Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Arbejdsmiljø

Universitetsdirektør efter kritik fra medarbejdere: »Vi er ikke altid enige om alt, men det er en konstruktiv dialog«

Medarbejderinddragelse — Frem mod bestyrelsesmødet om administrationsreformen vil ledelsen fremlægge yderligere detaljer. Planen for opgavefordeling i den nye administration, som tillidsrepræsentanter efterlyser, er dog først klar, efter bestyrelsen har godkendt reformen.

Rettelse 1. maj kl. 17:20: Denne artikel var først publiceret med en anden rubrik, der dog kunne give anledning til misforståelser og derfor er ændret af redaktionen.

Mens flere tillidsrepræsentanter følte sig kørt ud på et sidespor efter møde i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) 25. april, hvor ledelsens forslag til den kommende administrationsreform blev diskuteret, gik universitetsdirektør Søren Munk Skydsgaard fra mødet med en følelse af, at der havde været en god, direkte og ærlig dialog.

Det fortæller han i et længere interview med Uniavisen.

»Vi har et godt samarbejde, og det synes jeg faktisk, vi har haft på alle de HSU-møder, hvor vi har behandlet administrationsreformen. Vi er ikke altid enige om alt, men det er en konstruktiv dialog, og den er med til at skærpe vores argumenter,« siger Søren Munk Skydsgaard.

Betyder det også, at I tager de bekymringer, som tillidsrepræsentanterne kommer med, til jer?

»Det gør det. Det er helt tydeligt, at HSU-medlemmerne kerer sig om vores universitet og er gode til at bære bekymringer, som de får fra deres kollegaer, ind. Og det lytter vi meget til.«

Det er klart, at vi tror grundlæggende på det forslag, vi har lagt frem. Og det gør vi også efter den første behandling, der har været i HSU

Søren Skydsgaard, universitetsdirektør

En af deltagerne på HSU-mødet var Henriette Lerche, der er tillidsrepræsentant for universitetets HK-organiserede laboranter. Hun gik fra mødet med en følelse af, at ledelsen opfatter tillidsrepræsentanternes spørgsmål og bekymringer som naive og irriterende.

Hvordan er det udtryk for et godt samarbejde, Søren Skydsgaard?

»Det er virkelig ærgerligt, at Henriette har det på den måde, og sådan er det i hvert fald ikke ment. Jeg synes, det er gode spørgsmål, der kommer, og jeg synes, det er relevante bekymringer og perspektiver, der kommer fra tillidsrepræsentanterne, som er med til at styrke det endelige beslutningsoplæg. Og jeg vil da beklage, hvis vi kommer til at give et andet indtryk,« siger universitetsdirektøren.

LÆS OGSÅ: Tillidsrepræsentanter føler sig kørt ud på et sidespor af ledelsen efter høring om reform

Kritik af manglende detaljer

De tillidsrepræsentanter, som Uniavisen har talt med, kritiserer det foreløbige udspil for at være fyldt med huller og mangle væsentlige detaljer blandt andet om opgavefordelingen i den fremtidige universitetsadministration.

Skydsgaard, er det ledelsens opfattelse, at udspillet, som det pt. foreligger, er tilstrækkelig detaljeret om hvilke opgaver, der skal ligge hvor?

Der ligger ingen hensigt om at skulle stække nogens ytringsfrihed eller på nogen måde begrænse debatten

Søren Skydsgaard, universitetsdirektør

»Det er jo en bestyrelsessag, så den er skrevet til bestyrelsen. Og når vi skriver beslutningsoplæg til bestyrelsen, skal vi ramme det detaljeringsniveau, som vi mener, er det rigtige, hvad angår den type beslutning, som bestyrelsen skal træffe. Der vil være supplerende materiale til HSU, som ligger ud over det, som kommer i bestyrelsen. Så jeg kan godt forstå, at man tænker: Er det det her, vi får inden omlægningen eller hvad? Og derfor sagde vi også på mødet, at der vil komme mere materiale til HSU, når det handler om konkrete dimensioneringer og organisering og dermed også, hvordan opgaverne mere konkret skal ligge,« siger universitetsdirektøren og fortsætter:

»Det her er bestyrelsessagen, og diskussionen om den mere konkrete organisering kommer senere.«

Hvornår er det?

