Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ny rektor: Henrik C. Wegener afløser Ralf Hemmingsen

NAVNE - Ralf Hemmingsens afløser bliver nuværende prorektor på DTU Henrik C. Wegener.

Københavns Universitets bestyrelse har fundet manden, der skal efterfølge Ralf Hemmingsen som leder af universitetet de næste fem år: Den 1. marts 2017 overtager den nuværende prorektor på DTU Henrik C. Wegener rektorkæden.

26 personer søgte

Ansøgerfeltet var ifølge bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen både stærkt og bredt:

»Bestyrelsen har valgt Henrik, fordi han både har de faglige og personlige kompetencer på plads, og fordi han gennem sin karriere har skabt gode resultater, både som forsker og som leder. Han har sammenlagt 18 års erfaring som leder på alle niveauer. Han har stået i spidsen for store forandringsprocesser, og er anerkendt for at arbejde gennem dialog og involvering af hele organisationen, og for at nå i mål med de initiativer, han sætter i gang. Københavns Universitet får en leder, som både har et godt kendskab til universitetet, men som også har den udefrakommendes friske og nye syn på opgaverne. Og så har han en forståelse for, hvordan man som universitet påvirker de forskningsmæssige rammevilkår, og for vigtigheden af at beskytte universitetets integritet,« siger han til nyheder.ku.dk.

Som prorektor på DTU har Wegener haft det overordnede ansvar for DTU’s forskning. Han har desuden stor erfaring med samarbejde med offentlige og private aktører, nationalt og internationalt.

Det siger han om sit nye embede

Ifølge Wegener skal KU – som Danmarks mest betydningsfulde universitet – sikre kvalitet i uddannelse og grundforskning på højeste internationale niveau:

»Universitetet skal udvikles gennem kompromisløs satsning på stor forskningshøjde, skarp prioritering, rekruttering af forskere fra hele verden, samt inspirerende og krævende forskningsbaseret undervisning af international kvalitet. Det samme gælder arbejdet med at udvikle en professionel og sammenhængende administration, i samspil med medarbejdere og studerende. Og så skal vi selvfølgelig stadig have fokus på at varetage universitetets interesser udadtil, og ikke mindst bevare uafhængigheden,« siger Henrik Wegener til nyheder.ku.dk.

»God arbejdslyst!«

De studerendes repræsentanter i bestyrelsen har ikke ønsket at kommentere valget af Henrik Wegener, men henviser til formandens udtalelser. Det samme gør repræsentanten for de teknisk administrative medarbejdere, Signe Møller Johansen.

Den ene af de videnskabeligt ansattes repræsentanter, lektor Anja C. Andersen, vil dog gerne udtale sig om den nye rektor:

»Jeg vil gerne sige ’god arbejdslyst’ til ham. Det er en spændende mundfuld, han kommer ind til. Jeg vil tro, at sammenlignet med DTU er diversiteten større på KU, hvor man både skal favne humaniora, teologi, naturvidenskab, biovidenskab, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og jura,« siger hun.

Hvad forventer du af den nye rektor?

»Det vigtige for mig er, at rektor har en forståelse for, at der er noget smukt i, at fakulteterne er forskellige. Ud fra et ledelsessynspunkt kan det være fedt med one size fits all – det er demokratisk, alle behandles lige, og så er det nemmere at skabe en strømlinet administration. Men man stiller ikke alle lige ved at behandle dem ens. Rankings er et eksempel: Det er jo ikke alle fakulteter, der har lige let ved at publicere i Nature og Science og få Nobelpriser,« siger Anja C. Andersen og supplerer:

»Rektor skal mestre forskelligheden på fakulteterne, hvis det skal gå universitetet bedst muligt – og give dekanerne råderum til hver især at gøre det, der er bedst i deres kultur. Det er en knivskarp balance, især i denne tid, hvor regeringen vil være strømlinet. Men det gør arbejdspladssen sjov, at vi har forskellige kulturer – og bøvlet og irriterende. «

Til sidst har hun et godt råd til Henrik Wegener:

»Bevar kulturen, husk de 500 års historie. Det politiske system har nogle århundrede år på bagen, universitetet har været her meget længere. Den kerne skal man bevare.«

Tilbage til KU (næsten)

For Henrik Wegener betyder rektorhvervet i en vis forstand en tilbagevenden til det universitet, hvor han startede sin videnskabelige karriere.

Han er kandidat i fødevarevidenskab og ph.d. i mikrobiologi fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, som fusionerede med Københavns Universitet i 2007 – og Henrik Wegener har siden opbygget et tungt CV inden for både fødevareforskning og universitetsledelse, hvor han bestridt stillinger som forskningsassistent, forskningsgruppeleder, centerdirektør, professor, afdelingschef og institutdirektør, før han landede jobbet som DTU’s second in command.

Han er ridder af Dannebrog af første orden, ridder af den franske orden l’Ordre des Palmes Académiques – og blev tidligere i år udnævnt som formand for den såkaldte High Level Group, som skal give Europa-Kommissionen uafhængig videnskabelig rådgivning.

Fritidsinteresserne tæller ifølge hans CV »Familie, tennis, alpint skiløb, dykning, jogging, musik, pleje af hus og have«.

uni-avis@adm.ku.dk

Artiklen er opdateret 17. november kl. 9:35 med citater fra Anja C. Andersen

Seneste