Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KUiz - hvad sker der i 2015?

GISNINGER - Regn år 2015 ud på forhånd og vind en lille præmie samt titlen som KU's Skarpeste Hjerne (ikke en beskyttet titel, red.).

Det nye år er kun akkurat blevet hældt op, men prøv alligevel, om du kan læse grumset i bunden af koppen. Her er nemlig 10 påstande om Københavns Universitets 2015 at svare ja eller nej til. Mail dine svar inden januars udgang til uni-avis@adm.ku.dk.

1. Lykke Friis går tilbage til politik

Folket vil have en ny regering, og Lars Løkke Rasmussen skal lede den. Men er talentmassen egentlig til stede i den del af Venstre, som ikke alt for aktivt forsøgte at kuppe formanden i sommeren 2014? Hvor mange ministerier kan Troels Lund Poulsen og Claus Hjorth klare uden at komme til at se alt for brugte ud? Ikke mere end tre-fire stykker hver. Den nye statsminister kigger modløst hen over Københavns tage og spir, før blikket falder på Frue Plads. Her sidder prorektor Lykke Friis; Løkke får held med at charmere hende tilbage i ministerbilen.
(ja/nej)

2. KU’s studerende bliver langsommere

Fremdriftsreformen skulle sende blomsten af Danmarks ungdom i ekspresfart gennem den akademiske pølsemaskine, men i stedet stiger gennemførelsestiden – blandt andet fordi KU’s studerende blev ret nervøse, da ledelsen for godt et år siden luftede en trussel om at fratage dem retten til orlov, og derfor har de sørget for at tage orlov i stor stil, mens de kan.
(ja/nej)

3. Uddannelsesministeren per 31/12-2015 kommer fra Dansk Folkeparti

Selv om få universitetsansatte og -studerende ifølge meningsmålingerne stemmer på dem, har Dansk Folkeparti i en årrække interesseret sig for universiteterne, og partiets ordførere har ved flere lejligheder stillet sig på rektorernes side imod forskellige afarter af new public management-reformer. Hvad kunne være mere oplagt efter et valg, end at DF snupper uddannelsesministerposten?
(ja/nej)

4. Politikerne lancerer stor taxameterreform

I 2015 skal taxametret – altså princippet om, at universiteterne får penge, hver gang en studerende består sine eksaminer – have en overhaling. Problemet er nemlig, at taxametret giver universiteterne incitament til at udstyre en masse mennesker med eksamenspapirer, men ikke nødvendigvis til at give dem en uddannelse af høj kvalitet. Universiteterne protesterer højlydt mod reformen.
(ja/nej)

5. To eller flere uddannelser vil kræve et snit på over 12

I 2014 krævede det for første gang et snit på over 12 at komme ind på en KU-uddannelse. Og i 2015 fortsætter trenden, idet mindst to uddannelser sprænger skalaen. Dimensioneringen betyder færre pladser, så der bliver mere rift om dem.
(ja/nej)

6. KU opretter en imamuddannelse

Efter historier om moskeer, der inspirerer unge til at tage til Syrien og Irak for at slås sammen med IS, beslutter regeringen at åbne en universitetsuddannelse, der kan føre til job som imam, på samme måde som teologer kan blive præster i folkekirken. KU melder sig klar til at optage de første studerende i efteråret 2016.
(ja/nej)

7. Københavns Universitet opnår selveje inden årets udgang

KU har i årevis bedt regeringen om at få lov at købe egne universitetsbygninger fra staten, men først i slutningen af 2014 besluttede uddannelsesministeren at sætte gang i en proces, der skal afklare, dels hvad bygningerne skal koste, dels om KU vil være i stand til at administrere dem. Selv om få havde troet det, falder det hele på plads, så KU får fod under eget bord, som man siger.
(ja/nej)

8. Valgdeltagelsen ved KU-valget overstiger for første gang 20 procent

Få ting er mere hemmelige end november måneds universitetsvalg, men 2015 bliver anderledes! En lille smule, i hvert fald. For første gang kravler stemmeprocenten op over de 20 – godt hjulpet af debat og utilfredshed med endnu en upopulær universitetsreform fra politikerne.
(ja/nej)

9. Københavns Universitet udnævner en kvinde som afløser for afgående universitetsdirektør Jørgen Honoré

KU’s ledelseslag er lidt af en mandeklub. Men i 2015 får rektor og bestyrelse rokket lidt ved strukturerne ved at vælge en kvindelig direktør (som ikke engang er Stine Bosse).
(ja/nej)

10. Panum-tårnet bliver dyrere end planlagt (igen)

Det skulle have kostet en milliard. I øjeblikket er prisen halvanden. Ikke fordi skyskraberprojektet er kørt helt af sporet, men (mest) fordi KU, staten og Mærsk-fonden er blevet enige om at lave det hele lidt lækrere. Og inden udgangen af 2015 vil Folketingets finansudvalg skulle godkende endnu en budgetforhøjelse.
(ja/nej)

Mail os på uni-avis@adm.ku.dk med dine svar, så trækker vi første arbejdsdag i 2016 lod blandt alle dem, der svarede korrekt på hele dynen, om uvisnelig hæder, et viskelæder og redaktionens (på det tidspunkt aktuelle) beholdning af bøger, vi har modtaget til anmeldelse (hvis ingen svarede rigtigt på det hele, går præmien til personen med flest rigtige svar).

Seneste