Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Katalyst er ikke humaniora

SYNSPUNKT - Lektor ved Saxo-Instituttet Jes Fabricius Møller har tidligere rettet skarp kritik mod Katalyst og lignende initiativer på universitetet i artiklen, 'Varm luft og pølsesnak på KUA?' Nu uddyber han sin kritik.

Gennem længere tid har jeg undret mig over, hvad Katalyst laver. De kalder sig ‘afdeling for humanistisk innovation’. Det handler ifølge hjemmesiden om at »sætte fakultetets enorme vidensressourcer i spil i samfundet.«

Det egentlige indhold har imidlertid ikke meget med humaniora at gøre. Projekterne, der omtales på hjemmesiden, handler om markedsføring og brugeroplevelser især formidlet på nye medieplatforme. Ikke et ord om arkæologi, filologi, filosofi, litteratur, pædagogik eller andre konkrete humanistiske discipliner.

I betragtning af at Katalyst skal forestille at være anvendelsesorienteret, forekommer afdelingens retorik meget abstrakt.

Man betjener sig af en rigdom af tågesnak og fraser fra konsulentbranchens forråd af parfumerede almindeligheder så som: ‘strategisk konceptudvikling’, ‘innovationskoncept’, ‘servicekoncept’, ‘facilitering’, ‘innovationsworkshop’, ‘innovationskonsulent’ og så videre.

Det giver muligvis mening på CBS eller en professionshøjskole, hvor man beskæftiger sig med service og afsætning, men ikke på humaniora.

LÆS OGSÅ: Varm luft og pølsesnak på KUA?

Katalyst lukrerer på universitetets legitimitet

Humaniora er først og fremmest grundforskning. Vi er underlagt et stigende pres for at gøre vores forskning anvendelig, nyttig og lønsom. Det er vel dette pres, der er motivationen bag oprettelsen af Katalyst.

Det er jo vanskeligt at gøre tibetansk grammatik eller middelalderlige palimpsester relevante for betalingsbalancen, og det er antagelig baggrunden for, at Katalyst simpelthen ignorerer humanistisk faglighed til fordel for deres egen forestilling om, hvad verden har brug for.

Det ville jo være temmelig harmløst, hvis Katalyst bare talte på egne vegne. Et afgørende problem er imidlertid, at Katalyst taler på vegne af universitetet. Katalyst skriver på vores brevpapir, snylter på vores legitimitet, henvender sig til offentligheden – blandt andet via Youtube – med al den autoritet, som er Københavns Universitets uden selv at bidrage til denne autoritet. Senest udbyder afdelingen ECTS-givende undervisning for kandidatstuderende i form af en sommerskole i servicedesign og serviceinnovation.

Selv om man kunne finde på at anerkende, at ‘serviceinnovation’ er et meningsfuldt ‘koncept’, er der tale om en omgåelse af det etablerede meriteringssystem og en nedbrydning af den klare grænse, der indtil nu har bestået mellem forskning og undervisning på den ene side og forvaltningen på den anden.

Katalyst er en del af fakultetets forvaltning underlagt FLI, den relativt nye enhed for forskning, læring og innovation. Navnet er misvisende, fordi enheden hverken er bemyndiget til at varetage forskning eller undervisning.

For eksempel er Katalyst ikke bemandet med anerkendte seniorforskere og har ikke sit eget studienævn, som er de to væsentligste forudsætninger for at kunne udbyde forskningsbaseret undervisning.

Seneste