Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Tillidsrepræsentanter på SNM: »Ledelsen har svigtet«

Fusion — På grund af store økonomiske problemer skal Statens Naturhistoriske Museum sammenlægges med Biologisk Institut og står overfor en fyringsrunde. Tillidsrepræsentanter kritiserer ledelsen for ikke at have handlet i tide. Ifølge dekan John Renner Hansen har de først nu det fulde overblik over, hvor slemt det står til med økonomien.

Der skal igen fyres på Statens Naturhistoriske Museum (SNM) blot to år efter sidste fyringsrunde. Det kom frem i sidste uge, hvor det blev offentliggjort, at SNM fra januar bliver fusioneret med Biologisk Institut.

Museet kommer til at fungere som en selvstændig enhed under instituttet.

Jeg synes ikke, at ledelsen har været hurtige nok til at handle

Tina Blumensaadt Brand, tillidsrepræsentant og laborant, SNM

 

Sammenlægningen sker for at få styr på økonomien. De sidste par år har SNM opbygget et større underskud og vil mangle 120 millioner kroner i 2022, hvis der ikke bliver grebet ind.

Statens Naturhistoriske Museum består af Botanisk Have, Zoologisk Museum og Geologisk Museum. I 2022 skal alle enhederne samles i et stort prestigebyggeri i Botanisk Have.

Rod i økonomien

Ifølge flere kilder som Uniavisen har talt med, har SNM har haft underskud siden 2014.

I 2016 blev der nedlagt 29 stillinger og fyret syv ansatte som en del af den store sparerunde på KU. Og flere tillidsrepræsentanter kritiserer ledelsen for ikke at have grebet ind før.

»Der har været underskud i hvert år i mange år, og det er kun vokset siden 2014. Jeg synes ikke, at ledelsen har været hurtige nok til at handle. Der har været stor udskiftning, og vores nuværende direktør har overtaget et stort budgetrod, da han startede i 2016. I TR-gruppen har der længe været kendskab til, at der ikke var styr på økonomien,« siger Tina Blumensaadt Brand, der er laborant og tillidsrepræsentant og har været ansat på SNM i otte år.

Hun forklarer, at de ansatte har ventet på spareplanen i et år.

Jeg har været ansat i ni år, og vi har råbt op om det her siden 2014
Kristian Bjergbakke, tillidsrepræsentant og økonomikonsulent, SNM

Den udlægning bakkes op af Kristian Bjergbakke, der er økonomikonsulent og tillidsrepræsentant. Ifølge ham er der flere årsager til det store underskud på Statens Naturhistoriske Museum.

»Der har været udskiftning af centrale ledere ad flere omgange. Og de nye ledere har sat ting i gang, som har været underfinansierede eller som de måske troede ville generere et overskud. Jeg har været ansat i ni år, og vi har råbt op om det her siden 2014,« siger han.

Dekan: »Jeg forstår frustrationen«

Dekan for SCIENCE John Renner Hansen er økonomisk ansvarlig for Statens Naturhistoriske Museum. Han kan ikke sige på nuværende tidspunkt, hvor mange stillinger, der skal nedlægges på SNM.

I april 2017 sagde Renner til Politiken, at der ikke var grund til bekymring over økonomien. »Det ser fornuftigt ud,« konstaterede han dengang.

Men i løbet af det sidste halvandet år er museets økonomi ifølge tillidsrepræsentanterne kun blevet værre.

Det har ikke været muligt at træffe John Renner Hansen for en kommentar, men han svarer på tillidsrepræsentanternes kritik over e-mail:

»Jeg kan godt forstå frustrationen over situationen, men økonomien på Statens Naturhistoriske Museum har været meget kompleks med en sammenblanding af museumsøkonomi og forskningsøkonomi, som vi har måttet bruge lang tid på at få udredt. Det har tillidsrepræsentanterne vidst hele tiden. Vi har nu fået det nødvendige overblik, der gør, at vi kan tilpasse økonomien, så udgifter og indtægter bringes i balance fremadrettet. Vi står med et problem, der har dybe rødder i fortiden, længe før den nuværende ledelse tiltrådte, og som har afsæt i den måde, som museet hidtil har været organiseret på. Det er det, som vi nu retter op på.«

Den gennemgribende analyse af økonomien viser, at vi dengang ikke havde et tilstrækkeligt overblik. Det har vi nu, og det er derfor vi handler

Dekan John Renner Hansen, SCIENCE

Hvad er de overordnede årsager til det store underskud på SNM?

»Museets økonomiske underskud har to årsager: Museumsdriften er underfinansieret, og forskningsøkonomien er ikke bæredygtig i sin nuværende form. Ingen bevillinger til forskerne på SCIENCE er fuldfinansieret fra de private og offentlige fonde. For SNM betyder det et betydeligt træk på SNMs institutbasisbevilling, idet der ikke som på andre institutter er en undervisningsindtægt at trække på til at dække fx dele af lønudgifterne.«

Hvad har ledelsen gjort løbende for at begrænse underskuddet?

»Ledelsen på fakultet og museet har møder hvert kvartal for at drøfte økonomien. Det var på baggrund af disse møder, at det blev tydeligt, at det var nødvendigt med en grundig økonomisk analyse for at få overblik over, hvor underskuddene opstår. Det har taget lang tid, fordi økonomien har været kompleks med en sammenblanding af museumsøkonomi og forskningsøkonomi. Vi har nu fået det nødvendige overblik, der gør, at vi kan tilpasse økonomien, så udgifter og indtægter kan bringes i balance fremadrettet.«

Der blev nedlagt 29 stillinger og fyret syv i 2016. Fyrede l for få dengang?

»Vi afskedigede det antal medarbejdere, som vi dengang mente var et passende antal ud fra vores kendskab til økonomien på museet. Den gennemgribende analyse af økonomien viser, at vi dengang ikke havde et tilstrækkeligt overblik. Det har vi nu, og det er derfor vi handler. Det er nødvendigt at få styr på det strukturelle underskud, der er, og samtidig sikre, at forskerne kan fortsætte deres arbejde i et solidt fagligt miljø, og at museet kan bevare sine samlinger og fortsat tilbyde fantastiske udstillinger.«

I april 2017 udtalte du til Politiken, at du ikke mente, at der var grund til bekymring over SNMs økonomi, og at ‘fremadrettet ser det fornuftigt ud’. Var den vurdering rigtig?

»På det tidspunkt havde vi ikke det fulde overblik over museets økonomi, men en efterfølgende gennemgribende økonomisk analyse af museets økonomi viste, at museumsdrift og forskningsdrift har været grundigt blandet sammen. Det har gjort det vanskeligt at skabe et retvisende billede af museumsdriftens økonomiske situation. Ved at adskille de to økonomier kan vi se, at der er underskud begge steder. Museets forskere har været involveret i den økonomiske udredning, og der er enighed om de resultater, som udredningen har vist.«

Ifølge ledelsen kommer fyringsrunden til at foregå den 14. december. John Renner Hansen fortalte i sidste uge, at Biologisk Institut ikke bliver økonomisk ramt af sammenlægningen – kun SNM.

Seneste