Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU-studerende har ondt i livet

STUDIESTRESS - Hver anden studerende på Københavns Universitet har oplevet søvnproblemer og koncentrationsbesvær, mens hver fjerde har haft en depression inden for det sidste halve år. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Magisterforening.

Hukommelses- og koncentrationsbesvær, hjertebanken, spændingshovedpine og øget irritabilitet eller aggressivitet. Det er nogle af de stresssymptomer, som studerende fra Københavns Universitet (KU) nævner i en stor, ny undersøgelse fra Dansk Magisterforening, der undersøger danske studerendes generelle trivsel.

Undersøgelsen tegner et dystert billede af de KU-studerendes mentale helbred, hvor 21 procent, altså hver femte af knap 300 respondenter, svarer, at de har følt sig stressede en stor del af tiden i løbet af det sidste semester. 52 procent af de adspurgte kæmper med søvnbesvær, mens 50 procent oplever hukommelses- og koncentrationsbesvær og hver fjerde har følt sig deprimeret.

Kan ikke koble af

Undersøgelsen bekræfter den store trivsels- og tilfredshedsundersøgelse på KU fra 2013, der viste at næsten halvdelen af de studerende er stressede i hverdagen.

Ifølge DMs Studiestartsundersøgelse, der netop er udkommet, er der flere årsager til, at de studerende føler sig stressede. 32 procent angiver, at den største stressfaktor er deres egne forventninger, mens 26 procent angiver, at den største faktor er, at de ikke kan finde ud af at koble af mentalt og aldrig føler, at de har fri.

På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SUND, kender man godt til problemet med stressede studerende. I 2014 viste en trivselsundersøgelse, at de studerende på fakultetet var mere stressede end resten af de studerende på KU.

»Omkring 49 procent oplevede stresssymptomer i dagligdagen, og endnu flere oplevede stresssymptomer op til eksamen. I vores vejledningssamtaler med de studerende kommer det ofte frem, at de har store forventninger til sig selv. Efter fremdriftsreformen er indført, er der kommet et øget pres på de studerende, og der er flere, der har søgt dispensation, så det er noget, der også haft en indvirkning på mange studerendes hverdag,« siger studie- og karrierevejleder på SUND Freja Dalsgaard Olsen. 

Hver fjerde har søgt hjælp

Formand fra Dansk Magisterforenings Studerende Gry Reiter, der er ved at færdiggøre sin kandidat i Retorik, har selv oplevet flere studiekammerater gå ned med stress. Hun mener især, at det er alarmerende, at 22 procent af de studerende ifølge undersøgelsen er så stressede, at de har søgt hjælp. 

»En stor andel af de studerende har det så dårligt, at de måske ender med at droppe ud. Der er et kæmpe behov for en stressforebyggende indsats på studierne« – Gry Reiter DM Studerende«

»Vi møder jo tit kritikken om, at alle kan føle sig stressede, men det er altså op mod hver fjerde studerende, der har søgt hjælp hos fx læge eller pårørende. Det viser, at en stor andel af de studerende har det så dårligt, at de måske ender med at droppe ud. Der er et kæmpe behov for en stressforebyggende indsats på studierne,« siger Gry Reiter DM Studerende«

Kurser i stresshåndtering

Efter resultaterne af 2014-undersøgelsen, der viste, at de studerende var mere stressede, har SUND sat en række tiltag i gang for at ændre det psykiske studiemiljø. 

»Vi har blandt andet holdt flere arrangementer sammen med tutorer og Studenterrådgivningen og har fx holdt kurser i stresshåndtering og eksamensteknikker,« siger Freja Dalsgaard Olsen. 

Og de forskellige initiativer har haft en positiv effekt – for ifølge en ny undersøgelse fra 2016 er antallet af stressede studerende faldet til 43 procent i dagligdagen og 73 procent op til eksamen.

Det sociale er skåret væk

Gry Inger Reiter fra Dansk Magisterforenings Studerende forholder sig dog kritisk til, om problemet kan løses med kurser i stresshåndtering og eksamensteknik:

»Jeg er ikke så vild med alle de individualistiske tiltag, for de skubber ansvaret over på den enkelte studerende. Og så synes jeg ikke, at det har været smart af at spare mange af de sociale tilbud som fx rusture væk. Det er relativt billige initiativer, fordi de er arrangeret af frivillige medstuderende. Og det sociale miljø betyder virkelig meget for, om man føler sig ensom og stresset.«

Hvad gør I i DM for at forbedre de studerendes vilkår?

»Gennem blandt andet vores aktivitetspulje støtter vi de frivillige initiativer, der er på studierne. Det handler om at få skabt et miljø, der gør, at man har nogle kammerater, der støtter en. Og så kan vi se, at dem, der har et studierelevant arbejde, også har det nemmere på studiet. For så får man en god kobling mellem teori og praksis og kan se meningen med det hele,« siger Gry Reiter. 

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste