Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Studenteridrætten afværger bankerot

Motion — En ny tilskudsaftale mellem Københavns Universitet og foreningen KU Studenteridræt fikser stor budgetoverskridelse, som ellers truede foreningens eksistens.

En ny aftale mellem Københavns Universitet og KU Studenteridræt betyder, at den 101 år gamle idrætsforening, der tilbyder en bred vifte af sportsaktiviteter til studerende, ansatte og alumner ved Københavns Universitet, har afværget en truende bankerot.

LÆS OGSÅ: »Lukningstruet studenteridræt forhandler om løsning med KU«

KU Studenteridræts årlige budget er på cirka otte millioner kroner, men Københavns Universitet krævede pludselig i 2018, at foreningen skulle betale cirka 1,85 millioner kroner ekstra i leje for at bruge to store idrætshaller – og det var ved at tvinge foreningen i knæ.

Den udgift kunne foreningen ikke finde pengene til i sit budget, men med aftalen, som er blevet forhandlet på plads i løbet af 2019, kan KU Studenteridræt igen anvende de to haller uden at skulle betale leje for dem, når Københavns Universitet ikke selv skal bruge dem.

Drastisk medlemsfald

Allerede i 2016 løb KU studenteridræt ind i problemer, da Københavns Universitet begyndte at kræve, at alle deltagere på foreningens hold skulle have en forbindelse til universitetet som studerende, alumner eller ansatte.

Før 2016 kunne alle interesserede melde sig til foreningens aktiviteter, selv om de intet havde med Københavns Universitet at gøre – og sådan havde det været i næsten 100 år.

Ændringen betød en stor medlemsnedgang og gav uro i foreningen, fordi færre medlemmer gav færre indtægter. Alene fra 2016 til 2017 faldt antallet af medlemmer med cirka 1.000 fra lidt under 5.000 til lige under 4.000 – og det kunne mærkes på indtægterne.

Kravet om huslejebetaling for de to store idrætshaller i 2018 og medlemsnedgangen fra 2016 kastede KU Studenteridræt ud i en overlevelseskamp.

Ledelsesskift forsinkede ny plan

Med den ny aftale er vejen endelig banet for en mere stabil udvikling ifølge Helle Greve Barslev, ansat som sekretariatsleder hos KU Studenteridræt siden 1. marts 2019.

Arkivfoto fra et hold hulahop med studenteridrætten i 2017 (foto: Anders Fjeldberg)

»Aftalen betyder, at vi er blevet knyttet tættere sammen med Københavns Universitet, der ikke kun giver tilskud til foreningen, men også har indgået en aftale med os om, at universitetet stiller gratis lokaler til rådighed for os, når lokalerne ikke skal bruges til undervisning,« siger Helle Greve Barslev.

Den usikre periode 2016-2018 faldt sammen med, at der fandt store udskiftninger sted hos begge aftalepartnere. Hos KU Studenteridræt var ikke kun Helle Greve Barslev ny på posten – også formanden for KU Studenteridræts bestyrelse, professor Anja C. Andersen, blev valgt på foreningens generalforsamling, i november 2017.

På universitetssiden blev hele ledelsen ved Københavns Universitet (rektoratet) skiftet ud inden for samme periode.

Ifølge Helle Greve Barslev har de markante ledelsesskift haft en betydning for, at forhandlingerne imellem de to parter trak ud, fordi nogle elementer i aftalen var vanskelige at få med i praksis.

Reelt teknisk kompliceret

»Det viste sig at være teknisk kompliceret at finde ud af, hvordan vi skulle fremme studenteridrætten. Det er forklaringen på, at det tog så lang tid,« siger Bente Stallknecht, prorektor ved Københavns Universitet.

Dødsdomsstemningen er vendt til blød optimisme.

Helle Greve Barslev, sekretariatsleder for KU Studenteridræt

»Vi skulle skrue en model sammen, som skulle være langtidsholdbar, og spørgsmålet var, om universitetet havde lov til at støtte KU Studenteridræt, der er en selvstændig forening, uden at overtræde universitetsloven,« siger hun og fortsætter:

»Da jeg tiltrådte som prorektor i august 2018, var det ikke helt nemt at finde ud af det spørgsmål, og jeg brugte meget tid på det, for det var nødvendigt at finde en løsning. De studerende har et stress-problem, og idrætten er sund for krop og sjæl. Vores håb er, at studenteridrætten tilfører noget socialt, og fysisk kan det give luft til hjernen,« siger Bente Stallknecht.

Universitetet skulle altså finde en hjemmel i universitetsloven for at kunne støtte foreningen, og det endte med, at Københavns Universitet – som den vigtigste hjælp – gerne må tillade KU Studenteridræt at bruge universitetets lokaler (herunder idrætshaller) vederlagsfrit.

