Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Kultur

KU-døgn holdt kadencen

Cykelløb indledte 24 timer med gode tilbud, men kun få deltagere

Lav et fagligt og socialt arrangement der samler hele universitetet. Den opgave fik kommunikationsafdelingen på Life stukket i hånden af ledelsen på KU. Otte måneder tog forberedelserne, og på trods af at arrangementet siden er blevet kaldt »vellykket og professionelt«, var der ikke så stor opbakning omkring fredagens workshopper som håbet.

Ansatte ærgrer sig over lav deltagelse

Fredag blev der afholdt otte forskellige workshops rundt om på fakulteterne. Formålet var at ansatte og studerende skulle have mulighed for at komme med forslag til hvordan KU bliver et bedre sted at studere og en bedre arbejdsplads. I alt mødte 170 mennesker op til fredagens workshopper, hvoraf 60 flokkedes om trækplasteret Thomas Blachman på Det Humanistiske Fakultet (KUA).

På Farma måtte de derfor nøjes med 17 deltagere til en workshop med titlen »Erhvervsarbejde – der skal to til tango«, selvom arrangørerne havde håbet på omkring 50. »Værdien af at komme på tværs af sit eget felt kan være svær at prioritere. Især hvis fakulteternes ledelser ikke har opfordret til at det var noget man skulle bruge sin arbejdstid på,« siger medarrangør og fuldmægtig på Det Farmaceutiske Fakultet Eva Lessél. Eva Lessél var senere med til opsamlingen på workshopperne på Life. Hun mener at der blev fremlagt mange lærerige forslag, og hun håber derfor at flere ansatte og studerende vil tilmelde sig næste år hvis der bliver annonceret på en anden måde.

Tilfredse deltagere

Formand for Studenterrådet Pia Mejdahl Daugbjerg deltog også i opsamlingen af workshopperne. Hun savnede forslag der vedkommer de studerende, og det er måske ikke så underligt taget i betragtning hvor få studerende der deltog. Den lave deltagelse kan skyldes at der ikke var givet undervisningsfri, og at der oven i købet foregik adskillige andre arrangementer rundt om på fakulteterne samtidig.

Samtidig var Universitetets Døgn lagt i dagene op til efterårsferien, hvilket også kan forklare hvorfor et fåtal tog sig tid til at deltage i workshopperne om fredagen. Der er dog ingen tvivl om at KU-døgnet falder i god jord hos de som var med. Hos Life har man stort set kun fået positive tilbagemeldinger selvom folk ærgrer sig over at så få deltog.

»Ud fra evalueringerne af Universitets Døgn kan jeg konkludere at folk har været tilfredse, så det er lykkedes at styrke fællesidentiteten. Alle har svaret at de har lyst til at deltage igen en anden gang. Der er blevet sået frø til en fremtidig tradition,« siger Jacob Søby Bang kommunikationschef på Life og uddyber:

»Konceptet Universitetets Døgn er udarbejdet med henblik på at flere deltager. Derfor skal det næste år meldes mere klart ud at det er noget man ønsker at både studerende og ansatte deltager i.«

En sammenfatning af forslagene fra workshopperne vil blive diskuteret i ledelsesteamet. Resultaterne kan ses på www.universitetetsdoegn.ku.dk

Seneste