Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Tidens kriser venter ikke på, at jeg bliver fastansat

2035 — Det er det år, jeg ville kunne stille op til bestyrelsen, hvis jeg skulle vente, til jeg (forhåbentlig) er fastansat. Men dels venter de problemer, jeg vil bidrage til at løse, ikke lige et par valgperioder. Og dels kan jeg som ph.d.-studerende bidrage med perspektiver, som de fastansatte ikke har. Derfor stiller jeg op til KU’s bestyrelse, selv om min kontrakt udløber i 2024.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Hvorfor stiller en ph.d.-studerende med mindre end et år tilbage af sin kontrakt op til bestyrelsen på et universitet, hvor valgperioden er fire år?

Det kan virke paradoksalt, men det er et vilkår på en arbejdsplads som KU. Midlertidigt ansatte VIP’er er en central og værdifuld del af universitetsmiljøet, men på grund af vores tidsbegrænsede kontrakter kan vi blive overset i udvalg og tillidsposter – netop der, hvor beslutningerne om fremtidens universitet bliver truffet. Det skal ændres. Derfor stiller jeg op til KU’s bestyrelse.

Som yngre forskere ved vi godt, at vi står over for mange år i usikre stillinger

Som yngre forskere ved vi godt, at vi står over for mange år i usikre stillinger. Faktisk tager det i Danmark i gennemsnit 8,8 år, før en færdiguddannet ph.d. opnår fastansættelse ved et universitet. Det ville dermed have lange udsigter, hvis vi skulle vente på en fastansættelse, før vi kunne engagere os i vores arbejdsplads.

Følger jeg selv den statistik og venter, til jeg har en kontrakt, der matcher den fireårige valgperiode, kan jeg først stille op til bestyrelsesvalget i 2035.

Inddrag ph.d.er i beslutningerne

Men tidens kriser venter ikke på, at jeg bliver fastansat. Helt klart er det, at de økologiske kriser, vi står overfor, kræver omgående handling. Et nyt studie estimerer, at vi kun har seks år tilbage med de nuværende udledninger, før vi har opbrugt det globale CO2-budget, der med 50 procent sandsynlighed kan holde os inden for Parisaftalens 1,5 graders temperaturstigning. Klimaet venter altså ikke en valgperiode eller to. Det er nu, i den kommende bestyrelsesperiode, at vi skal arbejde på at reducere universitetets udledninger og tage lederskab i den grønne omstilling.

LÆS OGSÅ: Et Bæredygtigt Universitet: KU skal gå forrest i klimakampen

Heller ikke inden for universitetets mure er der mangel på udfordringer at tage fat på. Problemer med stress og trivsel er veldokumenteret blandt forskere, og ikke overraskende er det en særlig stor udfordring for ph.d.-studerende, der ser frem mod et usikkert arbejdsliv. Dertil kommer pres på forskningsfriheden og universiteternes demokratiske kultur, som en undersøgelse fra DFIR tidligere i år pegede på. Her er det særligt forskere, der beskæftiger sig med kontroversielle emner, som frygter for trusler og pres på deres forskningsfrihed – også internt fra kollegaer og ledelsen. Man må antage, at sådan et pres rammer forskere på midlertidige kontrakter hårdere end fastansatte.

Og mens vi arbejder for at gøre KU til et mere bæredygtigt og frit universitet, hvor de ansatte trives, er det vigtigt at huske, at mangfoldighed i universitetets beslutningsorganer også har en værdi i sig selv. Ph.d.-studerende, postdoc’er og andre midlertidigt ansatte VIP’er står over for andre udfordringer og bidrager med andre perspektiver end vores fastansatte kolleger. Begge dele er essentielt at have med i de rum, hvor vigtige beslutninger om KU’s fremtid træffes.

Stem, selv om du ikke er fastansat

Som tidsbegrænset ansat kan det godt virke uvæsentligt at deltage i beslutninger på sin arbejdsplads. Det kan føles ligegyldigt at stemme ved valgene, når vi ikke ved, om vi er her om et år eller to.

Det kan føles ligegyldigt at stemme ved valgene, når vi ikke ved, om vi er her om et år

Men vi skal huske, at både den arbejdsplads, vi har nu, og den, vi drømmer om at have en gang i fremtiden, formes af beslutninger, der træffes i mødelokaler i dag. Vi skal deltage aktivt i den proces – uanset om det er ved at søge indflydelse selv eller ved at stemme på kandidater, vi mener, repræsenterer vores synspunkter. Det skal vi gøre for vores egen skyld, men også for de tidsbegrænsede ansatte, der kommer efter os.

Derfor stiller jeg op til KU’s bestyrelse på trods af, at min kontrakt udløber i 2024. Jeg stiller op som en del af valglisten ‘Et Bæredygtigt Universitet’, der går til valg på tre mærkesager: 1) bæredygtighed som strategisk ambition, 2) trivsel og mental sundhed blandt alle ansatte og 3) styrkelse af den akademiske frihed og forskernes ytringsfrihed.

LÆS OGSÅ: KU skal være grønnere og mere demokratisk

Ud over listens mærkesager ønsker jeg personligt et større fokus på, at midlertidigt ansatte VIP’er inkluderes og repræsenteres i alle beslutningsorganer på KU, så vi kan bidrage til at adressere tidens udfordringer og forme universitetets fremtid.

Derfor opfordrer jeg dig til at stemme – uanset din ansættelsesstatus.

Seneste