Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kære Jesper Olesen: Spar kaffen og inviter i stedet de rigtige gæster fra begyndelsen

Demokrati — Syv repræsentanter for de studerende kræver viden om og indflydelse på de svære beslutninger, som Københavns Universitet skal tage i de kommende år.

»Hvilken kaffe byder du uventede gæster?« sådan lød sloganet i en hedengangen reklamekampagne for et af de større kaffebrands i Danmark. Det kunne passende blive nyt valgsprog for universitetsdirektøren på Københavns Universitet.

Dette indlægs afsendere

  • Sascha Rasmussen, formand for Forenede Jurister
  • Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen, formand for Det Teologiske Fakultets- og Fagråd
  • Kim Høg, forperson for HUMrådet
  • Esben Bjørn Salmonsen, konstitueret forperson for SAMF-Rådet
  • Jonathan Wenzel Pedersen, studenterrepræsentant SAMF Bygningsfølgegruppe
  • Sarah Valentina Møller, studenterrepræsentant SAMF Bygningsfølgegruppe
  • Ebbe Lykke Christoffersen, studenterrepræsentant SAMF Bygningsfølgegruppe

I Uniavisen fremkom en kritik fra professor Annemarie Kristensen, professor Lisbeth E. Knudsen og HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand om manglende inddragelse på universitetet.

LÆS OGSÅ: Ansatte kritiserer ledelsen for topstyring: »Vi får kun lov at rette kommaer«

Direktørens svar? »Vi mangler de små kaffepauser«, og »min erfaring fra tidligere er, at vi har kunnet diskutere tingene uformelt over en kop kaffe«.

LÆS OGSÅ: Universitetsdirektør: Jeg har også kunnet mærke, at stemningen var dårlig

En tynd kop te, hvis du spørger os.

Problemet er nemlig, at vi som studerende genkender den kritik, som bliver præsenteret af medarbejderne i interviewet.

Sat udenfor

I den proces, der er sat i gang, for en besparelse på boligudgifter og såkaldt ‘fortætning af KU’s bygningsmasse’ oplever vi os, som studerende, sat uden for døren og som uventede gæster, der står og banker på, ind til rummet hvor beslutningerne træffes.

Og vi stiller os ikke tilfredse med uformelle kaffepauser. Vi kræver formel medindflydelse og repræsentation i de grupper, der afgør studielivet for tusinder af kommende studerende på KU.

Sandheden er, at vi som studerende lige nu er repræsenteret i de såkaldte følgegrupper, som er nedsat i forbindelse med helhedsplanen. Vi er derimod ikke repræsenteret i hverken styregrupperne eller projektgrupperne.

Det betyder reelt, at vi bliver informeret om, hvad der besluttes, men ikke har en stemme der, hvor beslutningerne træffes. I følgegrupperne har vi godt nok mulighed for at sige vores mening, men hvis den ikke bliver ført ind i beslutningsrummet, er vi lige vidt.

… vi stiller os ikke tilfredse med uformelle kaffepauser.

Ifølge Jesper Olesen er der brug for at »nedsætte nogle arbejdsgrupper med folk, der kender de faktiske forhold i jernindustrien.« Åbenbart på bekostning af dem, der kender de faktiske forhold i undervisningen: studerende og undervisere.

Det er os studerende, der ved, hvordan det er at sidde og skrive noter til en forelæsning, hvordan en god læsesal fungerer, og som har indsigten i »de faktiske forhold« på universitetet. Det er os, der dagligt oplever, at der nogle steder allerede er problemer med antallet af kvadratmeter, når lokalerne er for små, og de studerende må sidde i vindueskarmene. Hvorfor ønsker direktøren ikke, at vi er med i beslutningsprocessen?

DEBAT

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Vil man spise os af med online-timer?

Vi er bekymrede for, hvad denne nye sparerunde kan komme til at betyde for vores undervisnings- og studiemiljø.

Mange spørgsmål står tilbage:

Er KU’s ledelse mon fristet til at løse udfordringerne med stigende huslejeomkostninger, ved at omlægge undervisning til onlineundervisning og de facto aflive 12 timers-kravet?

LÆS OGSÅ: Uddannelserne med færrest timer findes på KU

Hvordan skal vi studerende kunne være på meget færre kvadratmeter, uden at det får alvorlige konsekvenser for vores undervisnings- og studiemiljø? Hvilken betydning vil disse ændringer have for vores studiemiljøer på CSS og KUA, hvis SAMF flyttes væk fra CSS?

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Sådanne spørgsmål skal vi kunne få svar på – og være med til at besvare – i de rum, hvor beslutninger træffes. Vi studerende på SAMF, HUM, JUR og TEO er klar til at indgå et konstruktiv tværfakultært samarbejde om helhedsplanen.

Sammen med VIP’er og TAP’er, fordi det lige så meget er trivslen på deres arbejdspladser, som er på spil.

Så kære direktør: Hvis du virkelig ønsker at have et bedre samarbejde, så inviter dine studerende og ansatte ind i det lokale, hvor det virkelig betyder noget. Så undgår du uventede (og utilfredse) gæster.

Seneste