Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sander sættes ind mod Studenterrådet

Mens Studenterrådet på KU forsøger at mobilisere de studerende til kamp mod universitetsloven, forsøger tre partipolitiske studenterorganisationer at mobilisere videnskabsministeren til kamp mod Studenterrådet organisering

Mens det nye semester tager sine første skridt, skyder Studenterrådet efteråret ind med en ny kampagne for at forbedre forholdene for de studerende på Københavns Universitet. Målet er at samle så mange studerende som muligt bag en række forslag til ændringer i universitetsloven, men Studenterrådet har fra starten fået et skud for boven fra tre partipolitiske studenterorganisationer.

Liberale Studerende, Konservative Studerende og Frit Forum (socialdemokratiske studerende) anklager Studenterrådet for at være udemokratisk og for at diktere de studerendes stemme. KU’s samarbejdsaftale med Studenterrådet giver foreningen eneret til at tale de studerendes sag over for rektor, og en sådan aftale burde i sagens natur være ulovlig, mener de.

Desuden kritiserer organisationerne den driftsaftale der udløser 1,5 millioner kroner årligt til Studenterrådet. Penge som blandt andet kan bruges på valgkamp op til bestyrelsesvalgene. Organisationerne har nu bedt om et møde med videnskabsminister Helge Sander (V) for »at drøfte vort fælles ønske om et bedre studenterdemokrati på landets universiteter.«

Diskussionen om universitetets og Studenterrådets demokratiske karakter er af ældre dato, men formand for Studenterrådet Pia Mejdahl Daugbjerg undrer sig over at ministeren nu skal kaldes frem som redningsmand for universitetsdemokratiet.

»Jeg synes især det er pudsigt at det er de tre organisationer hvis moderpartier vedtog universitetsloven i 2003 og reelt afskaffede universitetsdemokratiet, som nu hævder at der ikke er demokrati på universitetet,« siger hun.

Socialdemokrater mod fællesorganisering?

At Liberale Studerende og Konservative Studerende går imod en enhedsorganisering af universitetets studerende i et fælles Studenterråd er måske ikke så overraskende, foreningernes ideologiske orientering taget i betragtning. Men at de socialdemokratiske studerende i Frit Forum også er modstandere af de studerendes fælles interesseorganisation, er bemærkelsesværdigt.

Men Simon Kollerup fra Frit Forum mener ikke at der er noget paradoksalt i det. »Jeg ved godt at Studenterrådet opfatter sig selv som en slags fagforening for de studerende, men de stiller samtidig op til valg. Og dermed sætter de sig mellem to stole. Fagforbundet 3F stiller jo heller ikke op til Folketinget,« siger Simon Kollerup der ser Studenterrådet som en politisk liste på linje med sin egen forening.

Selv foretrækker Studenterrådet at kalde sig for en interesseorganisation og ikke fagforening, men ikke desto mindre er formand Pia Mejdahl Daugbjerg forbløffet over Frit Forums holdning.

»Socialdemokratiets historie taget i betragtning undrer det mig at Frit Forum går imod selve princippet om at søge enhed og organisere sig dér hvor man er,« siger hun. Studenterrådsformanden ser desuden ingen problemer i at repræsentere alle universitetets studerende.

»Vi er den eneste forening der – gennem fagrådene – har repræsentanter på alle fag, og vi har en åben demokratisk struktur som alle kan være en del af. De politiske partier sidder i forvejen i Folketinget og beslutter de fleste ting, så hvorfor skal de have plads i bestyrelsen og studienævnet hvor der bør sidde repræsentanter for de studerende?« spørger Pia Mejdahl Daugbjerg.

I Studenterrådet ærgrer man sig over at de partipolitiske studenterorganisationer vælger at gå enegang i stedet for at bakke op om kampagnen. »Det er lykkedes dem at skabe en debat om at vi er udemokratiske ved at fremhæve styrelsesvalgene som det centrale i studenterdemokratiet, selv om det kun er en lille del af det. Studenterrådets repræsentanter i bestyrelsen gør kun det de har fået mandat til af fagrådene og af Studenterrådets politikkonferencer hvor alle studerende har mulighed for indflydelse,« siger uddannelsespolitisk sekretær Mattias Friis Jørgensen.

»De fjerner fokus fra den politiske kampagne som vi forsøger at samle de studerende om,« siger han og fortæller at SR sågar har indledt et samarbejde med både undervisere og teknisk personale for at opnå øget indflydelse til studerende og ansatte. Ud over af kunne tale med én stemme er der flere fordele ved at være organiseret på tværs af partipolitiske overbevisninger, mener Mattias Friis Jørgensen.

»En interesseorganisation kan udtale sig med langt større vægt end en partiorganisation. For eksempel vil det være meget sværere for en repræsentant for en gruppe socialdemokratiske studerende at lægge pres på en Venstre-minister, end det er for en tværpolitisk repræsentant,« mener han.

»Vi splitter ikke«

Studenterrådets efterårskampagne har som hovedmålsætning at få indført lovgivning mod brugerbetaling på landets universiteter samt at øge de studerendes og de ansattes indflydelse på universitetet. Sidstnævnte skal ske gennem en ændring af universitetets administrative struktur hvor man blandt andet vil arbejde for et internt flertal i bestyrelsen, i modsætning til den nuværende form hvor flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ikke er ansat eller studerende på universitetet.

De socialdemokratiske studerende i Frit Forum er også utilfredse med universitetsloven, og vil i løbet af efteråret komme med forslag til hvordan den kan ændres. Så hvorfor kan de ikke arbejde for ændringer under fælles banner? Er de ikke i gang med at splitte de studerende? »Nej det synes jeg overhovedet ikke, men det er naivt at tro at én forening kan favne alle studerende,« mener Simon Kollerup fra Frit Forum.

Hvad er I da uenige med Studenterrådet om?

»Der er flere ting. Det handler blandt andet om hvordan man prioriterer sin politik og hvilken profil man gerne vil have,« svarer Simon Kollerup som mener at der ikke er plads til Frit Forums dagsorden i Studenterrådet.

Men har I været til møder i Studenterrådet?

»Nej, det har vi valgt ikke at gøre. Vi har erfaring fra Århus hvor Studenterrådet ikke giver plads til Frit Forum fordi de er bange for at blive kuppet,« siger han.

At der ikke skulle være plads til socialdemokrater eller andre grupper i Studenterrådet på KU, kender Pia Mejdahl Daugbjerg ikke noget til. »Vi er uenige hver dag. Nogle gange vinder man diskussionerne, nogle gange taber man. Det er en del af demokratiets spilleregler, men fordelen er at vi finder kompromiser så vi kan udtale os med samlet stemme,« siger hun. Frit Forum, Liberale Studerende og Konservative Studerende mødes med Helge Sander i midten af september.

ser@adm.ku.dk

Seneste