Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Arbejdsmiljø

KU afskediger 190 administrative medarbejdere i uge 45

Fyringsrunde — Administrationsreformen betyder et farvel til cirka 380 TAP-ansatte. Den første halvdel bliver afskediget i efteråret 2024. Den næste fase bliver en gradvis reduktion af de resterende 190 administrative årsværk frem mod slutningen af 2027.

Fredag 19. april har Københavns Universitet delt sin skitse for den omfattende administrationsreform (KU’s intranet kræver login), der skal give studerende og ansatte en bedre service og realisere besparelser for 300 millioner kroner årligt.

Det samlede forslag til en ny organisering af administrationen skal behandles af universitetsbestyrelsen 19. juni, men først skal det i høring hos Hovedsamarbejdsudvalget, HSU, 25. april og drøftes på et ekstraordinært møde i universitetets øverste arbejdsmiljøudvalg, AMKU, 22. april.

Du kan læse den fulde ordlyd af bestyrelsesindstillingen her.

Hvis bestyrelsen godkender styregruppens forslag, går reformarbejdet i gang på den anden side af sommerferien.

LÆS OGSÅ: Leder: Reformen er et øksehug i administrationen

Hvad er der lagt op til?

Størstedelen af alle universitetets administrative opgaver skal fremover løses af én fælles universitetsadministration, der skal servicere både studerende, medarbejdere og ledere.

Den bliver organiseret i otte administrative områder: økonomi, uddannelsesadministration, kommunikation, it, innovationsadministration, hr, forskningsadministration og bygningsservice, og som varslet får administrationen sæde i tre administrationscentre. De foreslås i indstillingen placeret på Frederiksberg/City Campus, Søndre Campus og Nørre Campus.

Universitetsadministrationen vil bestå af medarbejdere, der i dag er ansat på institutter, fakulteter og i fællesadministrationen. Bemandingen vil blive planlagt i dialog mellem medarbejdere og ledere, og disse forhandlinger går altså i gang i sensommeren 2024, hvor medarbejdere kan aftale en frivillig fratrædelse frem til uge 40, hvis de måtte være interesserede i det.

LÆS OGSÅ: Her er tidsplanen for den kommende fyringsrunde i administrationen

Ud over universitetsadministrationen vil der være lokale administrationer – kaldet stabe – der skal understøtte institutter, dekanater og rektorat.

Det er planen, at den nye organisering træder i kraft 1. marts 2025, og af beskeden til medarbejderne på KUnet kan man læse, at »cirka halvdelen af administrationsreformens besparelsesmål søges realiseret med fuld effekt i 2025.« Og at det – ud over de omtalte 190 årsværk – skal ske »ved at skabe klarere opgavesnit, færre administrative lag og udnytte stordriftsfordele ved samling af opgaver. Der igangsættes en række initiativer, der kan bidrage til effektivisering og/eller kvalitetsforbedring, fx standardisering eller digital udvikling.«

Anden halvdel af besparelsesmålet realiseres frem mod udgangen af 2027 og »forventes at ske gennem effektiviseringsinitiativer identificeret i designfasen og ved gradvist at reducere antallet af administrative årsværk med yderligere 190 årsværk via naturlig afgang.«

LÆS OGSÅ: Underskriftindsamling: Bevar administrationen på institutterne

Følg med i Uniavisen i den kommende tid, hvis du vil se, hvordan medarbejdere – VIP og TAP – og studerende tager imod den skitserede plan.

Seneste