Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studerende har ophævet blokaden af Institut for Psykologi

Blokade — Klokken tre natten til mandag gik dørene til Institut for Psykologi op. Ud kom de studerende, der har blokeret instituttet i en lille uge. Ledelsen har valgt at indfri nogle af deres krav.

Den humanvidenskabelige forskerklynge bevares. Det var et af de krav, de blokerende psykologistuderende havde.

Det er psykologistuderende Maria Valeur, der har været en del af blokaden, glad for. Ifølge hende betyder det, at de humanistiske perspektiver fortsat vil blive anerkendt.

»Jeg synes, forhandlingsgruppen har gjort et kæmpe stykke arbejde. Men vi kunne have håbet, at det kunne have ført til endnu større ændringer.«

Forhandlingsgruppen blev valgt af de studerende, der var med i blokaden, til at gå i dialog med ledelsen på instituttet. Desuden deltog fungerende formand for Dansk Psykolog Forening, Dea Seidenfaden.

De studerendes betingelser for at ophæve blokaden var:

  1. At ledelsen offentligt melder ud, at de indrømmer, at de ikke har lyttet tilstrækkeligt og anerkender de studerendes bekymring for ensretning af faglige perspektiver i lyset af den udvikling vores studie har taget de seneste år og de beslutninger, som er blevet fremlagt de sidste tre uger.
  2. At ledelsen fremsætter andre alternative initiativer, end dem som allerede er fremlagt. De studerende mener ikke, initiativerne imødekommer kravene.
  3. Genetablering af den humanvidenskabelige forskerklynge – blandt andet så de studerende kan sikres en humanvidenskabelig vejleder.
  4. Udviklingspsykologi skal fortsat – også i det kommende semester – rumme grundlæggende teoretiske primærtekster, herunder humanvidenskabelige og kritiske sociokulturelle. Ikke blot empiriske.

Kampen fortsætter

Klokken 18 begyndte forhandlingsgruppens møde med ledelsen. Fem timer senere vendte de tilbage med et bud på en aftale til resten af de omkring 100 studerende, som ventede i kantinen eller var med på en Zoom-forbindelse hjemmefra.

Efter halvanden times diskussion blev det vedtaget at underskrive aftalen med ledelsen og nedlægge blokaden.

Ud over bevarelsen af den humanvidenskabelige forskerklynge, står der i aftalen, at ledelsen deler de studerendes ønske om en faglig bred uddannelse. Ledelsen tilkendegiver i øvrigt, at der vil blive arbejdet videre med de studerendes ønsker, som tilbage i november 2021 blev formuleret som 11 krav.

LÆS OGSÅ: Psykologistuderende truer med blokade 

»Når det nu er underskrevet som en aftale, håber vi, at det vil vise sig i praksis. Vi regner med, at den her aftale vil danne et nyt udgangspunkt for dialogen med ledelsen,« siger Maria Valeur.

Desuden indkaldes der til ekstraordinært studienævnsmøde, hvor pensum i udviklingspsykologi skal behandles.

»Vi kan have vores bekymringer om, hvorvidt studienævnets struktur muliggør ændringer i pensum, fordi de studerende er i undertal ved stemmelighed. Men vi håber, kritikken bliver taget alvorligt,« siger Maria Valeur.

Selvom blokaden er nedlagt, er kampen ikke slut, tilføjer hun.

»Vi er ikke færdige med at diskutere det her. Vi håber også at kunne gentænke studienævnets struktur og overveje, hvordan man kan sikre bedre repræsentation af de faglige retninger og tid til at gennemgå pensum.«

Ikke alle var enige

Maria Valeur er overvældet over det store engagement, der er opstået på tværs af årgangene under blokaden. Hun skønner, at 400 mennesker har lagt vejen forbi.

Undervisningen har været nedlagt som følge af blokaden. Søndag var der nogle af de studerende, der holdt en cafe, hvor de kunne forberede sig på en eksamen i psykiatri, som fandt sted mandag.

»Jeg føler, vi har skabt et lille samfund, og alle har vist stor omsorg for hinanden,« siger hun.

Nogle studerende har været uenige i blokaden og ment, den skulle stoppes. Har I haft det med i overvejelserne?

»Det har vi selvfølgelig. Men samtidig har vi virkelig forsøgt at skabe god dialog til møderne og løbende lavet afstemninger om blokadens fortsættelse. Der har også været kritiske røster, og vi har hele vejen igennem forsøgt at skabe rum til diskussion og gennemsigtighed omkring beslutningerne på møderne.«

»Men man kan ikke undgå, at nogle er uenige, og vi kan ikke repræsentere alle.«

Seneste