Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Studerende og ansatte: Ingen er tjent med ren onlineundervisning

Inddrag de studerende og underviserne i arbejdet med onlineundervisning og planlægning af efterårssemesterets undervisning.

Studerende og undervisere på KU har under corona-nedlukningen været tvunget ud i et stort og ikke planlagt eksperiment med onlineundervisning. Vi skal trække på erfaringerne fra dette eksperiment; både på den korte bane til efterårets undervisning og på den lange bane i form af en mere gennemtænkt fremtidig brug af onlineundervisning.

Onlineundervisning er kommet for at blive, men som supplement til og ikke erstatning for den fysiske undervisning.

Vi vil opfordre kraftigt til, at ledelsen på alle niveauer på KU inddrager de konkrete erfaringer fra studerende og undervisere i en evaluering af den foretagne onlineundervisning, inden man drager konklusioner om den fremtidige brug af onlineundervisning. Hermed kan man skabe medejerskab til og kvalitetssikre kommende initiativer på området.

DEBAT

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Vi har indtil videre oplevet et godt samarbejde og en konstruktiv dialog med KU’s ledelse om de corona-afledte udfordringer for uddannelserne og oplever en fælles vilje til også på den længere bane at udnytte erfaringerne konstruktivt og kritisk.

LÆS OGSÅ: Vidste du, at du som studerende kan få en times uforstyrret onlinevejledning?

Efterårets undervisning

Det er endnu uklart, i hvilket omfang efterårets undervisning vil blive påvirket af corona, men vi vil opfordre til, at man i god tid inden efterårssemestret får opsamlet og delt de væsentligste læringspointer fra forårets undervisning. Forhåbentlig kan vi til efteråret undgå de største problemer fra foråret.

Det kan blandt andet ske gennem erfaringsudveksling mellem underviserne, som i høj grad bør foregå og mange steder allerede er en realitet i de enkelte faglige miljøer. Forskellige undersøgelser viser, at studerende i højere grad mistrives, og at de særligt mangler tilknytning til det fysiske studiemiljø.

LÆS OGSÅ: Fysikstuderende genskaber hjælpsomt studiemiljø online

De studerende er ikke tjent med et efterår med unødvendigt meget onlineundervisning. Tilsvarende er den nuværende ekstra arbejdsbelastning med onlineundervisning hård for mange undervisere, og de vil have svært ved at klare endnu et semester med en lignende belastning. Endelig er studerende og undervisere frustreret over det fald i undervisningskvaliteten, som de oplever, den rene online undervisning har medført.

Foreløbige konklusioner

Vi finder det meget vigtigt, at der foretages en grundig analyse og evaluering af forårets onlineundervisning, før der drages konklusioner om anvendelsen og formen af denne i fremtiden. Baseret på de meldinger vi har fået fra studerende og undervisere bredt på KU, vil vi dog gerne allerede nu opsummere et par hovedpointer, som ligger meget på linje med konklusionerne i et debatindlæg i Uniavisen skrevet af studerende og undervisere fra Jura.

LÆS OGSÅFjernundervisning er ikke rigtig undervisning

  • Værdien af det fysiske møde mellem studerende og undervisere er blevet endnu tydeligere for langt de fleste.
  • Mange studerende og undervisere har fået øjnene op for nogle muligheder med blended learning. Det vil kræve undervisertid at eksperimentere med og udvikle disse muligheder tilstrækkeligt i de kommende år.
  • Ren onlineundervisning fungerer ikke. Onlineundervisning er kommet for at blive, men som supplement til og ikke erstatning for den fysiske undervisning.

Blended learning på den lange bane

Studerende og undervisere bredt på KU har i foråret gjort sig mange erfaringer med onlineundervisning. Netop fordi disse erfaringer viser, at der er plads til forbedring og tilpasning af den digitale undervisning fremover, bør evalueringen på længere sigt afdække følgende:

  • Hvilke onlineelementer virker godt eller har potentiale til at komme til at virke godt?
  • Hvilke onlineelementer bør undgås i fremtiden?
  • Hvilke fysiske undervisningselementer har været særligt savnet og kan ikke undværes?
  • Hvordan kan en fremtidig balance mellem online og fysiske undervisningsaktiviteter se ud?

 

Konklusionerne vil givetvis variere fra fag til fag. Af den grund er det også vigtigt, at man finder de rigtige løsninger i de enkelte faglige miljøer.

LÆS OGSÅ: Københavns Universitet åbner porten for techgiganternes unødige overvågning

Seneste