Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Tre ud af fire studerende dumper forårets fjernundervisning

Langt de fleste studerende er utilfredse med forårets digitale undervisning, viser undersøgelse. Københavns Universitet advarer mod at afskrive fjernundervisning på baggrund af ét hektisk semester.

De fleste studerende har ikke sat en fod på Københavns Universitet siden midten af marts.

Fra den ene dag til den anden blev alle forelæsninger flyttet væk fra campus og ind på Zoom og Teams, hvor de studerende har fulgt med i deres fag, isoleret foran computerskærmen.

Meget tyder nu på, at undervisningen ikke bare har været anderledes end normalt. Den har også været ringere.

I en undersøgelse foretaget af DJØF svarer 71 procent af de 1.041 respondenter, alle medlemmer af DJØF Studerende, at fjernundervisningen enten har været dårligere eller meget dårligere sammenlignet med den vanlige undervisning.

På Københavns Universitet svarer præcis tre ud af fire det samme. Kun seks procent, altså lidt over hver 20., svarer, at undervisningen har været bedre.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Ifølge formanden for DJØF Studerende, Kristian Nysom Lassen, viser tallene, at underviserne ikke har haft viden og tid nok til at afværge dyk i kvaliteten:

»Man har ikke været klar på, at det kunne ske. Det var ret meget fra den ene dag til den anden. Det handler både om, at underviserne har været tvunget til at beslutte, hvordan undervisningen skulle foregå på kort tid, og at de samtidig har haft en begrænset viden om, hvilke redskaber man kan bruge digitalt,« siger Kristian Nysom Lassen.

Det betyder dog ikke, at undervisere for enhver pris skal skrotte fjernundervisning fremover. Der er nemlig også elementer, der har fungeret godt, siger formanden og nævner muligheden for at gense undervisningen online.

LÆS OGSÅ: Studerende og ansatte: Ingen er tjent med ren onlineundervisning

Til gengæld peger han på, at der har været for meget envejskommunikation i forårets digitale forelæsninger, hvor underviseren slavisk gennemgår sine PowerPoint-slides og reducerer de studerende til passive tilhørere.

»Vi siger ikke, at den digitale undervisning nødvendigvis er dårlig. Vi siger, at den digitale undervisning i den nuværende form ikke kan gå ind og erstatte det fysiske undervisningslokale,« siger Kristian Nysom Lassen.

For kedeligt med lange onlineforelæsninger

På CBS har ledelsen allerede meldt ud, at over halvdelen af undervisningen i det kommende semester bliver digital, og på Københavns Universitet overvejer man for tiden, hvor meget fjernundervisning skal fylde i en virkelighed, hvor coronavirus endnu ikke er blevet fordrevet fra det danske samfund.

Vicedirektør for Uddannelser & Studerende, Rie Snekkerup, vil ikke forholde sig direkte til tallene fra DJØF-undersøgelsen. I det hele taget advarer hun mod, at man bruger erfaringerne fra forårets undervisning til at drage bastante konklusioner om onlineundervisning.

Det her skal ikke være en spareøvelse. Vi skal ikke have forringet kvalitet, fordi man ønsker at køre mere digital undervisning

Kristian Nysom Lassen, formand, DJØF Studerende

»Det har været en helt usædvanlig situation. Undervisere har været nødt til at omlægge hele deres undervisning på ganske kort tid og bruge redskaber, de ikke har været vant til. Samtidig har de studerende været isoleret og har slet ikke haft mulighed for at komme på campus. Den situation kan man ikke bruge til at sige, at fjernundervisning ikke duer,« siger hun.

Hun holder fast i, at onlineundervisning kan øge de studerendes udbytte i en række sammenhænge.

Københavns Universitet er lige nu i færd med at opsamle erfaringer fra semestret, der er gået – i kursusevalueringer og i data om fx karakterer og antal beståede eksaminer.

»Jeg har fået mange forskellige tilbagemeldinger om oplevelserne med forårets undervisning – fra stor begejstring til stærk kritik – og derfor vil jeg afvente KU’s samlede erfaringsopsamling,« siger hun

»Jeg ved godt, at noget af det, de studerende har oplevet i foråret, har været elendigt, og jeg forstår frustrationen. Fremover skal vi for eksempel nok ikke køre tre timers forelæsninger online uden interaktion. Det er simpelthen for kedeligt. Hvis man bare oversætter fysisk undervisning til onlineundervisning, så er det sjældent særligt vellykket.«

Virtual reality-operationer

Til gengæld har hun flere eksempler på, hvordan digitale elementer i undervisningen kan hæve kvaliteten. En underviser på Matematik kan måske gennemgå nogle særligt krævende udregninger i en video, så de studerende kan se oplægget flere gange, og underviseren kan bruge tiden i forelæsningslokalet på noget andet.

Eller måske kan de medicinstuderende få mulighed for at lære om kroppen og øve sig på operationer i virtual reality.

Jeg ved godt, at noget af det, de studerende har oplevet i foråret, har været elendigt, og jeg forstår frustrationen

Rie Snekkerup, vicedirektør, Uddannelser & Studerende

»Det er ærgerligt, hvis diskussionen tager afsæt i, at vi enten er her fysisk eller virtuelt. Selvfølgelig skal vi være fysisk til stede på universitetet, for den fysiske interaktion og et godt studiemiljø bidrager også til læringen. Men det handler om at se på, hvad de studerende har brug for og overveje, om de ville have gavn af, at man gjorde visse elementer i undervisningen virtuelle. Det interessante er så, hvad det kunne være,« siger Rie Snekkerup.

Begynder der ikke at tegne sig et billede af, at fjernundervisning måske kan være fint som supplement til den fysiske undervisning, men at den ikke kan erstatte den 1:1 – fx i hele fag?

»Jeg tror faktisk godt, du kan have fulde onlinekurser. Det er der jo masser af internationale universiteter, der har. Vi bliver nødt til at være åbne. Men det er ikke bare noget, man gør. Det skal man bruge lang tid på at planlægge og udvikle,« siger Rie Snekkerup.

Kristian Nysom Lassen er i store træk enig med vicedirektøren.

LÆS OGSÅ: Hun er kommet tættere på sine medstuderende og undervisere efter nedlukningen

Han siger, det er vigtigt, at universiteterne ikke blindt introducerer mere fjernundervisning, men tilrettelægger den, efter hvad der faktisk virker pædagogisk og socialt. Blander de digitale elementer, der har vist sig at fungere, med den vanlige fysiske undervisning, der sikrer kontakt og dialog mellem undervisere og studerende og studerende imellem.

Men der opstår problemer, hvis ambitionen om mere digital undervisning er født af økonomiske interesser, siger han.

»Det her skal ikke være en spareøvelse. Vi skal ikke have forringet kvalitet, fordi man ønsker at køre mere digital undervisning.«

Seneste