Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Statens Naturhistoriske Museum fyrer 17

Underskud — Efter en måneds usikkerhed kom det frem, hvor mange der skal fyres på SNM. Tillidsrepræsentanter er skuffet over ledelsen, som de mener har svigtet.

Onsdag den 28. november fik 17 ansatte besked om, at de er fyret fra Statens Naturhistoriske Museum (SNM). Årsagen til fyringensrunden er, at museets økonomi er meget dårligere end hidtil antaget.

I alt skal museet finde 15 millioner kroner i besparelser. 28. november fik medarbejderne besked om, at de er afskediget. Herefter har de to uger til at gøre indsigelser.

Mandag inden havde medarbejderne fået besked om, at 20 skulle fyres, men det tal er nu landet på 17.

Det svarer ifølge museets direktør Peter C. Kjærsgaard til 13,5 årsværk, fordi der er mange deltidsstillinger blandt de fyrede.

»Jeg meldte 18 fyringer ud til medarbejderne i går, men vi har været i en partshøringsfase, og antallet er nu blevet bragt ned på 17. Det svarer til i alt 13,5 årsværk, fordi der er tale om en del deltidsstillinger«, siger direktør for Statens Naturhistoriske Museum, Peter C. Kjærgaard til Magisterbladet.

Skuffet over ledelsen

»Vi har ikke haft nogen indflydelse på antallet af fyringer. Vi har hverken fået at vide, hvor mange årsværk det er, eller om det er TAP’er eller VIP’er. Men i mine ører lyder det som mange TAP’er eller billige deltidsansatte,« siger laborant og tillidsrepræsentant Tina Blumensaadt Brand.

Hun er skuffet over ledelsen – ikke mindst fordi, 16 mennesker blev fyret for blot to år siden som en del af de generelle besparelser på KU.

»Det er virkelig frustrerende og super ærgerligt for alle de mennesker, det er gået ud over. I 2016 fik vi at vide, at de havde fyret nok, så vi ikke kom i denne situation igen. Men det er vi så alligevel. Og udgifterne til løn er kun steget og steget. Så jeg synes, ledelsen har svigtet medarbejderne og museet i stor stil,« siger Tina Blumensaadt Brand.

Uniavisen har tidligere spurgt Dekan John Renner Hansen, om KU fyrede for få på SNM i 2016. Hertil svarede han:

»Vi afskedigede det antal medarbejdere, som vi dengang mente var et passende antal ud fra vores kendskab til økonomien på museet. Den gennemgribende analyse af økonomien viser, at vi dengang ikke havde et tilstrækkeligt overblik. Det har vi nu, og det er derfor vi handler.«

Slettet gæld på 50 millioner

Efter flere år med underskud har SNM opbygget et stort millionunderskud, og i foråret kom det frem, at museet ville mangle næsten 120 millioner kroner over de kommende fem år, hvis det fortsatte som hidtil.

Derfor bliver museet fusioneret med Biologi fra årsskiftet. I forbindelse med sammenlægningen får SNM annulleret den milliongæld på 50 millioner, som museet har opbygget.

I 2016 fik vi at vide, at de havde fyret nok, så vi ikke kom i denne situation igen. Men det er vi så alligevel. Så jeg synes, ledelsen har svigtet medarbejderne og museet i stor stil
Tillidsrepræsentant Tina Bluumensaadt Brand

Gælden bliver afskrevet ved at tære på egenkapitalen på fakultetet SCIENCE. På SNM er direktør Peter C. Kjærgaard lettet over, at gælden bliver slettet.

»Det får vi nulstillet ved årsskiftet, og det betyder, at vi får et rigtigt stærkt og sundt udgangspunkt for at opbygge vores økonomi på ny. Vi får chancen for at starte på en frisk«, siger han til Magisterbladet.

Ifølge ledelsen på SNM er der fællesmøde med de to samarbejdsudvalg fra museet og Biologisk Institut den 6. december. Der skal det koordineres, hvordan fusionen kommer til at forløbe.

Seneste