Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Sundhedsvidenskab bliver grønnere

MILJØBEVIDST – Genbrug er godt, også når det gælder affald. Det har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet også indset.

Med sloganet ‘Det er så let’ har fakultetet netop igangsat kampagnen Projekt Affald SUND 2006 der skal føre til et grønnere fakultet.

Visionen er at blive en mere miljøbevidst organisation hvor alle i fællesskab bidrager til mere genbrug.
Projektet blev skudt i gang den 30. august med en event hvor en fælles indsamlingsordning for papir til genbrug blev iværksat på Panum Instituttet.

Papir er valgt som første fokusområde fordi det berører alle medarbejdergrupper. Det overordnede mål med projektet er at lave forbedringer af håndteringen af affald på hele Sundhedsvidenskab – også af de farlige affaldstyper.

Baggrunden for projektet bunder i problemer på affaldsområdet. Generelt er der blevet indsamlet for lidt affald til genbrug. Problemer med spidse og skarpe genstande i det almindelige affald har udgjort et sikkerhedsmæssigt problem. Fakultetets information om affaldshåndtering har ikke været tilstrækkelig.

Læs mere på www.sund.ku.dk/for_ansatte/miljo/projekt_affald.

Seneste