Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Prorektor: Mangfoldighed er en vigtig dagsorden for Københavns Universitet

Mangfoldighed — Alle skal kunne udfolde sig på universitetet uanset køn og seksuel orientering, skriver prorektor Bente Stallknecht i et svar til 14 ansatte, der har efterlyst opbakning fra ledelsen til kønnede minoriteter. Et nyt LGBTQIA+ netværk for studerende er desuden i støbeskeen, skriver Stallknecht.

Lad os slå det fast med det samme. På Københavns Universitet ønsker vi en rummelig og anerkendende kultur med plads til mangfoldighed.

LÆS OGSÅ: Hvis universitetet skal tiltrække de bedste talenter, skal vi kunne inkludere alle

Alle talenter skal kunne udfolde sig – uanset baggrund. Diskussioner om tiltaleformer, navne, kønsidentitet/udtryk og seksualitet fylder for tiden, både i medierne, på fakulteterne, i undervisningen, blandt de studerende, hos politikere og i frokoststuen. Det må de godt. På et universitet er det vigtigt, at der er plads til en åben dialog og diskussion af de forhold, der rører sig i samfundet, og som kan inkludere alle stemmer.

LÆS OGSÅ: Er vores eksistens på Københavns Universitet en provokation?

I Københavns Universitets Strategi 2023 står der, at vi vil øge fokus på ligestilling og mangfoldighed. Medarbejdere og studerende behøver derfor ikke at være i tvivl om, at vi arbejder for at inkludere kønnede og seksuelle minoriteter. Vi ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø for alle. Alle er velkomne til at vise, hvilket køn de har, også i videnskabelige diskussioner, og bidrage med den viden og de kompetencer, det afføder.

I sensommeren tog vi hul på, hvad der forhåbentlig bliver en række initiativer, der skal støtte diversiteten på universitetet. I forbindelse med PRIDE 2019 havde vi en paneldebat, der satte fokus på en række mulige indsatsområder og affødte ideer til, hvad der kan igangsættes af initiativer. Det vil ske med inddragelse af både medarbejdere og studerende, herunder det frivillige LGBTQIA+ medarbejdernetværk, der blev etableret i forsommeren 2019.

Som ledelse er vi glade for at se, at medarbejdernetværket vokser og byder ind i debatten. For tiden arbejdes der med at etablere et lignende netværk for studerende. Det er vores håb, at et studenternetværk tilsvarende vil byde ind med input og feedback til, hvordan Københavns Universitet kan arbejde med mangfoldighed. Vi ser frem til at møde jer og høre jeres overvejelser og ideer.

LÆS OGSÅ: Københavns Universitet må ikke blive en feministisk og intersektionel præsteskole

Københavns Universitet har også just igangsat et arbejde med at imødegå konsekvenserne af ubevidste bias i rekruttering og fastholdelse af videnskabeligt personale. Ti institutter har tilmeldt sig et udviklingsforløb i diversitetsledelse, og foråret 2020 følger L80 (den store ledelsesgruppe med institutledere, dekaner mv.) efter.

Mangfoldigheden er stor på Københavns Universitet, og det er ledelsens ansvar at sikre et godt arbejds- og studiemiljø for alle. Men vi skal løfte i flok – på tværs af fag og medarbejdergrupper og sammen med de studerende.

Seneste