Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Nyt krav fra ministeriet: Spar 80 millioner på ledelse og administration

ADMINISTRATION - Videnskabsministeriet har netop meldt ud, hvor meget de enkelte universiteter skal spare som følge af regeringens genopretningsplan for dansk økonomi.

Københavns Universitet (KU) står måske foran en ny stor sparerunde, efter Videnskabsministeriet netop har meldt ud, hvor meget universiteterne skal slanke deres administration som konsekvens af den store genopretningsplan for dansk økonomi fra maj 2010.

KU kan således se frem til at få godt 40 millioner kroner mindre i tilskud fra staten i henholdsvis 2012 og i 2013. Det årlige tilskud til KU vil derefter permanent være 80,9 millioner kroner lavere.

Ingrid Kryhlmand, fællestillidsrepræsentant for HK administrativt personale, kan ikke se, hvordan KU skulle kunne spare yderligere på administrationen, efter man har været igennem store afskedigelsesrunder de seneste år, og der allerede er effektiviseret svarende til 120 millioner kroner i forbindelse med fusionen i 2007. En proces der først blev tilendebragt i 2010.

Ledelsens tur

Hun melder om frustrerede og stressede administrative medarbejdere, der ikke kan løbe hurtigere og bare kan se arbejdsopgaverne blive flere og flere.

Hun mener derfor, at det nu må være ledelsens tur til at holde for.

»Det fremgår af brevet fra ministeriet, at der skal spares på generel ledelse og administration, og det mener jeg, at man skal tage bogstaveligt, så det ikke igen kun kommer til at gå ud over de menige medarbejdere. Indtil nu er det gået ud over indianerne, så nu må det være høvdingenes tur,« siger hun.

Ministeriel kontrol

Oveni vil regeringen sikre sig, at universiteterne gennemfører besparelserne ved reelt at reducere administrations- og ledelsesudgifterne.

KU og landets andre universiteter skal derfor senest den 1. september i år indsende en handlingsplan til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvor de redegør for, hvilke konkrete initiativer de vil igangsætte for at sikre en mere effektiv administration.

Derefter skal der indsendes halvårlige statusredegørelser for arbejdet og fremlægges en redegørelse ved regnskabsårets afslutning, lyder kravet.

Ingrid Kryhlmand mener, at det er fuldstændig uacceptabelt, at deadline for handlingsplanen er allerede den 1. september.

»Det betyder jo, at planen skal udformes i løbet af sommerferien, hvor det er umuligt at få indkaldt samarbejdsudvalgene, så vi medarbejdere bliver reelt frataget den medindflydelse, som vi er berettiget til,« siger hun.

Hun tilføjer, at det virker grotesk, at Folketinget først vedtager en revision af universitetsloven, hvor der indskrives, at universitetsbestyrelsen skal sikre, at der er medbestemmelse og medinddragelse af medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger og derefter stiller ministeriet krav, der reelt gør det umuligt for de ansatte at blive hørt.

clba@adm.ku.dk

Seneste