Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KU’s ledelse udfordrer bæredygtigheden

Mangelfuldt — Universitetet har fældet dom over bestyrelsens udkast til en ny 2030-strategi: Ud fra de over 80 høringssvar, vi i Den Grønne Ungdomsbevægelse har fået aktindsigt i, er det åbenlyst, at problemerne med trivsel og bæredygtighed er alt andet end løst.

Strategien, der gennem foråret, sommeren og efteråret har modtaget massiv kritik for sin manglende ambitioner om bæredygtighed og trivsel, blev sendt i høring efter bestyrelsen mente, at de havde skrevet sig ud af problemerne. Nu er høringen slut.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Svarene fra universitetets forskellige nævn og råd tegner et tydeligt mønster. Bæredygtighed nævnes – på dansk og engelsk – over 180 gange i høringssvarene. Trivsel nævnes – på dansk og engelsk – godt 100 gange i høringssvarene. Andre emner når ikke disse til sokkeholderne.

I universitetets dom over bestyrelsens strategi, er der er ingen tvivl: Både ansatte og studerende på KU ønsker langt mere bæredygtighed og trivsel i universitetets strategi.

Greenwashing gennemskuet

De fleste råd og nævn ser lige igennem ledelsens greenwashing. De har regnet ud, at ledelsen blot har strøet ordet bæredygtighed ud over de allerede eksisterende ambitioner i stedet for at gøre det til en selvstændig prioritering med målbare ambitioner. Og de påberåber den helt åbenlyse mangel, at strategien slet ikke sætter retningen for, hvordan man uddanner og forsker i en verden defineret af økologiske kriser.

De fleste råd og nævn ser lige igennem ledelsens greenwashing

Desuden spottes det helt rigtigt, at bæredygtighedsindsatsen vil kræve ressourcer og en stærk tværgående og samlende indsats – noget, som strategien lige nu ikke giver lovning på. Folk er glade for, at bæredygtighed er med – men savner en klar prioritering, retning og de ressourcer, der skal til for at bringe KUs bæredygtighedsfaglighed up to speed.

LÆS OGSÅ: Kære KU: Tag bæredygtighed alvorligt, eller jeg smutter

Høringssvarene bliver også konkrete i deres forslag til forbedringer. Der foreslås eksempelvis en konkret målsætning om, at bæredygtighed skal indgå i alle studiers pensum, at KU skal arbejde med en bred forståelse af bæredygtighed (social, økonomisk og økologisk), at undervisere efteruddannes, og at flere får mulighed for at være med til at udforme KUs bæredygtige transformation.

Personligt gør det mig så glad at læse, at der er mange, der ønsker, at vores universitet skal bevæge sig i denne retning! Det viser, at det ikke er mangel på konkrete idéer, men en stadig nedprioritering fra ledelsen, der udfordrer bæredygtighedens fremtidsudsigter på KU lige nu.

Parkeret trivsel

Trivsel lider samme skæbne som bæredygtighed. Også her kalder høringssvarene på stærkere fokus, målbare ambitioner og konkrete indsatser. Trivsel er blevet parkeret som en forudsætning uden klar ambition og retning – en degradering, der ikke matcher problemets størrelse.

Som et høringssvar pointerer: »Det giver sprogligt ikke mening at have grundlæggende forudsætninger, der på nuværende tidspunkt er ikke-eksisterende eller haltende.« Studerende og ansatte vil ikke overraskende gerne trives, hvor de læser og arbejder. Derfor  kalder høringssvarene også utvetydigt på, at trivsel skal styrkes og ikke parkeres i bisætninger i bunden af strategien.

Endelig, og måske vigtigst, foreslås det atter engang af en håndfuld høringssvar, at bæredygtighed og trivsel behandles som sine egne strategiske ambitioner. Noget, de studerende har kaldt på fra starten – og som vi bliver ved med at stå fast ved.

Hvor er KU-folkene i strategien?

Opråbet kan ikke komme bag på nogen. Det er åbenlyst for dårligt at lave en strategi med tre ambitioner, der hovedsageligt bejler til private forskningsmidler, dansk erhvervsliv og de videre- og efteruddannelseskursister, der slet ikke går på KU endnu. Skal strategien bære frugt, skal dens ambitioner være skabt til folk på KU.

Det kræver, at strategien skabes af folk på KU. Men hvis du som studerende eller ansat ikke har følt dig hørt, kommer det ikke bag på mig. De lidt over 80 høringssvar kunne have været langt flere. Det er for mig at se et åbent spørgsmål, om KUs ledelse gør nok for at få strategien ud til de demokratiske organer, der skal føre strategien ud i livet.

LÆS OGSÅ: Studenterrådet: De studerende og bæredygtigheden skal stå knivskarpt i KU’s strategi

Den demokratiske kultur på KU er også for nyligt blevet kritiseret her i Uniavisen i forbindelse med univalget. Det burde give stof til eftertanke hos ledelsen. Det er lettest at trumfe sine beslutninger igennem i et lille lukket rum, men det er ikke særlig demokratisk. Man må vælge.

Vi håber, at KUs ledelse entydigt vælger demokratiet, fremtiden og sine studerende og ansatte. Lige nu er det ikke tilfældet i strategien for 2030. Ledelsen har indtil bestyrelsesmødet 14. december til at rette op på strategien én gang for alle. Vi studerende vil møde dem ude foran til demonstration – igen. Vores håb er, at bestyrelsen vil lytte til sine demokratiske organer, studerende og ansatte og gøre bæredygtighed og trivsel til strategiske ambitioner for vores universitet.

Og vores håber lever, til sidste punktum er sat.

Seneste