I valgt at stille op?

I Progressiv Agenda mener vi, at den pinligt lave valgdeltagelse ved valg til universitetets organer skyldes, at der er for få forskellige kandidater at vælge imellem. Derfor har vi lavet en alternativ studenterpolitik, der forhåbentlig giver større incitament til at stemme. Af samme grund er vi to kandidater, der stiller op sideordnet, så de studerende har et reelt valg.

Hvad er jeres tre vigtigste mærkesager?

1) Vi vil indføre blokstruktur på alle fakulteter
Vi studerende bliver stressede, fordi der ikke er en jævn fordeling af arbejdsbyrden over året. KU skal afspejle det arbejdsliv, der venter bagefter. Det giver ikke mening, at der er relativt stille i løbet af semestret, og så kommer der en intens og hård arbejdsbyrde for enden. Derudover har blokstruktur også den fordel, at alle studerende faktisk får en reel juleferie. Og sidst men ikke mindst vil man kunne indføre et femte semester i sommerferien, hvor studerende både kan læse forud og bagud.

2) Vi ønsker en diskussion af Det Teologiske Fakultets eksistensberettigelse på et verdsligt universitet
I forlængelse af Teologis kommende udflytning til KUA3, savner vi en større debat om, hvorvidt man overhovedet kan forene kirkens og videnskabens rum. I erkendelse af at Teologi først og fremmest er en præsteuddannelse, mener vi ikke, at faget hører til på universitetet. Og når det nu er her alligevel, så bør det i hvert fald ikke have status som enhedsfakultet.

3) Universitetets bæredygtighed
Vi bifalder, at KU har en grøn agenda. Vi synes, at universitetet har et samfundsansvar og bør være en af landets mest bæredygtige virksomheder. Derfor er det kritisabelt, at KU vælger at samarbejde med Danske Bank, der bevidst modvirker bæredygtighedsprincipper fx ved at investere i kul-, gas- og olieselskaber for 470 millioner kroner. Til en start kunne man bede bestyrelsen lave et sæt etiske retningslinjer for hvad vi som universitet kan acceptere hos vores samarbejdspartnere. Vi studerende har også et ansvar; det er ikke kun de ansattes universitet.

Hvad er det største problem på Københavns Universitet lige nu?

Der er to store problemer: manglende digitalisering og for meget bureaukrati.

Der bør være stabilt wifi overalt på KU. Man bør udbyde kompendier som e-bøger, og forelæsninger bør kunne hentes som podcasts. Vi savner også et mere praktisk og overskueligt intranet, der samler de digitale platforme – KUnet, Absalon, Stads og SIS m.fl. I dag er systemerne ustabile og uden fælles fundament. Det vil en fælles blokstruktur også understøtte, når man fx vil læse fag uden for sit egen fakultet.

Der skal også gøres noget ved bureaukratiet, ikke mindst ved udenlandske studier, så det bliver nemt og smidigt at meritoverføre og forhåndsgodkende udlandsophold. Det holder heller ikke, at man ikke får en kvittering, når man indleverer opgave via Absalon. Og har man brug for et studiebevis fra Stads, når man søger studiejob, får man en udskrift, der ligner noget fra en gammel skrivemaskine – det er simpelthen for utjekket.

Hvordan adskiller I jer fra de øvrige kandidater?

Vi støtter ikke de store studenterorganisationers krav om et minimumstimetal. Vi er fortalere for kvalitet frem for kvantitet, og vi mener at de lokale studienævn med forskere og studerende må have den bedste forudsætning for at beslutte, hvor mange timer et universitetsfag skal tilbyde undervisning i. Vi vil, så vidt muligt, også afskaffe de ugraduerede eksaminer. På et universitet er det en dårlig incitamentstruktur, når nogle fag bare lige skal bestås.

Et andet særkende er, at vi ikke påstår at repræsentere alle studerende. Vi repræsenterer vores medlemmer og dem, der stemmer på os. Og endelig går vi ind for et demokratisk nærhedsprincip, hvilket betyder at vi kun har holdninger til det, som vi har indflydelse på. Vi forholder os derfor ikke studenterpolitisk til SU eller taxametersystemet, da disse besluttes af Folketinget og ikke universitetsbestyrelsen.

Hvad vil I sige første gang I får ordet i bestyrelsen?

Vi vil fortælle, hvem vi er, hvem vi repræsenterer og være åbne om, hvor mange procent af de studerende, vi har i ryggen. Og så vil vi holde et oplæg om de nævnte mærkesager og flere til. På vores hjemmeside www.progressivagenda.dk har vi ti fokusområder, vi vil tage med.

Seneste