Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Uni-politik: Hvad mener partierne?

Uni-politik — Uniavisen har spurgt de politiske partier, hvad de mener på en række punkter af betydning for studerende og ansatte ved Københavns Universitet. I dag om Chicago-principperne. Partierne har haft lejlighed til at svare ja, nej eller måske. Desuden bringer vi de kommentarer, som de eventuelt har knyttet til svaret.

Svar: Ja. Chicago-principperne bør indføres ved lov.

Begrundelse: Venstre er åben for at indføre en dansk version af Chicago-principperne ved lov. Det er vigtigt, at der er undervisnings-, forsknings- og ytringsfrihed på universiteterne.

Svar: Nej. Chicago-principperne skal ikke indføres ved lov.

Begrundelse: Vi er klart tilhængere af tankerne i Chicago-principperne, men vi mener ikke, det som udgangspunkt er idéelt at indføre ved lov. Vi ser hellere, at initiativerne kommer fra universiteterne selv. Og vi ved, at der arbejdet seriøst med det på landets universiteter. Derudover ser vi hellere, at vi laver danske/københavnske/aarhusianske principper, der passer i dansk kontekst, i stedet for at importere amerikanske.

Svar: Nej. Chicago-principperne skal ikke indføres ved lov.

Begrundelse: Forskningsfriheden er helt afgørende for Radikale Venstre. Chicagoprincipperne er fine, men er blevet misbrugt i usaglige, borgerlige angreb på navngivne forskere. Det støtter Radikale Venstre ikke.

Svar: Nej. Vi mener ikke, at Chicago-principperne skal indføres ved lov.

Begrundelse: Vi skal sikre forsknings- og ytringsfriheden, som i stigende grad er truet af private kapitalinteresser og politisk indblanding. Vi har set en voldsomt bekymrende udvikling de sidste par år, hvor der fra Folketingets side er blevet debatteret konkrete forskere og forskningsprojekter fra Folketingets talerstol og endda indirekte blevet truet med øget politisk indblanding fra et flertal af Folketinget. Det hører slet og ret ikke hjemme i et demokratisk samfund. Udover et solidt armslængdeprincip, er der behov for at sikre flere midler til fri forskning gennem bl.a. øgede basismidler. De studerendes og ansattes demokratiske indflydelse skal også øges, og der skal gøres op med topstyringen på universiteterne. Den akademiske frihed bør generelt styrkes, herunder undervisningsfriheden og forskeres og ansattes ytringsfrihed. Det bør sikres bedre i universitetsloven i samarbejde med bl.a. ansatte, studerende, ledelse, eksperter og civilsamfundet, så det passer til universiteternes virkelighed og den danske kontekst.

De Konservative er desværre ikke vendt tilbage endnu med deres svar. Vi opdaterer, så snart vi hører fra dem.

Svar: Ja. Chicago-principperne skal indføres ved lov.

Begrundelse: Det virker som om, at der er en tendens til, at der i dag hersker en venstreorienteret skævvridning på danske universiteter, og som er særligt tilstede på humaniora og samfundsvidenskab. Der er flere ting i det; først og fremmest forskningens integritet, dernæst undervisningsmiljøet og den politiske kultur på universitetet. Problemstillingerne hænger naturligvis sammen.

Svar: Måske. 

Begrundelse: Det er kun gennem ytrings-, forsknings- og åndsfrihed, at sandhed og lærdom kan sikres. Chicago-principperne gør det klart, at et universitet bygger på det fundament. De understreger, at det ikke er universitetets opgave at beskytte de studerende eller forskere mod ideer, som de finder krænkende. Kvaliteten af en idé afhænger ikke af de følelser, den vækker, men af, hvor overbevisende argumenterne for og imod den er. Lader vi følelserne stå i vejen for sandheden, vil vi vende fremskridt til formørkelse.

Svar: Ja, Chicago-principperne bør indføres ved lov.

Svar: Nej. Chicago-principperne skal ikke indføres ved lov.

Begrundelse: Det bør være de enkelte universiteter, der bestemmer om de vil vedtage chicagoprincipperne eller lignende, ligesom f.eks. Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har gjort det. En indførsel ved lov vil risikere at blive en politisk styring af ytringsfriheden.

Svar: Nej, Chicago-principperne skal ikke indføres ved lov.

Svar: Måske er det en god ide at indføre Chicago-principperne ved lov.

Begrundelse: Det er ikke politikernes opgave at lovgive om debatten på universiteterne. I stedet for at vi laver ny lovgivning, er det bedst, at universiteterne formulerer deres egne principper eller deres eget manifest.

Svar: Ja, Chicago-principperne skal indføres ved lov.

Begrundelse: I Danmark skal ingen gå med mundkurv og slet ikke når det gælder forskning og uddannelse. Vi vil derfor gerne være med til at se på Chicagoprincipperne i en dansk kontekst.

 

Læs også om partierne mener, at SU på kandidatuddannelsen skal bevares.

Og har du brug for en opfriskning af, hvad Chicago-principperne er for en størrelse? Vi har din ryg. Læs med hér.

Seneste