»Jeg regner med, at vi før sommerferien vil have en HSU-drøftelse, som går tættere på den konkrete organisering.«

Så det vil være efter bestyrelsesmødet den 19. juni?

»Ja, jeg tror ikke, vi bliver klar med det før bestyrelsesmødet. Det handler også om, at den sag ikke kommer til bestyrelsen, for den er på et helt andet detaljeringsniveau end de sager, vi forelægger bestyrelsen.«

LÆS OGSÅ: Ledelsen om reform: Der vil stadig være administrative medarbejdere på institutterne

Men det, som tillidsrepræsentanterne kritiserer, er jo, at de mangler en masse detaljer. De føler ikke, de kan have en dialog til HSU-mødet på et oplyst grundlag, fordi de simpelthen mangler nødvendig baggrundsviden. Den når de så ikke at få, før beslutningen er taget af bestyrelsen?

»Jo, det gør de, for vi aftalte, at vi på et snarligt møde vil fremsende en hel bunke af det baggrundsmateriale, som har ligget til grund for det oplæg, som styregruppen har besluttet at lægge frem. Der får man mulighed for at læse sig længere ned i, hvad baggrunden har været for de beslutningsoplæg, som kommer.«

Der vil også være ting, hvor vi har lyttet, men ikke er enige

Søren Skydsgaard, universitetsdirektør

Så det materiale vil være tilgængeligt til de kommende HSU-møder. Men det materiale, der handler om, hvorhenne hvilke opgaver skal ligge, bliver først tilgængeligt efter bestyrelsesmødet?

»Det vi kommer til at lægge frem snart, er det, der er kommet ind fra de forskellige designteams, som danner grundlag for vores oplæg. Papirerne med oplægget til organiseringen vil komme før sommerferien, men efter bestyrelsesmødet. Den sag er simpelthen ikke klar endnu.«

Men hvordan kan bestyrelsen tage en beslutning om denne administrationsreform, når sådan noget ikke ligger klar?

»Det er jo en stor principiel strategisk beslutning at lave den omorganisering af administrationen, som vi lægger op til. Og den strategiske beslutning skal basere sig på en relativt grundig beskrivelse af, hvilke grundelementer, rollefordelinger og opgaver, vi tænker, at universitetsadministrationen skal tage sig af. Altså hvordan realiseres de pejlemærker, som bestyrelsen har ønsket?«

»Og det er ledelsens opgave med inddragelse af HSU at konkretisere den organisering. Der bliver ofte truffet konkrete, organisatoriske beslutninger på KU, som ikke er bestyrelsesanliggender, men ledelsesanliggender med inddragelse af HSU. På det strategiske niveau, som bestyrelsen opererer på, er der behov for et vist detaljeringsniveau. Og for organisationen i øvrigt er der behov for et større detaljeringsniveau.«

Det svarer stadig ikke på, at tillidsrepræsentanterne gerne vil se flere detaljer, inden bestyrelsen skal godkende det, så det kan blive taget op på HSU-møder forinden?

»Vi får på det kommende HSU-møde mulighed for at have ret detaljerede drøftelser om designgruppernes forslag, også til organisatoriske spørgsmål. Men det konkrete oplæg kommer senere,« siger universitetsdirektøren.

LÆS OGSÅ: Giv os den oprigtige dialog tilbage

Hvor meget kan ændres?

Kritikken fra tillidsrepræsentanterne i HSU går også på, at de ikke føler sig hørt, og at ledelsen ikke tager de bekymringer, der rejses på møderne, til efterretning.

Søren Munk Skydsgaard forsikrer dog om, at ledelsen tager tillidsrepræsentanternes input til sig.

»Der er drøftelser og meningsudvekslinger i HSU, og så tager vi nogle af de ting videre og justerer også sagen på baggrund af nogle af de ting. Så vi lytter, og det vil man også kunne se i en opdateret udgave af bestyrelsessagen. Men der vil også være ting, hvor vi har lyttet, men ikke er enige,« siger han.

Skydsgaard garanterer, at den reviderede udgave af bestyrelsessagen vil være klar til HSU-mødet 30. maj, men han understreger samtidig, at der også kan komme en revision efter dette møde.

»Jeg vil tro, at sagen, som den ligger, er meget tæt på endelig, men hvis der kommer nye ting op 30. maj, kan vi justere på det igen. Det er det, der er meningen ved HSU-inddragelsen.«

Vi er ikke altid enige om alt, men det er en konstruktiv dialog

Søren Skydsgaard, universitetsdirektør

Men hvad er din vurdering af, hvor mange og hvor store ændringer, der vil blive lavet i udspillet frem mod, at bestyrelsen ser det? 

»Det synes jeg er svært at sige, for det afhænger af de diskussioner, der kommer op,« siger han.

»Men det er klart, at vi tror grundlæggende på det forslag, vi har lagt frem. Og det gør vi også efter den første behandling, der har været i HSU. Men derfor kan der godt ske nogle ændringer.«

Skydsgaard peger blandt andet på en risikovurdering af, hvorvidt den administration, der efterspørges af både VIP’er og studerende, vil kunne leveres, hvis man gennemfører reformen. En sådan risikovurdering har tillidsrepræsentanterne efterspurgt, og det har ledelsen givet tilsagn om at kigge på.

Samtidig har ledelsen efterkommet et ønske fra medarbejderne om, at sagen i den reviderede udgave vil være i et mere inkluderende sprog, så indholdet er lettere at læse og forstå.

Hvornår ændrer teksten karakter til at være den endelige ordlyd, som bestyrelsen skal drøfte 19. juni?

»Det gør den jo principielt helt frem til, at vi skal sende den til bestyrelsen. Og jeg ved ikke om det er en uge før, men i princippet kan man justere i teksten indtil da.«

Betyder det, at der efter HSU-mødet 30. maj kan ske ændringer, som tillidsrepræsentanterne så ikke har mulighed for at komme med indsigelser til?

»Vi har drøftelsen, og hvis det giver anledning til, at der er nogle ting, vi gerne vil justere i sagen, synes jeg, det ville være ærgerligt at sige til HSU, at det ikke kan lade sig gøre efter 30. maj.«

Hvis nu tillidsrepræsentanterne mener, at der sker så store ændringer i forslaget til bestyrelsen efter 30. maj, at de har behov for en yderligere drøftelse, er det så muligt?

»Processen er lagt sådan, at der er to behandlinger. Og det udkast, vi har lavet, er den vej, vi foreslår. Men hvis man forestiller sig, at man laver noget helt fundamentalt om i forslaget, så kunne der i den tænkte situation være behov for at kigge på det en gang til.«

LÆS OGSÅ: Reform er en skæbnetime for Københavns Universitet

Uniavisens fremtid til diskussion

Som en del af administrationsreformen er også Uniavisens fremtid kommet til diskussion.

I bilag fire til det fremlagte forslag er nemlig nævnt en mindre besparelse ved at nedlægge Uniavisens offentlige domæne, og i stedet flytte uniavisen.dk over på KU’s intranet. Samtidig foreslår ledelsen, at stakomdelingen af de halvårlige fysiske udgivelser af Uniavisen droppes.

Alt sammen noget, som kritiseres af Ingrid Kryhlmand, der er HK-fællestillidsrepræsentant og næstformand i HSU, fordi det ifølge hende vil stække medarbejdernes ytringsfrihed.

Men det er bestemt ikke ledelsens bagtanke, siger universitetsdirektøren, som samtidig understreger, at det kun er et forslag.

»Der ligger ingen hensigt om at skulle stække nogens ytringsfrihed eller på nogen måde begrænse debatten. Det er overhovedet ikke det, der er formålet. Vi kigger på alle dele af de administrative opgaver, herunder kommunikation, og der er de budgetter, som er allokeret til Uniavisen, en del af det, der skal reduceres omkostninger på. Derfor er der mulighed for på samme måde, som der er på alle andre budgetter at reducere omkostningerne. Og det ligger der så et forslag på. Men det vil der også komme en dialog om. Som vi også sagde i HSU, er det ikke nødvendigvis lige præcis sådan, som det står her, at det behøver at ende,« siger han.

Seneste