Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Snyder du uni eller dig selv?

TEST- Det er nok nemmere ufrivilligt at plagiere andres tanker eller tekster, end det er selv at få en helt igennem original idé. Derfor er der god grund til at du sætter dig ind i reglerne, før du går til eksamen.

Lad os starte med et eksperiment.

I hvilke af disse eksamenssituationer risikerer du at blive anklaget for eksamenssnyd, hvis eksaminator eller censor opdager følgende:

At du i en skriftlig hjemmeeksamen har genbrugt dine egne ord fra et teoriafsnit i en tidligere opgave og undladt at citere dig selv eller henvise til din oprindelige opgave i litteraturlisten?

At du under en 24-timers hjemmeeksamen har modtaget en Facebook-besked fra din studiekammerat, som er i tvivl om, hvad der spørges til i en af eksamensformuleringerne. Du svarer ham, hvad du selv mener, det handler om?

At du får din kæreste til at læse korrektur på din bacheloropgave?

Sådan undgår du at snyde

Før vi løfter sløret for svaret, giver vi her et kort nedslag i, hvordan du undgår den i dag mest typiske form for eksamenssnyd – plagieringen.

Stil dig selv to spørgsmål for at sikre dig mod ufrivillig snyd. Er det dine egne kvalifikationer, du viser? Og holder du dig inden for betingelserne?

Lader du for eksempel en andens tekst, idé, grafik eller illustration fremstå som dit eget bidrag, er det helt klart snyd. Det samme gælder, hvis du uden at henvise til kilden blot lettere omskriver en andens opgavebesvarelse eller en tekst, du har fundet på nettet.

Citerer du fra en lærebog anvendt i undervisningen, skal du også henvise til den i citat, selv om du kan formode, at underviser og eksaminator kender den. Og benytter du fælles noter fra din studiegruppe, skal de også kildeangives, fordi de ikke er dine egne.

Og svaret er….

Er det ikke allerede nok at holde styr på, så kommer her svaret på quizzen:

I det første eksempel er der tale om snyd, også hvis du blot parafraserer, altså omskriver, dig selv fra en tidligere opgave.

I det næste eksempel snyder du derimod ikke, så længe du alene hjælper med at forstå formuleringen af spørgsmålet og ikke også foreslår en bog, der kan hjælpe med at besvare spørgsmålets indhold.

Og i spørgsmål tre? Der vil være tale om snyd, hvis fagbeskrivelsen nævner stave- og formuleringsevne, som det typisk vil være ske i bachelor- og specialeopgaver.

Har vi glemt noget? Nå jo, du kan læse meget mere på blandt andet stopplagiat.nu, som vi for en god ordens skyld hermed skriver på kildelisten.

LÆS OGSÅ: Kapløbet om det teknologiske forspring

Bjarke.w.pedersen@adm.ku.dk

Seneste