Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Studieledelsen på Sociologi: Vi er i dialog med frustrerede studerende

Svar — Kritikken af kurset Critical Reading and Re-Analysis handler dels om undervisningsmetoder, dels om eksamensafvikling. Vi tager dialogen om læringsudbyttet med de studerende internt.

I Sociologis studieledelse er vi helt opmærksomme på de frustrationer, som nogle studerende giver udtryk for i forbindelse med kurset Critical Reading and Re-Analysis.

LÆS OGSÅ: Omdiskuteret sociologikursus er i stykker
OG: Jeg er dumpet på en teknikalitet

Da udfordringerne for nogle studerendes vedkommende vedrører kursets undervisningsmetoder, og for andre handler om kravene til deltagelse i forbindelse med kursets eksamen, fører det for vidt at svare detaljeret her i avisen.

Inden for kort tid vil vi tage initiativ til et møde på instituttet, hvor dialogen om læring og undervisningsformer kan fortsætte

Lige inden sommerferien mødtes vi med studienævnets forperson for at lytte til de studerendes frustrationer og forslag til ændringer af kurset og for finde ud af, hvad vi kan gøre for at modvirke de udfordringer, som de studerende rejser.

Noget af det, vi fremover vil have mere fokus på, er kravene til at bestå et kursus som dette.  Selvom information om eksamensform, reeksamen, afleveringsdatoer, m.v. har været tilgængelige på studiets hjemmeside, er der behov for, at dette fremover bliver mere tydeligt i kursusbeskrivelserne.

Ved samme møde talte vi også om, at der  er behov for en mere generel dialog med de studerende, om hvilke undervisningsformer, der giver mest læring, og hvilket læringsudbytte de kan have af de forskellige typer kurser.

Dialogen om dette fortsætter naturligvis. Inden for kort tid vil vi tage initiativ til et møde på instituttet, hvor dialogen om læring og undervisningsformer kan fortsætte. Vi mener bare, at dialogen lykkes bedst ansigt til ansigt – i stedet for i Uniavisen.

Seneste