Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Pisk er pisk – uanset hvem der svinger den

KLUMME - Kvalitetsudvalget foreslår at lade det være op til universiteterne selv, hvordan de vil leve op til fremdriftsreformens krav om hurtigere gennemførsel. Men selve kravene står uændret tilbage, siger Tue Lerche

For nylig trak det overskrifter, at regeringens kvalitetsudvalg ville afskaffe fremdriftsreformen. Armene var hævet højt over hovedet, men en nærlæsning af forslaget fik smilet til at falme en smule. Formålet med forslaget var ikke et opgør med, at alle studerende skal tvangstilmeldes 60 ECTS om året, men derimod at give de enkelte universiteter mere rum for at vælge egne løsninger til at få studietiden forkortet. De økonomiske mekanismer, der reelt presser universiteterne til at piske de studerende hurtigere igennem, vil så stadig eksistere i uændret form.

Som udgangspunkt er det selvfølgelig godt at afskaffe de rigide og overbureaukratiske regler som fremdriftsreformen ville indføre. Et broget universitetslandskab med forskellige udfordringer har aldrig kaldt på en one size fits all-løsning. Og som udgangspunkt er det da også en god ting at placere beslutninger tættere på den virkelighed, de skal forholde sig til. Men de fleste studerende kan nok også huske hvad der sker, når Københavns Universitets selv opfinder indgreb for at imødekomme kravet om kortere studie: Det blev til afskaffelse af orlov, aktivitetskrav på 45 ECTS og en kraftig forringelse af de studerendes medbestemmelse på universitetet.

Fjern pisken

Derfor stod jeg for godt fem måneder siden sammen med 9000 medstuderende og råbte mig hæs. Heldigvis var indsatsen ikke forgæves, og universitetsledelsen måtte trække deres upopulære planer tilbage. Men så længe de økonomiske rammer og krav fastholdes, så pengene er betinget af kortere studie, vil vi også skulle slås med universitetet i fremtiden.

Vi hilser kritikken af fremdriftsreformen velkommen. Når selv regeringens eget udvalg kan se det uholdbare ved regeringens reform, burde man anerkende, at man havde for travlt og fik vedtaget en totalt uigennemtænkt reform. Det er der ingen skam i. Men hvis vi skal være sikre på, at planer, som dem KU fremlagde i efteråret, bliver i skrivebordsskuffen, skal der tages et fuldstændigt opgør med den hårde økonomiske styring og den ensporede gennemførselsfetichisme.

Universiteterne ville med forslaget selv kunne vælge, hvilken pisk, de studerende skal møde. Jeg så hellere, at man fjernede pisken helt.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste