Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sådan vil KU overgå til selveje

HUSKØB - Universitetsdirektør Jørgen Honoré lægger op til, at KU køber alle universitetets bygninger for ni milliarder kroner. Det vil blandt andet kræve et realkreditlån på seks milliarder, der skal betales tilbage. Til gengæld slipper KU for at betale husleje til staten.

Hvordan forestiller KU sig, at overgangen til selveje skal ske? vil Uniavisen gerne vide.

»Man finder ud af, hvilken lejebærende værdi bygningerne har, og hvor vedligeholdte de er, og så ved man, hvad de bør koste,« siger universitetsdirektør Jørgen Honoré.

Regeringen har for nylig stillet i udsigt, at man vil foretage en sådan grundig ejendomsvurdering i løbet af foråret 2015. Det sker i erkendelse af, at ingen i dag ved præcis, hvad ejendommene er værd.

I staten har man dog i interne regnskaber prissat Københavns Universitet til 12 milliarder kroner. Det viser en aktindsigt, Uniavisen har fået.

KU har også produceret en selvstændig overdragelsesvurdering, ifølge hvilken bygningerne – inklusiv byggerier under opførelse som fx Mærsk Bygningen på Panum – er 9,979 milliarder kroner værd. Tallet inkluderer et fradrag på lidt under to milliarder kroner for slid.

KU-ledelsen foreslår at betale 90 procent af denne vurderingssum for bygningerne, altså lige under ni milliarder kroner.

Finansieringen

»Københavns Universitet kan ud af likviditeten lægge omkring en milliard kroner,« siger Jørgen Honoré. »Og den realkreditfinansiering, vi skal finde, er godt seks milliarder kroner.«

Det giver syv milliarder. De sidste to milliarder foreslår KU, at staten bidrager med i form af et rente- og afdragsfrit lån. Staten vil med andre ord få pant i bygningerne. CBS har en tilsvarende ordning.

»Fordelen for staten er, at den bevarer pant i KU’s bygninger og spærrer for yderligere lånoptagelse,« siger Jørgen Honoré.

KU betaler i dag omkring 900 millioner kroner i husleje, men en væsentlig del af dette beløb ryger via Bygningsstyrelsen retur til staten, og dermed er huslejebeløbet større end de reelle omkostninger.

I 2013 gik lidt over 200 millioner kroner af KU’s husleje direkte tilbage til statskassen, viser dokumenter, som Uniavisen har fået aktindsigt i. (For alle universiteterne samlet var overskuddet til staten lidt under en halv milliard kroner i 2013).

KU-ledelsen skønner, at udgiften til renter og afdrag på de seks milliarder lånte kroner samt bygningsdrift og skatter er lidt mindre end det beløb, man i dag betaler i husleje. På den måde kan der frigøres penge til forskning og uddannelse, siger Jørgen Honoré.

»Det er væsentligt, at forskning og uddannelse ikke belastes af yderligere bygningsudgifter. De er høje nok i forvejen.«

Ejendomsmægler-æstetik

KU’s kommunikationsafdeling har produceret nedenstående ejendomsmæglervideo som et led i kampagnen for at opnå selveje:

[video:https://www.youtube.com/watch?v=jecUanyB0zI width:525 height:380 align:center]

chz@adm.ku.dk

Seneste