Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Arbejdsmiljø

Tillidsrepræsentanter føler sig kørt ud på et sidespor af ledelsen efter høring om reform

Inddragelse — Hovedsamarbejdsudvalgets møde om administrationsreformen har ikke mindsket bekymringerne hos tillidsfolkene, der føler sig overhørt og set ned på, og som savner flere svar fra ledelsen. Universitetsdirektøren, derimod, finder HSU-samarbejdet både godt og konstruktivt.

Det var en række spændte medlemmer, der torsdag 25. april troppede op til møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU).

På dagsordenen var ledelsens forslag til den kommende administrationsreform, der medfører, at der på Københavns Universitet årligt skal spares 300 millioner kroner på administrationen, og at cirka 380 TAP-årsværk skal nedlægges.

LÆS OGSÅ: Overblik: Sådan rammer administrationsreformen

Mødet fungerede som en af flere høringer i HSU, inden KU’s bestyrelse skal tage stilling til det endelige forslag 19. juni.

Jeg har ikke en fornemmelse af, at der bliver lyttet specielt meget til vores bekymringer

Henriette Lerche, TR for HK-organiserede laboranter og HSU-medlem

Uniavisen har talt med to af de tillidsrepræsentanter fra medarbejdersiden, der deltog. De siger begge, at de mødte op med en række spørgsmål, som de ikke fik tilfredsstillende svar på, hvorfor deres bekymringer over dele af den kommende reform ikke var mindre efter mødets afslutning.

»Jeg er bekymret for, om bestyrelsen i det hele taget har forstået, hvilken kæmpe omkalfatring det her i virkeligheden er, og hvad det kommer til at betyde for den sikre administrative drift fremadrettet, som ledelsen konstant taler om,« siger Ingrid Kryhlmand, der er HK-fællestillidsrepræsentant og næstformand i HSU.

Ledelsens skitse for den kommende reform kritiseres af Ingrid Kryhlmand for at være »fyldt med huller«, »ikke specielt konkret« og »en tynd kop te«.

»Vi mangler især et svar på, hvilke opgaver det er, der ikke længere skal udføres, hvis der skal spares medarbejdere for 300 millioner kroner. Men det svar fik vi ikke på mødet. Det bliver bare ved en sang fra de varme lande om opgaveomlægning, og at man skal undgå dobbeltarbejde og sådan nogle ting,« lyder det fra Ingrid Kryhlmand.

LÆS OGSÅ: Universitetsdirektør efter kritik af skitse til reform: »Sagen, som den ligger, er meget tæt på endelig«

Næstformanden siger, at når tillidsrepræsentanterne på HSU-mødet spurgte ind til uklarheder og bekymringer, gentog ledelsen sig selv med svaret, at det blev taget til efterretning.

Derfor forudser hun heller ikke, at der bliver ændret væsentligt ved ledelsens skitse, som den foreligger her.

»Jeg tror ikke, der bliver rykket mange kommaer i udspillet, for jeg tror, at ledelsen har lagt sig fast på de overordnede linjer,« siger hun.

Uniavisen har lavet et længere interview med universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard, hvor han blandt andet siger, at samarbejdet med HSU er både godt og konstruktivt.

»Vi er ikke altid enige om alt, men det er en konstruktiv dialog, og den er med til at skærpe vores argumenter,« lyder det blandt andet fra Søren Munk Skydsgaard.

Hele interviewet kan læses her.

Naive og lettere irriterende medarbejdere

Den bekymring deles af Henriette Lerche, der er medlem af HSU og tillidsrepræsentant for universitetets HK-organiserede laboranter.

Også hun fortæller, at mødet i HSU bestemt ikke har beroliget hende, og hun frygter også, at det vil være småt med ændringer i ledelsens skitse, især med tanke på, at bestyrelsens endelige beslutning ligger mindre end to måneder væk.

Jeg er bekymret for, om bestyrelsen i det hele taget har forstået, hvilken kæmpe omkalfatring det her i virkeligheden er

Ingrid Kryhlmand, HK-fællestillidsrepræsentant og næstformand i HSU

»Jeg har ikke en fornemmelse af, at der bliver lyttet specielt meget til vores bekymringer, og det havde jeg lidt forventet, eller i hvert fald håbet. Så derfor tror jeg ikke, der bliver ændret meget ved det nuværende udkast,« lyder det fra Henriette Lerche.

Hun mangler fortsat svar på, hvilke opgaver der skal ligge hvor. Hvilke opgaver skal løses på institutniveau, og hvilke skal løses i de kommende tre administrationscentre, spørger hun.

»Det havde jeg forventet, at der havde været mere klarhed over på nuværende tidspunkt. Men når vi spørger ind til det, svarer ledelsen, at det kan man først endeligt tage stilling til, efter bestyrelsen har godkendt planen,« siger Henriette Lerche.

Derfor gik hun fra torsdagens møde med en følelse af, at ledelsen har en forventning om, at medarbejdersiden uden forbehold har tillid til, at der er styr på tingene.

»Når vi siger, at vi faktisk rigtig gerne vil se detaljerne, fordi de er vigtige for os, så bliver vi opfattet som lettere irriterende og lidt naive. Det var i hvert fald min følelse, men det står selvfølgelig for egen regning,« siger Henriette Lerche.

LÆS OGSÅ: Giv os den oprigtige dialog tilbage

Uniavisens fremtid til diskussion

Et af de kritikpunkter, som Ingrid Kryhlmand på HSU-mødet bragte op for ledelsen, handler om Uniavisens fremtid, fortæller hun.

I bilag fire til det fremlagte forslag til administrationsreformen er nævnt en mindre besparelse ved at nedlægge Uniavisens offentlige domæne, og i stedet flytte uniavisen.dk over på KU’s intranet. Samtidig foreslår ledelsen, at stakomdelingen af de halvårlige fysiske udgivelser af Uniavisen droppes.

»Det er jeg stærkt bekymret over, og det er en måde at stække medarbejdernes ytringsfrihed på. Vi har brug for Uniavisen på KU, og det viste HSU jo også i 2008, da det var til debat at omlægge Uniavisen – der valgte HSU at udvandre for at udtrykke sit mishag,« siger Ingrid Kryhlmand.

Frem mod bestyrelsens endelige beslutning af administrationsreformen er planlagt yderligere to møder i HSU: 15. maj og 30. maj.

Det er en måde at stække medarbejdernes ytringsfrihed på

Ingrid Kryhlmand, HK-fællestillidsrepræsentant og næstformand i HSU

Tillidsrepræsentanterne har efterspurgt en risikovurdering af, hvorvidt den administration, som der efterspørges fra både VIP’er og studerende, vil kunne leveres, hvis man gennemfører reformen.

»Rektor har givet et tilsagn om, at det vil man kigge på,« siger Ingrid Kryhlmand.

LÆS OGSÅ: Reform er en skæbnetime for Københavns Universitet

Hun håber, at flere af tillidsrepræsentanternes bekymringer vil blive adresseret i en revideret skitse, som kan blive præsenteret ved det næste HSU-møde.

Som næstformand i HSU oplever hun mange kollegaer, som er både betænkelige ved reformen og utrygge hvad angår deres fremtidige arbejde.

»Jeg er i den grad bekymret på mine kollegaers vegne. Derudover er jeg bekymret for, at hele miljøet på både institutter og fakulteter bliver kørt i sænk, for en velfungerende administration er en nødvendighed for at tingene kan køre rundt. Og det vil jo i sidste ende også gå ud over VIP’erne og de studerende,« siger Ingrid Kryhlmand.

Seneste