Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Vi skal uddannes mindre

STUDENTERKOMMENTAR - Vi troede, at vi skulle være danmarkshistoriens bedst uddannede generation.

DET ER BLEVET JUNI IGEN, og de fleste af os er lige nu opslugt af bøger, pensumlister og eksaminer. Imens raser den offentlige ’kvalitets’-debat om, hvad vi universitetsstuderende overhovedet bør fordybe os i – og hvor meget. Politikerne og deres kommissioner har mange ting på tegnebrættet: Færre skal have en uddannelse, og der skal være mindre af den for de to tredjedele, der måske ikke får lov til at starte på deres kandidatuddannelse efter deres bachelor. Til gengæld skal uddannelserne være mere generalistbetonede og mindre specialiserede, imens fremdriftsreformens snævre rammer gør det sværere at fordybe sig, specialisere sig og prøve ting af undervejs i uddannelsen.

FOR STUDERENDE KAN det mildest talt være svært at se, hvordan de forslag skal sikre højere uddannelseskvalitet og sørge for en bedre uddannet befolkning. Og helt personligt er det svært at forstå meningen med alle de nye barrierer, man nu møder rundt omkring i uddannelsessystemet, når vi op gennem hele vores skolegang har fået af vide, at flere end nogensinde skal have en lang videregående uddannelse, fordi vi skal være danmarkshistoriens bedst uddannede generation. De uddannelsespolitiske diskussioner er simpelthen vendt helt på hovedet: Politi-kerne og deres kommissioner har tilsyneladende taget den meget overraskende beslutning at skrue ambitionerne for vores uddannelser ned.

EN AF DE TING, vi har diskuteret rigtig meget i foråret, er den ret, som vi alle sammen har i dag, til at starte på en kandidatuddannelse i forlængelse af bacheloruddannelsen. I april foreslog ministerens kvalitetsudvalg, at kun omkring en tredjedel skal have lov til at fortsætte på en kandidatuddannelse. Men det såkaldte retskrav på kandidatuddannelsen er helt vildt vigtigt, fordi det sikrer sammenhæng og progression, når kandidatuddannelsen er den naturlige forlængelse af bacheloruddannelsen. På bacheloren får vi det brede teoretiske fundament, og i modsætning til professionsbachelorer opnår vi på universitetet først rigtig praksiserfaring og specialisering på kandidatdelen. Man bliver derfor nødt til at tænke de to dele af uddannelsen sammen. Ellers presser vi bare bachelorer ud på et arbejdsmarked, der slet ikke efterspørger dem.

VI TROR I STUDENTERRÅDET på, at vi har brug for bedre uddannelser, ikke mindre. Vi studerende oplever også de steder, hvor kvaliteten af vores uddannelser svigter, men løsningen er ikke at skære ned eller bygge flere mure ved indgangene til universiteterne. Vi løfter kvaliteten ved at blive udfordret af gode, intensive studier, hvor vi til undervisning møder vores dygtige forskere og medstuderende, og også uden for auditorierne kan fordybe os sammen med dem i et spændende miljø. Det er ganske simpelt: Man får de bedste akademikere ved at tilbyde dem de bedste uddannelser.

Seneste