Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Pressemeddelelse fra ’et andet universitet’ 28-11 2014

Fredag d. 28. november 2014

I dag blokerer vi Kvalitetsudvalgets præsentation af den rapport, som søger at ”sikre høj faglig kvalitet og relevans i uddannelser”. Vi blokerer mødet i protest imod den indflydelse, som det udemokratisk sammensatte udvalg har haft og vil få for den måde, universitetet er indrettet på, og for selve det formål universitetet er indrettet efter. Vi mener at udvalget er illegitimt og udemokratisk, fordi deres sammensætning ikke inkluderer hverken forskere eller studerende og fordi, ingen af medlemmerne er demokratisk valgt men udpeget og bestilt af regeringen.

Vi blokerer mødet i forlængelse af de blokader på Aarhus og Københavns Universitet, som blev iværksat med krav om tilbagetrækning af Fremdriftsreformen og planerne om dimensionering af flere uddannelser. Vi kræver fortsat disse tiltag tilbagetrukket, idet præmissen for deres implementering er den form for nyttetænkning, som i dag på ejendommelig vis og i almindelighed lader erhvervslivets interesserer, profitkalkuler, konkurrence og effektivitet diktere uddannelsespolitikken. Kvalitetsudvalgets rapport er et stykke politisk bestillingsarbejde, der ligger direkte i forlængelse af denne politiske dagsorden.

Når vi bliver anklaget for at være naive og blåøjede, fordi vi ikke ænser den politiske og økonomiske nødvendighed – den realisme – der motiverer tiltagene, svarer vi: den eneste nødvendighed disse tiltag motiveres af er en uddannelsespolitik, som alene tilgodeser det private arbejdsmarked og erhvervslivets økonomiske interesser. Universiteterne står i dag faretruende tæt på at blive undergravet som det samfundsorgan, hvis fornemmeste opgave er at skabe viden til hele samfundets bedste. De søsatte reformer kommer udelukkende dele af samfundet til gode. Det er fra politisk hold grangiveligt en komplet fremmed tanke, at det oven i købet kan betale sig at uddanne eskimologer, litterater og deslige, også uden at det på forhånd kan angives, hvor på arbejdsmarkedet disse kandidater er brugbare. Det er ikke bare faktuelt forkert at disse kandidater er ’unyttige’ – det vidner også om den form for snæversyn, der ligger til grund for den aktuelle uddannelsespolitiske agenda.

Endvidere burde demokrati på universiteterne i sig selv være en kvalitet, hvilket det udemokratiske ‘Kvalitetsudvalg’ derfor direkte modarbejder. Et sandt demokratisk universitet skabes ikke gennem dikterende politiske reformer.

Når vi bliver anklaget for at vore metoder er udemokratiske, svarer vi: når staten gør de studerende til instrumenter for en virksomhed, stik imod de studerendes vilje og bestemmelse – uanset hvor ’samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt’ det end måtte være – så har staten, ikke de studerende, et demokratisk problem. Alene det faktum at politiet i Aarhus og København indsættes for at fjerne netop de studerende, som det hele jo drejer sig om, bekræfter denne påstand. Vi vil ikke bukke under for denne magtudøvelse – for vi ved, at vores sag er politisk legitim. Vi vil ikke lade os patronisere af ministeriet og lade dets teknokrater, bureaukrater, økonomer og andre håndlangere umyndiggøre os, for at diktere vort liv, vor fremtid, vor uddannelse.

KAMPEN FORTSÆTTER – FOR ET FRIT OG DEMOKRATISK UNIVERSITET!

Seneste