Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KU's nye stilling som mangfoldigheds-konsulent er kritisabel

Ligestilling — Det ville være dybt stimulerende at få flere kvinder til at søge mod at blive topforskere. Men det kan ikke foregå ved at sætte almindelige spilleregler ud af kraft. Og slet ikke ved at ansætte ligestillingskonsulenter med et forudindtaget mandat.

En artikel i Uniavisen annoncerer, at KU skal have en ny mangfoldigheds- og ligestillingskonsulent. Det problematiske er, at denne konsulent ifølge omtalen ikke åbent skal identificere, hvor der kan være ligestillingsproblemer, men tværtimod skal operere på et yderst fordomsfuldt grundlag.

I præsentationen siges det ligeud, at hensigten er at undgå, at kvindelige og internationale forskere bliver valgt fra, når de akademiske titler skal tildeles. Nu er titler som fx professor jo ikke noget, der tildeles, men noget der opslås til åben konkurrence på KU med deltagelse af begge køn. Men fred være med det.

Har KU undersøgt, om der skulle være en negativ bias vendt mod kvindelige ansøgere på universitetet? Nej

Har KU undersøgt, om der skulle være en negativ bias vendt mod kvindelige ansøgere på universitetet? Nej, KU’s bestyrelsesmedlem Anja Andersen henviser til diskrimination i helt andre sammenhænge, fx en uhyre flittigt citeret, men også stærkt kritiseret 18 år gammel orkesterundersøgelse.

Hvis vi vender blikket mod vor egen verden, er der faktisk udført en omfattende og dybtgående undersøgelse af kønnets betydning ved professoransættelser. Det drejer sig om Mark Lutters og Martin Schröder arbejde fra 2016: Who becomes a tenured professor, and why? Panel data evidence from German sociology, 1980–2013. Research Policy 45(5), 999-1013.

De to professorers konklusion vedrørende de seneste årtiers tyske sociologi er:

»Women get their first permanent position as university professor with on average 23 to 44 percent fewer publications than men; all else being equal, they are about 1.4 times more likely to get tenure than men.«

Alt tyder på, at der i dag visse steder foregår en uformel positiv særbehandling af kvinder ved professoransættelser. Helt modsat KUs begrundelser for at hyre den nye konsulent
*

Kort sagt alt tyder på, at der i dag visse steder foregår en uformel positiv særbehandling af kvinder ved professoransættelser. Helt modsat KUs begrundelser for at hyre den nye konsulent.

Anja Andersen siger i Uniavisens artikel, at »Da KU indførte en økonomisk bonus til institutter, der ansatte en kvindelig professor, og da der var nedsat en task force for nogle år siden, skete der noget i en periode.«

Men grunden til at den slags belønningssystemer på KU, AU og AAU samt forskningsrådenes FREJA og YDYN-programmer nu er helt afskaffet er, at advokat (H) Jens Ravnkilde og jeg i en artikel i Ugeskrift for Retsvæsen i 2015 påviste, at de alle strider mod såvel ligebehandlingsloven som EU’s ligebehandlingsdirektiv.

Inden for den sidste uge er der faktisk foregået et forsøg på at genintroducere et program som YDUN i forbindelse med forhandlingerne om Forskningsreserven, men det faldt til jorden netop på grund af dets ulovlighed.

Vi kan alle være enige om, at det ville dybt stimulerende med mekanismer til at få flere kvinder til at søge mod at blive topforskere ikke mindst inden for teknik og naturvidenskab, hvor de mange steder glimrer ved deres fravær. Men det kan ikke foregå ved at sætte almindelige spilleregler ud af kraft. Og slet ikke ved at ansætte ligestillingskonsulenter med et forudindtaget mandat.

Seneste