Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Skæbnetime for studieskiftere

KLUMME - I efteråret sejrede vi os til en udskydelse af kravet om 60 ECTS-tvangstilmelding. Men et andet tvangselement fra fremdriftsreformen træder i kraft straks efter sommerferien. Reglen om tvangsmerit rammer nok færre, men den rammer mindst lige så hårdt som tvangstilmelding. Kampen om, hvordan tvangsmerit skal gennemføres i praksis, foregår lige nu i ledelsen og på administrationsgangene.

Fra studiestart er alle nye studerende tvunget til at søge merit for alle studieelementer, beståede såvel som ikke beståede, de har deltaget i på samme niveau som på den uddannelse, de søger ind på. Det står i loven. Hvad studienævnene skal gøre med alle disse meritansøgninger, er så til gengæld en helt anden sag. Lige nu er ledelsen ved at beslutte sig for, hvad rammerne for studienævnenes beslutning skal være.

Meritgivning er på ingen måde nogen ligegyldig eller kedelig sag. Når studienævnene skal beslutte, hvad der kan betragtes som en del af vores uddannelser, rammer det ind i kernen af vores faglighed. For studieskiftere er det derfor alfa og omega, hvad meritreglerne er.

Vores faglighed er i specialiseringen

Med loven om tvangsmerit kan en danskstuderende, der tidligere har læst biologi, blive tvunget til at blive gymnasielærer, selvom drømmen med skiftet var at få en karriere inden for moderne sprog og kulturformidling. Fysikeren, der tidligere har læst kemi, får aldrig muligheden for at specialisere sig inden for astronomi.

Vores tilvalg og valgfag er en meget central del af vores uddannelser. Vores faglighed baserer sig på, at vi selv kan vælge. Det kommer til at gå hårdt ud over studieskifteres faglighed og færdigheder, hvis de ikke kan vælge de valgfag og den retning, der giver mening for lige netop deres studie.

Lige nu ligger der to forslag på ledelsens bord; det ene vil skære alle studerende, der søger merit, over en kam, uanset om det så betyder, at drømmespecialiseringen eller gymnasietilvalget bliver meriteret væk. Den anden vil forsøge at sikre studienævnene mulighed for at vurdere forskelligt, afhængigt af hvilket studieforløb de studerende ønsker.

Universitetet bør have vores ryg

I denne situation er det efter min bedste overbevisning en ansvarlig universitetsledelses opgave at gå så langt som overhovedet muligt for at sikre høj faglighed i vores uddannelser for alle studerende. Tvangsmeritering til alle over en kam er det stik modsatte. I Studenterrådet håber vi meget, at vores ledelse lever op til deres ansvar og sikrer tilvalg og specialiseringer – også for studieskiftere.

Reformens mål er at få os hurtigere igennem, men i dette tilfælde er det universitetets ledelses opgave at sige stop, når det truer vores faglighed.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste