Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Nye million-besparelser på Humaniora - der skal skæres 20 årsværk

Nedskæringer — Færre ansatte, mindre censur, kortere tid til vejledning af studerende og til bedømmelse af opgaver, færre valgfrie kurser og nedlæggelse af betjeningssteder på bibliotekerne. Det er nogle af elementerne i en ny spareplan på Det Humanistiske Fakultet.

Ansatte og studerende på Humaniora på Københavns Universitet (KU) kan godt forberede sig på at blive ramt af nye nedskæringer, der med stor sandsynlighed vil betyde flere fyringer.

Det fremgår af en ny spareplan, som dekanatet har sendt i høring efter at fire arbejdsgrupper med repræsentanter for de ansatte og studerede er kommet med forslag til de steder, hvor det vil gøre mindst nas at skære.

Indholdet må alligevel betegnes som ubehagelig læsning, da Humaniora allerede er hårdt ramt af regeringens krav fra 2015 om at skulle spare ekstra to procent hvert år over fire år fra 2016 til 2019. Et indtægtsfald på i alt 151 millioner kroner.

Fakultetet gennemførte som konsekvens i foråret 2016 den første såkaldte »tilpasningsrunde«, hvor der blev fundet besparelser på 90 millioner, og 86 stillinger blev nedlagt, men der mangler stadig at blive skåret 60 millioner kroner af budgettet. Det svarer ifølge spareplanen til cirka 20 årsværk.

Kortere tid til vejledning

Listen over mulige besparelser fra arbejdsgrupperne er lang, men blandt andet skal de ansattes tid til at vejlede og bedømme bachelorprojekter og specialer reduceres, og ekstern censur ved eksaminer skæres ned til minimumskravet. De studerende skal også have færre valgfrie kurser at vælge imellem.

Administrationen skal effektiviseres, og funktioner, der før har ligget på institutterne skal samles på fakultetet.

Håbet er, at en god del af besparelserne kan findes ved naturlig afgang, men afskedigelser kan ikke undgås.

Dekan Ulf Hedetoft

Forslaget er besparelser på 6,6 millioner kroner på administrationen, og nedlæggelse af 13 fuldtidsstillinger. På biblioteksområdet skal der ske en organisatorisk sammenlægning, og antallet af betjeningssteder, hvor de studerende kan få hjælp og udleveret materiale, reduceres fra otte til fem. Det giver en besparelse på cirka 2,3 millioner, og en reduktion i antallet af ansatte på syv.

På et stormøde 15. september 2016 sagde dekan Ulf Hedetoft dog, at to tredjedele af besparelserne på 60 millioner kroner skal komme fra lønbudgettet.

»Det svarer til at reducere lønudgifterne i samme størrelsesorden som ved forårets nedlæggelse af 86 stillinger. Håbet er, at en god del af besparelserne kan findes ved naturlig afgang, men afskedigelser kan ikke undgås,« står der i dekanens præsentation, der er tilgængelig på universitetets intranet, KUnet.

Biblioteksnedskæringer forringer studierne

HUMrådet – de studerendes fagråd på Humaniora – holdt stormøde om besparelserne tirsdag den 16. maj.

Ifølge Asta Otto – bestyrelsesmedlem i HUMrådet – er de særligt utilfredse med besparelserne på bibliotekerne.

»De andre nedskæringer er slemme, men de er mere abstrakte, mens sammenlægningerne og fyringerne på bibliotekerne vil have en meget direkte konsekvens for vores studiemuligheder. Det vil blive sværere og mere kompliceret at finde frem til den relevante litteratur inden for vores fagfelter, da der vil være mindre hjælp at hente hos de ansatte på bibliotekerne, der ikke blot vil blive næsten halveret i personale, men også vil få ansvar for et bredere fagligt felt,« siger Asta Otto.

Aktion torsdag

I november 2016 blokerede 50 studerende dekanatet i protest mod de planlagte nedskæringer, men på tirsdagens stormøde valgte de studerende at skifte taktik.

I stedet har de denne gang indbudt studerende og ansatte til protest på pladsen foran KUA 2 (Karen Blixens plads) torsdag den 18 maj klokken 11-13, hvor der vil være taler fra Lea Friedberg – Forkvinde for Dansk Magisterforening Studerende, Marie Thomsen – næstforkvinde for Studenterrådet, Tine Jørgensen – Forkvinde for Bibliotekarforbundet og Mia Rebecca Lund – Pædagogstuderendes Landsforening.

»Vi ønsker en mere involverende protest end en blokade, hvor vi sender et klart signal om vores utilfredshed, samtidig med at vi skaber et rum, hvor de videnskabelige og administrativt ansatte også kan vise deres utilfredshed,« siger Asta Otto.

Tavs dekan

Dekan Ulf Hedetoft har ikke ønsket at udtale sig, da man står midt i en høringsproces, hvor både ansatte og studerende har mulighed for at bidrage.

Ledelsen på fakultetet har dog tilsluttet sig spareforslagene fra arbejdsgrupperne.

Først den 20. juni træffer direktionen den endelige beslutning om, hvor der skal skæres ned.

Seneste