Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Udfordr ministeren

KLUMME - Essensen af humaniora handler ikke om effektivitet. Den handler om dannelse og at frigøre mennesket.

Hvilke konsekvenser har en dimensioneringsplan, som udelukkende er baseret på dimittendledighedstal fra de sidste 10 år – efter at man i årevis har presset flere studerende ind på uddannelserne?

Det glemte uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen at reflektere over, inden hun udsendte sin plan i september.

En af de konsekvenser er nemlig at humanistiske fag som Russisk og Kinesisk bliver lukningstruede, fordi den valgte nedskæringsprocent er fuldstændig fatal for uddannelsernes eksistens.

En anden effekt er at disse humaniorastuderende har organiseret en sit-in på Det Humanistiske Fakultet, hvor 600 studerende mødtes for at vende de humanistiske værdier. De værdier som går tabt ved implementeringen af ministerens plan.

De mødes, fordi de elsker deres universitet og deres faglighed og lige nu ser deres faglighed forsvinde mellem fingrene på en uinformeret uddannelsesminister, der udelukkende taler om uddannelse i effektivitetskontekst.

Men essensen af humaniora handler ikke om effektivitet. Den handler om dannelse og at frigøre mennesket. Det ved jeg, fordi jeg selv er humanist.

Vores store opgave som studerende er, med fælles stemme, at tale os ud af denne diskurs om effektivitet, og ikke blot tale om hvad vi er gode til og hvad erhvervslivet kan bruge os til, men vende diskursen til at omhandle værdier.

Og hvordan kan du selv bidrage til at vende diskursen, spørger du måske dig selv. Det, du kan gøre, og skal gøre, er at tale med dine studiekammerater. Tal om det, I kan, og alt det I gerne vil have, at universitetet og jeres uddannelser skal være. Udfordr ministeren i hendes ensidede argumentation i den offentlige debat, og lad være med at nøjes.

Jeg ved i hvert fald, hvad jeg gerne vil have, universitet skal være. Jeg vil have et studieforløb, der udfordrer mig. Et studieforløb, der sætter høje forventninger til mig, med rammer der understøtter de høje forventninger, og ikke rammer der fjerner min tid til refleksion og den fleksibilitet, der bidrager til den dannelse, jeg ønsker.

For først dér kommer essensen af humaniora og universitetet til sin ret. Når vi kender vores værdier og kan anvende vores faglighed i samspil med andres faglighed. Og jeg ønsker det samme for alle mine medstuderende på universiteterne rundt omkring i Danmark.

Og så vil jeg gerne have at ministeren følger et par fag på humaniora, så hun lærer at reflektere over sine planer til en anden gang. Hun er i hvert fald altid velkommen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste