Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Jeg er dumpet på en teknikalitet

Eksamen — Jeg er dumpet i et fag på Sociologi, som man består ved aktiv undervisningsdeltagelse. Jeg har deltaget aktivt, det medgiver min underviser, men hun står ved sin beslutning om at dumpe mig.

Jeg elsker mit fag, sociologi, og jeg elsker Københavns Universitet. Men jeg er kommet i tvivl: elsker Sociologi og Københavns Universitet mon mig?

Jeg har dette forår fulgt faget ‘Critical Reading and Re-analysis’ på Sociologisk Institut, som man består ved aktiv deltagelse. Man har deltaget aktivt, når man har udført en såkaldt re-enactment og har maksimalt to undervisningsganges fravær. De studerende dokumenterer deres deltagelse ved hver gang at uploade flere filer med deres refleksioner over de re-enactments, der har fundet sted i løbet af forelæsningen.

Vi havde ofte omkring 10-15 minutter til at udfylde og uploade et skema med svar på otte omfattende spørgsmål. Det var ikke let at give tilfredsstillende svar inden for tidsrammen, og samtidig oplevede mange studerende løbende tekniske problemer, når filerne skulle uploades.

De fleste der går på Københavns Universitet ved, hvor ustabile de tekniske systemer er, og hvor ofte de svigter os. Desuden var tidspunkterne for deadline skiftende, hvor underviseren sommetider genåbnede muligheden for at uploade på grund af tekniske problemer. Fx havde vi forelæsning i dette fag om formiddagen, men muligheden for at uploade var klokken 14-15, hvor vi var i gang med en anden forelæsning.

LÆS OGSÅ:Der er kun brug for 5 karakterer, og 2 skal være dumpekarakterer

Det var alt i alt en hektisk og stressende procedure, som gjorde mange af os nervøse og usikre.

Mindst en femtedel er dumpet

For mit eget vedkommende er jeg med stort engagement mødt op, har fulgt faget og har afleveret mine refleksioner og teoretiske overvejelser. Min underviser har medgivet, at jeg har »beskæftiget mig dybdegående med teksterne og havde gode refleksioner.«

Jeg har misset to af fagets lektioner, som lå på samme dag. Da det er inden for rammen af det tilladte fravær, var det med stor forundring, at jeg via selvbetjening erfarede, at jeg var dumpet.

Det forlyder, at vi er 20-25 procent, der er dumpet i faget. Nogle på et korrekt grundlag, men mange på et forkert.

Da jeg undersøgte sagen nærmere, viste det sig, at et af mine skemaer af uransagelige årsager ikke var blevet uploadet efter en forelæsning. Filen, der skulle have været uploadet, lå på min computer og var redigeret på forelæsningsdagen – jeg var til den forelæsning.

Jeg sendte naturligvis min dokumentation til underviseren, og vi aftalte at snakke sammen på Skype. På trods af, at hun efterfølgende skriftligt anerkendte, at jeg var til stede, stod hun ved sin beslutning om at dumpe mig.

Tvunget til at skrive reeksamen

Jeg sendte en officiel klage til universitetet. Svaret lød: »Som udgangspunkt skal du melde dig til reeksamen. En klage bliver sjældent afgjort inden reeksamen foregår.«

Jeg skrev også til studielederen, som svarede, at de intet kan gøre i forhold til den konkrete undervisers bedømmelse.

Normalt har vi censorer til eksamen for at sikre, at de studerende bliver bedømt retfærdigt og lige. I denne situation er det ikke tilfældet, og underviseren vurderer enerådigt de studerendes resultater.

Jeg synes, at det er et kæmpe problem, at universitetet ikke har nogen foranstaltninger, der beskytter de studerende, når de tekniske systemer svigter. Det er dybt problematisk, for det har negativ indflydelse på både vores motivation og trivsel.

Jeg er tvunget til at skrive en reeksamen i form af en længere opgave, selv om jeg i realiteten burde være bestået.

Mange af de andre fra mit hold der ikke bestod, har skrevet deres reeksamen i sommerens løb. Efterfølgende har nogle af dem fået medhold i deres klage, så de har spildt deres velfortjente sommerferie.

Det var desværre ikke muligt for mig at skrive reeksamen i sommerferien, fordi jeg ikke kunne få oplyst præcis information om tidspunkt og forløb for reeksamen inden min længe planlagte ferie, der ikke kunne aflyses.

Jeg skulle oprindelig være færdig med min bachelor til vinter, men nu forbliver jeg indskrevet på Københavns Universitet indtil sommeren 2020, for jeg kan først tage min reeksamen til sommer, da Sociologi ikke har vinterstart på kandidaten.

Som jeg ser det, vil den rigide procedure med reeksamen øge andelen af studerende, der udskyder fag eller som er nødsaget til at være indskrevet på bacheloren i fire år. Det er da en virkelig uheldig økonomisk praksis, både for instituttet, universitetet – og for samfundet.

Svært at få afgørende information

For at gøre situationen endnu mere absurd, fik vi studerende, der var dumpet, ingen information om tidspunkt for reeksamen før langt inde i sommerferien. Og de oplysninger vi fik om afleveringsfrist, viste sig at være forkerte. Studievejledningen er lukket i sommerferien, så her var ingen hjælp at hente.

Vores fælles facebookgruppe har glødet sommeren igennem, fordi ingen vidste hvordan og hvornår reeksamen skulle forløbe.

Nogle studerende skrev og spurgte professoren, og den information, de endelig fik, delte de med os andre. Tænk, at studerende selv skal have ansvar for at videregive informationer til deres medstuderende, så de kan gå til eksamen.

For mig personligt og for flere af mine medstuderende var og er det en situation, der er præget af stor usikkerhed og magtesløshed.

Alle har glemt at vedhæfte en fil i skyndingen – og alle har modtaget mails med manglende filer fra både kollegaer og chefer. Det sker. Ude i virkeligheden betyder det dog ikke, at man lave det sidste halve års arbejdsopgaver om fra bunden.

Men på Københavns Universitet forholder det sig præcis sådan, fordi systemet er rigidt og fuld af mistillid og manglende respekt.

Uniavisen har forelagt debatindlægget for studieleder på Sociologi Charlotte Baarts, der skriver følgende:

»Sociologisk Institut ønsker ikke at debattere klager over eksamen i avisen. Eksamensklager forvalter vi i overensstemmelse med bekendtgørelsen. De pointer den studerende anfører, har den studerende mulighed for at fremføre i en sådan klageproces, hvor de vil blive behandlet.«

Seneste