For Københavns Universitet har det også været vigtigt, at KU Studenteridræt først og fremmest skal være et tilbud til de studerende. Bente Stallknecht formulerer det på denne måde:

»Københavns Universitets direktion har valgt at støtte KU Studenteridræt, når foreningens hovedfokus er at tilbyde idræt til universitetets studerende og at have et sted, hvor de internationale studerende kan komme i kontakt med de danske studerende. Derudover er det også et tilbud til Københavns Universitets alumner og ansatte,« siger Bente Stallknecht.

Parterne fandt hinanden

Ifølge bestyrelsesformand og professor Anja C. Andersen er udviklingen blevet vendt til det positive i 2019.

»Forhandlingsparterne har brugt tid til at tænke over, hvordan de udarbejder en langsigtet løsning, der systematisk knytter universitetet og KU Studenteridræt tættere sammen, og det er positivt, at de har tænkt grundigt over det, og jeg mener, at de har gjort sig umage for at gøre studenteridrætten til en mere integreret del af Københavns Universitet fremover,« siger Anja C. Andersen.

Situationen har dog været kritisk for foreningen undervejs, siger hun:

»For kun et år siden kunne jeg godt tænke om det her mon ender godt, for vi trådte vande og kom ikke nogen steder, men efter Helle Greve Barslev blev sekretariatsleder, begyndte hun at indgå flere aftaler og kontrakter med universitetet, og derfra begyndte tingene at falde på plads. Nu synes jeg, det ser lovende ud,« siger hun og fortsætter:

»Københavns Universitet har altid villet os det godt, oplever jeg. Problemet har været at finde ud af, hvor grænserne imellem os skulle gå.«

I sekretariatet hos KU Studenteridræt er selvtilliden vendt tilbage, siger Helle Greve Barslev.

Se aftale som pdf

Tilskudsaftalen fra februar 2019. Den sikrer, at tre medarbejdere, som KU Studenteridræt har haft til sin disposition i cirka 25 år, samtidig med at de har været lønnet fra Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet, fra 2019 er lønnet direkte under KU Studenteridræt og med et fast løntilskud fra Københavns Universitet.

Tilskudsaftalens allonge, der kom til senere – efter at Københavns Universitets bestyrelse slog fast, at KU Studenteridræt kan anvende universitetets lokaler til idrætsformål, når de ikke skal bruges til andet.

»Dødsdomsstemningen er vendt til blød optimisme. Hovedbestyrelsen og de fastansatte i sekretariatet hos KU Studenteridræt føler sig fortrøstningsfulde og er i stand til at se fremad,« siger Helle Greve Barslev – selv om der har været nogle forhold at reparere på.

»Det har  kostet for hele foreningen, på medarbejderne, på trænerne og på hele det frivillige apparat, at der har været så stor usikkerhed,« siger hun.

Pengene var små

Både stemningen og kommunikationen er langt bedre i dag, siger klatreunderviser Mohammad Zubair Mojaddedi, der har arbejdet for KU Studenteridræt igennem tre år:

»Når jeg ringer til sekretariatet nu, oplever jeg en generel stemning af optimisme. De fortæller mig, at de nok skal finde ud af at få problemet løst. For et år siden var min oplevelse derimod, at ‘din ansøgning bliver højst sandsynligt ikke til noget, for vi mangler midlerne’,« siger Mohammad Zubair Mojaddedi.

Kursus i standup-paddling i Holmens Kanal på et kursus under KU Studenteridræt (arkivfoto: Anders Fjeldberg)

»Jeg husker at have været med til et træner-årsmøde i 2018, hvor der var nogle, der var kede af, at de ikke fik de undervisningstimer, de havde planlagt og budgetteret med. Mit eget skøn er, at cirka en tredjedel af ansøgerne til de nye hold faldt bort, fordi deltagerne ikke var KU-relaterede og derfor ikke kunne deltage efter de nye regler. Flere hold blev aflyst, og samtidig havde KU Studenteridræt hele tiden fokus på at tjene penge, fordi de skulle betale så meget ekstra i husleje fra 2017,« siger Mohammad Zubair Mojaddedi.

Ifølge ham blev halvdelen af sommerholdene i 2018 droppet, og mange af de hold, der blev til noget, blev først fyldt op meget sent og kun ved at give dispensationer til de kursusdeltagere, der ikke havde noget med Københavns Universitet at gøre – stik imod hensigten med de nye, strammere regler.

Blødningen er stoppet

Ifølge Helle Greve Barslev har medlemstallet også stabiliseret sig i løbet af den hovedsæson, som sluttede i sommeren 2019.

»Det samlede fald endte med at være på ingenting i forhold til det mulige fald, der var blevet talt om, så vi håber, at vi har stoppet medlemsblødningen,« siger Helle Greve Barslev og forklarer studenteridrættens betydning:

»Idræt, træning og det at deltage i et fællesskab kan være med til at give bedre trivsel og velvære. Idrætten styrker samvær og skaber gode motionsvaner, og det styrker fysisk og psykisk modstandskraft på både kort og langt sigt.«

Seneste