Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

2011 ender med millionoverskud

BUDGET 2011 – Der ventes nu et overskud på 275 millioner kroner i år mod de godt 58 millioner kroner, som KU oprindelig havde budgetteret med.

2011 tegner til at blive et økonomisk godt år for Københavns Universitet (KU). Prognosen efter årets tredje kvartal viser således, at man kan lægge 275 millioner kroner til side, og egenkapitalen dermed nærmer sig én milliard kroner.

Universitetsdirektør Jørgen Honoré er tilfreds med, hvad han betegner som et flot resultat.

»Det er gået bedre end ventet, fordi fakulteterne og institutterne handler meget forsigtigt på grund af usikkerheden om den økonomiske situation i 2013 og 2014. Vi kan godt være stolte af, at omsætningen nu er næsten otte milliarder kroner og altså har rundet én milliard euro, hvilket bringer os på højde med de andre store universiteter i verden, som vi sammenligner os med,« siger universitetsdirektøren.

Gang i forskningen

Af andre årsager til det store overskud nævner Jørgen Honoré, at projektindtægterne (bevillinger til forskningsprojekter, red.) tegner til at blive næsten 100 millioner kroner højere, end det var budgetteret med, da forskerne har haft stor succes i konkurrencen om at hente midler fra forskningsråd og private fonde. Desuden har man sparet 16,5 millioner kroner på driftsomkostningerne.

Lønudgifterne er også samlet 35,2 millioner kroner lavere, end det var budgetteret med. Lønnen til det videnskabelige personale (VIP) ser ud til at blive 60 millioner kroner lavere, og det samme gør lønnen til det teknisk-administrative personale, der arbejder med administration (TAP-AS). Den falder med 56,3 millioner kroner.

Til gengæld stiger udgifterne til de teknisk-administrative medarbejdere, der beskæftiger sig med forskning og undervisning (TAP-FU) med 81,2 millioner kroner, på grund af udvidelser i de store forskningscentre.

Ifølge universitetsdirektøren skyldes det lille fald i VIP-lønnen, at det tager tid at ansætte nye forskere til de nye forskningsprojekter, som der er bevilget penge til, så lønudgifterne vil stige igen i 2012, hvilket da også fremgår af næste års budget.

Ikke rede penge

Knap 60 millioner af overskuddet kan også tilskrives, at universitetet har overtaget ejerskabet med de historiske bygninger i indre by fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, der til gengæld har overtaget en række andre adresser fra KU. Bygningerne er efterfølgende blevet vurderet og deres værdi opskrevet, og så skal det med i balancen.

Læs også: Historiske bygninger på KU-hænder

»Det svarer til, at folks huse stiger i værdi, så der er ikke tale om rede penge, vi kan disponere over,« siger Jørgen Honoré.

clba@adm.ku.dk

Seneste