Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Nyt liv til HCØ

Der mangler gruppearbejdspladser efter studiereformen på Naturvidenskab er blevet gennemført. Et udvalg fra fakultetet har allieret sig med Arkitekt-skolen for at finde den helt rigtige løsning

Der er ikke sket mange forandringer siden H.C. Ørsted Institutet første gang blev taget i brug, og moderne arkitektur a la KUA skal man lede længe efter i vandrehallen der binder de tre fløje sammen.

Farverne er holdt i grå og brune nuancer, og læsepladserne til de studerende langs den ene væg giver ikke meget ro til fordybelse når matematik-, fysik- og kemistuderende i et væk skal fra den ene ende af bygningen til den anden.

Alt det skal der nu gøres noget ved. I 2004 nedsatte Det Naturvidenskabelige Fakultet et såkaldt Studiemiljøudvalg der, som navnet indikerer, skal arbejde for at skabe bedre rammer for studiemiljøet på Naturvidenskab.

Et af projekterne i den forbindelse har været et samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole i København. I løbet af forårssemesteret har godt 20 studerende derfra arbejdet med hvordan forholdene i vandrehallen kan blive bedre.

I sidste uge var arkitekterne til eksamen i deres projekter, og hele forløbet sluttede med en fernisering i vandrehallen hvor nysgerrige kunne få et kig på modellerne.

Sebastian Horst, medlem af Studiemiljøudvalget, bød velkommen:

»Vi har været utrolig glade for samarbejdet med arkitektskolen og for de mange input vi har fået til vores videre arbejde. I arkitektstuderende har opdaget problemer vi ikke anede fandtes, og løsningsmuligheder vi aldrig selv var kommet i tanke om,« sagde han blandt andet.

Projekterne vil blive taget med i udvalgets videre arbejde der skal resultere i en rapport med konkrete forslag til forbedringer inden årets udgang.

Liv og leg
Efter studiereformen er der kommet langt mere gruppearbejde på Naturvidenskab. Men bygningerne er de samme som før reformen, og derfor mangler der i dag steder hvor de studerende kan sidde uforstyrrede og arbejde i deres grupper.

Det er et af de problemer, de arkitektstuderende har haft fokus på. Camilla Bendix og Nicole Vitner har begge arbejdet med at udvikle såkaldte studieceller i deres projekter, og det har de gjort så godt at de blev belønnet for det med gavekort ved receptionen fredag.

De er enige om at vandrehallen som den ser ud i dag er meget uinspirerende og anonym, og derfor vil de med deres forslag gerne have noget mere liv og leg ind i bygningen.

Som første led i deres projekt lavede de en happening på instituttet hvor de hængte gynger i loftet og tegnede hinkeruder på gulvet.

»Det var helt tydeligt noget, de studerende herude gerne ville bruge. Det var ligesom når små børn løber hen til en legeplads,« fortæller Camilla, og Nicole fortsætter:

»Vores happening viser at der er et behov for at der sker nogle ting som man slet ikke har forestillet sig.«

Derfor handler hendes forslag også i høj grad om leg og bevægelse.

»Vi sidder altid ned på stole, men vi skal have gang i kroppen, derfor er der et plateau i mine studieceller som man skal kravle op ad en stige for at komme til, og så kan man sidde der og holde picnic i solen,« forklarer hun.

Idéen om gynger har hun også arbejdet videre med – ikke som deciderede gynger, men som hængende bænke i bevægelse der skal fungere som de studerendes mere uformelle mødesteder.

I Camillas projekt hænger røde kasser ud fra svalegangen på første sal. Kasserne er små rum hvor grupper af studerende kan mødes og arbejde. Tanken er at de skal væk fra de uformelle mødesteder hvor det er så som så med arbejdsroen.

Hvilke af de to piger og deres medstuderendes ideer der vil blive integreret i den rapport studiemiljøudvalget kommer med, er der endnu ingen der ved. Men sikkert er det at der er forandringer på vej på HCØ.

Seneste