Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Så mange stillinger har regeringens besparelser kostet på KU

Fyringer — De årlige to procent besparelse på uddannelse kaldet omprioriteringsbidraget har kostet hundreder af ansatte jobbet på Københavns Universitet, viser tal fra Danske Universiteter.

749 fuldtidsstillinger (årsværk) er forsvundet på Københavns Universitet fra 2015 til 2017. Det svarer til, at mere end syv procent af medarbejderstaben har sagt farvel.

Det videnskabelige personale (VIP), som skal forske og undervise, er ikke blevet skånet, viser statistikken fra organisationen Danske Universiteter.

Fra 2015 til 2017 er antallet af VIP´er faldet med 344 – et fald på cirka 6,5 procent.

Faldet for de deltidsansatte VIP (D-VIP) er på 56 årsværk – cirka 11 procent.

Besparelserne er altså ikke kun gået ud over administrationen (TAP) – de såkaldte ’kolde hænder’, som der er blevet cirka 8 procent færre af.

Grønthøsteren fortsætter

De danske universiteter ansatte i gennem ti år flere og flere, men i 2016 vendte udviklingen.

Antal ansatte på KU (Årsværk)

VIP

2015: 5.310
2016: 5.166
2017: 4.966
Forskel: -344
Fald i procent: – 6.48

D-VIP

2015: 520
2016: 477
2017: 464
Forskel: -56
Fald i procent: – 10,77

TAP

2015: 4.309
2016: 4.119
2017: 3.960
Forskel: -349
Fald i procent: – 8,10

I alt

2015: 10.139
2016: 9.763
2017: 9.390
Forskel: -749
Forskel i procent: -7,39

Kilde: Danske Universiteter  

Det faldt tidsmæssigt sammen med, at regeringen indførte en årlig to procents-besparelse på uddannelse kaldet omprioriteringsbidraget.

Regeringen vil med finanslovsforslaget for 2019 lade, hvad kritikerne har døbt grønthøsteren, fortsætte med at køre i 2022 og fremefter.

Det er dog tanken, at de sparede millioner skal føres tilbage til uddannelsessektoren, men den enkelte institution er ikke sikker på at få pengene tilbage.

»Det vil være sådan, at regeringen hvert år tager stilling til, hvordan pengene skal bruges. Er det gymnasierne, folkeskolen eller et andet område, der har brug for at få et løft? Det vælger man år for år,« sagde finansminister Kristian Jensen (V)

Går ud over uddannelserne

Anders Bjarklev, talsmand for rektorerne, har udtalt til Magisterbladet, at besparelserne ikke kan undgå at føre til flere fyringer på universiteterne.

I en pressemeddelelse kalder han det »ærgerligt og kortsigtet«, at de massive besparelser på uddannelsesområdet fortsætter.

»Uanset hvordan man forsøger at sælge det her forslag (red. finanslovsforslaget), er resultatet syv mere og mere magre år efterfulgt af fortsat økonomisk usikkerhed og strammere politisk styring. Når bevillingen pr. studerende falder med 20 procent over ti år, og Finansministeriets grønthøster fortsætter, er det altså svært at høre på politiske skåltaler om uddannelse som Danmarks råstof uden at tage sig til hovedet,« udtaler Anders Bjarklev.

KU skal spare 320 mio. kr.

Også KU´s rektor Henrik Wegener kritiserede de fortsatte besparelser ved immatrikulationen for de nye studerende den 31. august.

»Når regeringen nu igen sliber sparekniven, går det hårdt ud over uddannelserne,« sagde rektor i sin tale.

Det har ikke været muligt at få rektoratet på KU til at oplyse, om det forventes, at de fortsatte besparelser vil føre til yderligere stillingsnedlæggelser.

KU har beregnet, at man år for år skal spare 45 mio. kr. ekstra som følge af omprioriteringsbidraget, så den samlede besparelse bliver på cirka 320 mio. kr. alene i 2022.

Seneste