Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Studiestart: Så meget drikker du (måske er det for lidt)

Statistik — Du falder fra, hvis du drikker for meget. Men også, hvis du drikker for lidt. Friske tal viser, at studerende, der ikke drikker alkohol i studiestarten, har lige så stor risiko for frafald i løbet af første studieår, som studerende der drikker meget tæt.

Studiestarten er en hektisk tid for alle. Føler du dig tilpas, velkommen og på bølgelængde med de andre studerende? Måske opfordrer dine tutorer dig til at blive hængende efter det planlagte program og drikke øl med dine nye medstuderende?

Studiestart og alkohol går hånd i hånd. Også selv om de fleste studier de senere år har strammet reglerne for, hvor meget alkohol der må flyde. Og det er ikke kun skidt. Alkohol er nemlig nøglen til social integration på et universitetsstudie. I hvert fald for studerende af dansk herkomst. Det viser en ny undersøgelse fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.

Det er suverænt de universitetsstuderende, der drikker mest

60 procent af de studerende på landets universiteter drikker seks eller flere genstande en-to gange i løbet af en gennemsnitlig uge i studiestarten. Syv procent drikker endnu mere, nemlig det samme antal genstande tre eller flere dage i studiestarten. 16 procent drikker i rusperioden, men aldrig over fem genstande ad gangen. 17 procent rører slet ikke alkohol.

Det er de universitetsstuderende, der drikker mest. De indtager en suveræn førsteplads i undersøgelsen, der også viser, at studerende af dansk herkomst drikker betydeligt mere end studerende med indvandrer- eller efterkommerbaggrund. Ifølge undersøgelsen rører over halvdelen (55 procent) af de studerende med indvandrer- eller efterkommerbaggrund slet ikke alkohol i studiestarten.

LÆS OGSÅ: For Ida var introforløbet hårdere end en uge på Roskilde Festival.

Social smørelse

I Danmark er anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, at kvinder højst drikker syv genstande om ugen. Mænd kan ifølge styrelsen drikke 14. Men den bedste studiestart er ikke den alkoholfri, hvis man måler på sociale parametre.

Analysens datagrundlag

Analysen bygger på tre datakilder: EVA’s egne spørgeskemadata, registerdata fra Danmarks Statistik og data fra Den Koordinerede Tilmelding. Analysen indbefatter alle studerende optaget via KOT på en videregående uddannelse i sommeren 2017 (minus studerende uden en gymnasial uddannelse, efteroptaget, udenlandske studerende og vinterstartere). Spørgeskemadata brugt i analysen er indsamlet over to omgange, i oktober 2017 (N = 10.224) og marts 2018 (N = 6.739). Hertil er koblet data fra Den Koordinerede Tilmelding og Danmarks Statistik.

Analyserne er vægtede og tager højde for skævheder i repræsentativiteten efter gymnasietype, gymnasiekarakterer, alder, køn, herkomst, forældres uddannelse, optagelsesprioritet og sektor.

EVA har sammenlignet de studerendes alkoholindtag med deres følelse af social tryghed, og her viser tallene, at studerende, der slet ikke drikker i studiestarten, føler sig dårligere socialt integreret på studiet – og derfor har større risiko for at falde fra allerede i løbet af første år.

Jo lavere alkoholindtag, jo lavere vurdering af de andre studerendes imødekommenhed

Undersøgelsen har bedt de studerende vurdere, om de finder de andre studerende generelt imødekommende i studiestarten, og har fordelt svarene efter alkoholforbrug. 74 procent af de studerende, der drikker seks eller flere genstande mindst tre gange om ugen, svarer ‘i meget høj grad enig‘ eller ‘i høj grad enig’. Jo lavere alkoholindtag, jo lavere vurdering af de andre studerendes imødekommenhed. Kun halvdelen af de studerende, der ikke drikker i studiestarten, giver deres medstuderende samme positive skudsmål.

Der er størst risiko for frafald i løbet af det første studieår blandt de studerende, som slet ikke drikker i løbet af studiestarten: Hver femte af dem falder fra. Blandt dem, der drikker mest, er tallet 12 procent. På universiteterne er frafaldet lavest hos de studerende, der drikker seks eller flere genstande en-to gange ugentligt i studiestarten (11 procent). Ser man isoleret på studerende med indvandrer- eller efterkommerbaggrund, er der ingen sammenhæng mellem alkohol i studiestarten og frafald.

LÆS OGSÅ: Undskyld, jeg er introvert

Studerende, der ikke drikker, falder fra

Da undersøgelsen landede hos Uniavisen, syntes vi, at vi havde set den før. For to år siden skrev vi artiklen Studerende, der ikke drikker, falder fra. Derfor spurgte vi Andreas Phil Kjærsgård, der er projektleder i EVA, om de havde lavet en remake af deres egen undersøgelse. Han svarede over  mail:

»Undersøgelsen fra 2017 var en bredere og mere generel undersøgelse af studiestartens betydning for de studerendes frafaldsrisiko. Her var alkohol kun en mindre del af det, vi havde fokus på. […] I denne nye undersøgelse har vi udelukkende koncentreret os om at kortlægge de studerendes alkoholforbrug (med mere præcise spørgsmål til de studerende).«

»Vi har desuden udvidet vores spørgsmål til også at omhandle mængden af alkohol, de studerende indtager, og specificeret spørgsmålene til at omhandle studiestarten (med varierende længde per studerende). Derudover har vi udvidet vores fokus fra kun at undersøge sammenhængen mellem alkoholforbrug og frafald til også at inddrage de studerendes sociale integration på studiet.«

Med de nye data slår EVA altså søm i: De studerende (af dansk herkomst), der drikker alkohol i løbet af studiestarten, føler sig bedre socialt integreret på deres studie og har mindre risiko for at droppe ud.

Se hele undersøgelsen her.

Seneste