Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU overvejer at flytte 7.000 studerende og hundredvis af ansatte til Søndre Campus

Byggeskandale — Måske skal de samfundsvidenskabelige fag til Amager. Grundet dyre byggesager skal Københavns Universitet nu reducere sit samlede arealforbrug med en femtedel, hvis det ikke skal gå ud over forskning og undervisning.

Det går ikke godt med bygningsøkonomien, så Københavns Universitet skal muligvis spænde livremmen helt ind til Amager – i hvert fald for de studerende og ansatte på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets vedkommende.

Torsdag udsendte ledelsen en nyhedsmeddelelse på universitetets intranet, hvor den bebuder besparelser på bygningsdriften. Universitetet skal beskære sit arealforbrug med en femtedel (i dag er arealet omkring 940.000 kvm), og det kan blandt andet betyde, at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal flytte til Søndre Campus, der allerede er hjem for tre fakulteter med 16.000 studerende og 1.000 ansatte.

LÆS OGSÅ: Tabte byggesager kan koste Københavns Universitet over 400 stillinger

Roden til de økonomiske vanskeligheder skal findes i det seneste års kaotiske og meget omtalte byggesager, der koster Københavns Universitet dyrt.

Opførelsen af Pharma Science Bygningen, Mærsk Tårnet og – især – Niels Bohr Bygningen er væsentligt dyrere end planlagt, og derfor afkræver Bygningsstyrelsen en højere husleje af universitet.

De skal finde plads til henved 7.000 studerende

Københavns Universitet har nægtet at betale den fulde husleje med det argument, at bygherren, Bygningsstyrelsen, er ansvarlig for fejl og meromkostninger, men universitetet har indtil videre ikke haft held til at vinde den juridiske kamp om det økonomiske ansvar. I juni 2020 led KU nederlag i to voldgiftssager.

LÆS OGSÅ: Historisk vigtige sager venter Københavns Universitet. Er de tabt på forhånd?

Konsekvenserne for universitet er mærkbare. Ledelsen advarer om, at de stigende udgifter til husleje kan »gå ud over forskning og uddannelse.« Ifølge universitetet »vil rektorat og dekaner nedsætte lokale campusudvalg,« der skal udarbejde planer for at udnytte KU’s bygninger og faciliteter bedre og herunder »undersøge om Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, der holder til på Kommunehospitalet, kan flytte til Søndre Campus.«

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har været i det tidligere Kommunehospital siden 2005, og uddanner ifølge fakultetets hjemmeside 6.665 studerende, og beskæftiger 400 medarbejdere.

Hvor man i givet fald vil finde plads til dem på Søndre Campus, fremgår ikke.

Seneste